Informacje praktyczne o uczelni
 • Zasady rekrutacji

 • Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

 • Studia podyplomowe UMed

 • Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

  W tym dziale znajdziesz ogólne zasady rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2015/2016.

 • Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/17

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

 • Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/18

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

 • Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest największą uczelnią medyczną w Polsce. Od 1 października 2002 roku zapewnia możliwość rozwoju na wysokim poziomie, kształcąc studentów na kilkunastu kierunkach studiów: medycznych oraz humanistycznych. Uniwersytet utworzono po złączeniu dwóch dawnych łódzkich szkół: Akademia Medyczna oraz Wojskowa Akademia Medyczna, dzięki czemu student ma dziś szeroki wachlarz możliwości zdobywania wiedzy zarówno lekarskiej, a także z zakresu ratownictwa medycznego  czy zdrowia publicznego.

 • Studia podyplomowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  Wybór studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to okazja na poznanie różnorodnych zagadnień medycznych i poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy. Uniwersytet powstał z połączenia dwóch uczelni - Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej i wyposażony jest w nowoczesną aparaturę badawczą, co pozwala studentom poznanie zawodu od strony praktycznej. Studia podyplomowe na tej uczelni organizowane są na 6 kierunkach w ramach 3 wydziałów.

 

 

łódź akademicka