Studia stacjonarne

Studia I stopnia licencjackie (czas trwania 3lata)
FIZYKA specjalizacja:
 • fizyka,
 • fizyka medyczna,
 • nanotechnologia,
 • nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i popularyzacja nauki;
FIZYKA TECHNICZNA [pod warunkiem utworzenia kierunku przez Senat] specjalizacja:
 • fizyka medyczna,
 • bezpieczeństwo radiacyjne w medycynie i energetyce jądrowej,
 • akustyka i realizacja dźwięku;
NANOTECHNOLOGY  [pod warunkiem utworzenia kierunku przez Senat]
 
Studia I stopnia inżynierskie (czas trwania 3,5 roku)
INFORMATYKA specjalizacja:
 • informatyka stosowana

specjalizacje:

 • systemy i aplikacje mobilne,
 • algorytmy i programowanie,
 • bazy danych i aplikacje internetowe,
 • administracja sieciami i systemami informatycznymi,
 • grafika użytkowa;
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)
FIZYKA specjalizacja:
 • fizyka,
 • fizyka medyczna,
 • nauczanie fizyki i matematyki oraz popularyzacja nauki;
INFORMATYKA specjalizacja:
 • informatyka stosowana,
 • informatyka w energetyce jądrowej;
Studia II stopnia (czas trwania 1,5 roku, studia rozpoczynające się w semestrze zimowym i letnim)
INFORMATYKA specjalizacja:
 • informatyka stosowana;
Studia III stopnia (czas trwania 4 lata)
FIZYKA 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia inżynierskie (czas trwania 3,5 roku)
INFORMATYKA specjalizacja: 
 • informatyka stosowana,
specjalizacja:
 • systemy i aplikacje mobilne,
 • algorytmy i programowanie,
 • bazy danych i aplikacje internetowe,
 • administracja sieciami i systemami informatycznymi,
 • grafika użytkowa;
Studia II stopnia (czas trwania 1,5 roku)
INFORMATYKA specjalizacja:
 • informatyka stosowana;
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)
INFORMATYKA specjalizacja:
 • informatyka stosowana;

Doktoranckie

Studia III stopnia (czas trwania 4 lata)
FIZYKA 

ul. Pomorska nr 149/153

90-236 Łódź

tel. 42 635-57-42, 42 635-42-61

www.wfis.uni.lodz.pl

  • FIZYKA

   Studia na kierunku FIZYKA wprowadzają w podstawowe arkana wiedzy o budowie otaczającego nas świata materii i promieniowania. Zarówno w profilu ogólnoakademickim jak i w praktycznym, kształtują umiejętności przydatne na szybko zmieniającym się nowoczesnym rynku pracy. Dostarczają solidnej podbudowy matematycznej, a także umiejętności stosowania różnorodnych metod komputerowych. Wprowadzają w zasady pracy laboratoryjnej. Rozwijają umiejętność analizy i badania konkretnych problemów na podstawie wiedzy o prawach przyrody. Pozwalają specjalizować się w dziedzinach, które potrzebują wykwalifikowanych pracowników – w szkolnictwie, fizyce medycznej, nanotechnologii. Kompetencje naszych absolwentów cenione są przez pracodawców, nawet w dziedzinach tak z pozoru odległych od obszaru zainteresowań fizyki, jak konsulting. Po ukończeniu studiów magisterskich z fizyki znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia nie jest trudne.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • fizyka i astronomia, matematyka, informatyka, chemia, biologia (do wyboru 1)
   • język obcy
   • fizyka i astronomia, matematyka, informatyka, chemia, biologia, geografia (do wyboru maksymalnie 2)

  • INFORMATYKA

   Współczesne rynki pracy charakteryzują się stałym wzrostem zapotrzebowania na specjalistów posiadających nie tylko ogólną wiedzę informatyczną, ale również zdolność do kreowania nowoczesnych rozwiązań dotyczących zastosowań technologii komputerowych w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym. Takim właśnie potrzebom odpowiada absolwent specjalności informatyka stosowana na studiach INŻYNIERSKICH, wykształcony w zakresie informatyki rozumianej od strony jej praktycznych zastosowań. Posiadanie kwalifikacji inżynierskich jest dodatkowym atutem osoby poszukującej pracy!

   Absolwenci studiów inżynierskich specjalności informatyka stosowana znajdują zatrudnienie we wszelkich jednostkach wykorzystujących technologie informatyczne na średnim poziomie. w szczególności mogą pracować jako programiści i testerzy oprogramowania, twórcy grafiki, twórcy aplikacji internetowych oraz aplikacji dla systemów mobilnych; jako twórcy, administratorzy i serwisanci średnich systemów bazodanowych oraz sieci i systemów komputerowych – ze znajomością elektroniki cyfrowej, systemów wbudowanych i sterowania komputerowego. Jedną z dróg do zdobycia wyższych kwalifikacji są 1,5-roczne studia magisterskie, prowadzone również na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, chemia (do wyboru 1)
   • język obcy
   • informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, chemia (do wyboru maksymalnie 2)

 

 

łódź akademicka