dietetyka umed studia Łódź

Dietetyka – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kształci studentów na 5 wydziałach i 16 kierunkach. Jednym z nich jest Dietetyka, prowadzona na studiach I i II- stopnia.

Kierunek Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizowany jest na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Jest kierunkiem obejmującym wiedzę interdyscyplinarną, który należy zaliczyć do obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka, a służy temu rozbudowany program nauczania, na który składają się różne dziedziny naukowe.

Studia na kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to rozbudowany program nauczania, a lista przedmiotów do zaliczenia jest długa. Widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: biologia i parazytologia, podstawy immunologii, żywienie kliniczne, dietetyka pediatryczna, patomorfologia, psychologia otyłości i odchudzania się.

Realizowane przedmioty mają za zadanie przekazać wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Mają rozwinąć umiejętności praktyczne, poszerzyć wiedzę z zakresu zdrowego i racjonalnego odżywiania ludzi zdrowych, doboru właściwej diety w stanach chorobowych. Zdobytą wiedzę absolwenci mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, placówkach lecznictwa ambulatoryjnego, zakładach żywienia zbiorowego, zakładach przemysłu spożywczego.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Łodzi opinie? Bartosz, student II roku Dietetyki mówi:

„To, co mi się najbardziej podoba w dietetyce to połączenie kompetencji technologa żywienia i lekarza. Dzięki temu mogę pracować zarówno w ośrodkach zdrowia, ale także w gastronomii, którą też mocno się interesuję. Dietetyka to złożony kierunek, który dają znacznie więcej możliwości niż się wydaje.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Dietetykę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • profilaktyki chorób żywieniowo- zależnych,
 • zdrowego i racjonalnego odżywania ludzi zdrowych,
 • farmakoterapii żywieniowej,
 • polityki społecznej i zdrowotnej,
 • podstaw demografii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Dietetyka:

Absolwent kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi znajdzie zatrudnienie:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • w placówkach oświatowych,
 • w placówkach przemysłu spożywczego,
 • w zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny,
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych,
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Aby rozpocząć studia na kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi należy przystąpić do konkursu świadectw. Aby cieszyć się z sukcesu, należy bardzo dobrze zdać matematykę, język obcy, język polski, oraz biologię lub chemię do wyboru.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi