Studia stacjonarne

Studia I stopnia(czas trwania 3 lata)
MATEMATYKA specjalności:
 • nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki,
 • nauczycielska w zakresie matematyki i języka angielskiego,
 • matematyka finansowa i aktuarialna,
 • analiza finansowa, 
 • matematyka ogólna,
 • matematyka teoretyczna,
INFORMATYKA specjalności:
 • sieci komputerowe i przetwarzanie danych,
 • logistyka z systemami informatycznymi 

INFORMATYKA w jęz. angielskim

GEOINFORMACJA*;

Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)

MATEMATYKA specjalności:
 • matematyka teoretyczna,
 • nauczycielska w zakresie matematyki,
 • matematyka finansowa i aktuarialna,
 • analiza finansowa, matematyka ogólna,
INFORMATYKA specjalności:
 • systemy informatyczne, interaktywne media;
INFORMATYKA w jęz. angielskim,
 
Studia III stopnia (czas trwania 4 lata)
MATEMATYKA
INFORMATYKA 

 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3 lata)
MATEMATYKA specjalności:
 • matematyka finansowa
INFORMATYKA specjalności:
 • sieci komputerowe i przetwarzanie danych,
 • grafika komputerowa i projektowanie gier,
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)
MATEMATYKA specjalności:
 • matematyka ogólna;
INFORMATYKA  specjalności:
 • interaktywne media, systemy informatyczne;
*kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych

Doktoranckie

Studia III stopnia (czas trwania 4 lata)
MATEMATYKA
INFORMATYKA 

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

tel. (o42) 635 59 49

fax. (042) 635 42 66

www.math.uni.lodz.pl

  • GEOINFORMACJA

   Aktualne potrzeby współczesnego świata, jego rozwój opiera się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach interdyscyplinarnych. Studia na GEOINFORMACJI pozwolą na zdobycie wiedzy i umiejętności obejmujących m. in.: podstawy teoretyczne Systemów Informacji Geograficznej, metody ich tworzenia i zarządzenia nimi, metody analiz przestrzennych, metody zarządzania danymi przestrzennymi, podstawy prawne polskie i europejskie tworzenia oraz upowszechniania informacji geograficznej. Absolwent zdobędzie też praktyczną i teoretyczną wiedzę o narzędziach informatycznych stosowanychw geoinformacji.

   Wymagania rekrutacyjne:

   • geografia, matematyka, informatyka, fizyka (do wyboru 1)
   • geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy (do wyboru 1)
   • dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze 

  • INFORMATYKA

   Absolwenci specjalności Grafika komputerowa i projektowanie gier zostaną przygotowani do pracy w dziedzinach, w których istotne jest połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą z zakresu projektowania graficznego, modelowania, obróbki obrazu, projektowania i implementacji gier i symulacji komputerowych. Absolwent tych studiów będzie również posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki (takich jak programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania).

   Absolwent specjalności Sieci komputerowe i przetwarzanie danych może pracować jako:

   • Analityk i projektant systemów informatycznych
   • Administrator baz danych
   • Administrator sieci komputerowych,
   • Projektant serwisów internetowych.

   Studenci  specjalności  Logistyka z systemami informatycznymi  będą mogli poznać w szerokim zakresie teorię zarządzania i ekonomii oraz uzyskać głęboką wiedzę z zakresu informatyki i matematyki, głównie z teorii systemów, teorii sterowania optymalnego i teorii gier. Absolwenci tej specjalności będą dobrze przygotowani do realizacji takich ważnych celów logistyki jak optymalizacja kosztów transportu i magazynowania produktów, przygotowanie procesów informacyjno-decyzyjnych, obsługa komputerowych programów logistycznych i statystycznych oraz w miarę potrzeby przygotowanie nowych programów komputerowych przy użyciu współczesnych języków programowania.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka, informatyka (do wyboru 1)
   • język obcy nowożytni
   • fizyka i astronomia, chemia, matematyka, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

  • MATEMATYKA

   Absolwent Matematyki finansowej i aktuarialnej jest przygotowany do pracy w instytucjach ubezpieczeniowych oraz bankach. Może również zdobyć zawód aktuariusza. Aktuariusz zajmuje się kalkulacją składek ubezpieczeniowych, rezerw finansowych w firmach ubezpieczeniowych, czy tworzeniem planów emerytalnych, jak również szeroko pojętym zarządzaniem ryzykiem. w Polsce, podobnie, jak w wielu innych krajach wykonywanie zawodu aktuariusza w firmie ubezpieczeniowej regulowane jest przepisami prawa i musi zostać poprzedzone zdaniem egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

   Absolwenci  specjalności Analiza finansowa będą przygotowani do ubiegania się o pracę na stanowiskach: analityka finansowego, analityka danych,  konsultanta kredytowego, specjalisty ds. zarządzania ryzykiem finansowym,  specjalisty ds. zarządzania  wolnymi środkami.  Mogą także aspirować do zawodu doradcy inwestycyjnego.

   Absolwent Matematyki teoretycznej ma możliwość robienia dalszej kariery naukowej w dziedzinie matematyki. Absolwent specjalności Matematyka ogólna zdobędzie wiedzę zarówno z podstawowych przedmiotów matematycznych, jak i z wielu dziedzin matematyki stosowanej, dokonując samodzielnych wyborów z przedmiotów innych specjalności.

   Absolwent specjalizacji nauczycielskich otrzymuje przygotowanie do nauczania w szkołach matematyki i informatyki lub matematyki i języka angielskiego.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka i astronomia, chemia, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

 

 

łódź akademicka