Informacje praktyczne o uczelni
 • Zasady rekrutacji

 • Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

 • Studia podyplomowe UMed

 • Rekrutacja 2022

 • Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

  W tym dziale znajdziesz ogólne zasady rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2015/2016.

 • Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/17

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

 • Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/18

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

 • Zasady rekrutacji na UM w Łodzi 2018/19

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

 • Zasady rekrutacji na UM w Łodzi 2021/22

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 • Zasady rekrutacji na UMED w Łodzi 2022/23

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 • Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów 2022/2023

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi powstał z połączenia dwóch łódzkich uczelni: Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej. Tradycja kształcenia wojskowego kontynuowana jest na Wydziale Wojskowo-Lekarskim – jako jedyna uczelnia w Polsce kształcimy lekarzy wojskowych dla Sił Zbrojnych RP. Profesjonalne przygotowanie specjalistów do pracy w różnych systemach opieki zdrowotnej jest naszym priorytetem. Posiadamy atrakcyjną i zróżnicowaną - uwzględniającą wymagania unijne, potrzeby krajowego rynku usług medycznych oraz preferencje potencjalnych kandydatów – ofertę

 • Dietetyka

  Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi jest kierunkiem obejmującym wiedzę interdyscyplinarną, który należy zaliczyć do obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka, a służy temu rozbudowany program nauczania, na który składają się różne dziedziny naukowe. Studia na kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to rozbudowany program nauczania, a lista przedmiotów do zaliczenia ...

 • Kierunek Lekarski (medycyna)

  Kierunek Lekarski prowadzony na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zakłada przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza poprzez nauczanie podstawowych teorii i zasad praktyki medycznej, umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem oraz  przygotowanie do kierowania zespołami ludzkimi. Studenci uczą się między innymi zebrania wywiadu chorobowego i przeprowadzania odpowiednich badań, interpretacji wyników oraz wstępnego rozpoznania klinicznego, właściwego postępowania diagnostycznego, czy interpretacji wyników dodatkowych badań laboratoryjnych, obrazowych, czynnościowych...
   

 • Analityka medyczna

  Kierunek Analityka medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizowany jest na Wydziale Farmaceutycznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych, z naciskiem położonym na zagadnienia medycyny laboratoryjnej. Kształcenie przygotowuje do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej w zakresie chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej, czy biologii molekularnej.

 • Biotechnologia

  Kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizowany jest na Wydziale Nauk Biomedycznych. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej do działalności na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i technologii oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin.

 • Elektroradiologia

  Kierunek Elektroradiologia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizowany jest na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy i różnorodnych umiejętności, przede wszystkim z obszaru budowy i działania aparatury obrazującej, fizycznych i matematycznych zasad dozymetrii promieniowania jonizującego, budowy i działania aparatury radioterapeutycznej, budowy i działania aparatury elektromedycznej.

 • Farmacja

  Kierunek Farmacja na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizowany jest na Wydziale Farmaceutycznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych oraz społecznych. Ponadto, istotą jest przygotowanie do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej. 

 • Fizjoterapia

  Kierunek Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizowany jest na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Założeniem kształcenia jest przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników fizykalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Studenci pozyskują dogłębną wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów, wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych, jak i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

 • Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)

  Kierunek lekarsko- dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizowany jest na Wydziale Lekarskim. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu medycyny, nauk przyrodniczych oraz szczegółowej wiedzy z obszaru stomatologii. Studenci przygotowują się do prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej, planowania, wdrażania i oceniania postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej, postępowania klinicznego opartego na wiedzy i respektującego zasady humanitaryzmu, oraz prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników.

 • Kosmetologia

  Kierunek Kosmetologia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizowany jest na Wydziale Farmaceutycznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk o zdrowiu oraz specjalistycznych zagadnień z zakresu kosmetologii. Studenci uczą się planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem, a także wykonywać kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowanie.

 • Pielęgniarstwo

  Kierunek Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizowany jest na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, jak również inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

 • Położnictwo

  Kierunek Położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizowany jest na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Założeniem kształcenia jest pozyskanie ogólnej wiedzy medycznej oraz wiedzy szczegółowej z obszaru położnictwa, nauk humanistycznych oraz społecznych. Studenci przygotowują się do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw.

 • Ratownictwo medyczne

  Kierunek Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizowany jest na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz, co najważniejsze, wiedzy specjalistycznej i umiejętności z obszaru nauk medycznych, w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Studenci nabywają umiejętności oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania, układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- oddechowej, przywracania drożności dróg oddechowych, czy wykonywania defibrylacji.

 • Techniki dentystyczne

  Kierunek Techniki dentystyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizowany jest na Wydziale Lekarskim. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu techniki dentystycznej oraz podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania. Studenci uczą się wykonywać protezy stałe, ruchome i nietypowe oraz aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza. Ponadto, uczą się wykonywać naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych, jak również zdobywają wiedzę na temat technologii wykonywania szyn, czy ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia oraz profilaktyki chorób i wad narządu żucia. Studia na kierunku Techniki dentystyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi charakteryzują się bogatym programem nauczania

 • Zdrowie publiczne

  Kierunek Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizowany jest na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Studenci zgłębiają problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Ponadto, rozwijają umiejętności rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych relacji między nimi, jak również rozpoznawania zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi

 • Studia podyplomowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  Wybór studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to okazja na poznanie różnorodnych zagadnień medycznych i poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy. Uniwersytet powstał z połączenia dwóch uczelni - Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej i wyposażony jest w nowoczesną aparaturę badawczą, co pozwala studentom poznanie zawodu od strony praktycznej. Studia podyplomowe na tej uczelni organizowane są na 6 kierunkach w ramach 3 wydziałów.

 

 

łódź akademicka