Studia stacjonarne

Studia I stopnia(czas trwania 3lata)
CHEMIA KOSMETYCZNA,
CHEMIA specjalności:
 • chemia w nauce i gospodarce,
 • chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów,
 • chemia środowiska,

ANALITYKA CHEMICZNA;

Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)
CHEMIA KOSMETYCZNA;
CHEMIA specjalności:
 • chemia w nauce i gospodarce
 • chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów,
 • specjalność nauczycielska w zakresie chemii;

ANALITYKA CHEMICZNA,

Studia III  stopnia (czas trwania 4 lata)
CHEMIA

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia(czas trwania 3lata)
CHEMIA KOSMETYCZNA,
CHEMIA specjalności:
 • chemia w nauce i gospodarce
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)
CHEMIA specjalności:
 • chemia w nauce i gospodarce
 • nauczycielska w zakresie chemii

Doktoranckie

Studia III  stopnia (czas trwania 4 lata)
CHEMIA

ul. Tamka 12, 91-403 Łódź,

 tel./fax: (042) 635 57 44

www.chemia.uni.lodz.pl

  • ANALITYKA CHEMICZNA

   Absolwenci kierunku Analityka  chemiczna posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat metod analitycznych pełniących istotną rolę w kontroli procesów przemysłowych, ocenie jakości surowców i produktów oraz w monitoringu i ochronie środowiska. w planie studiów położono duży nacisk na wszechstronne wykształcenie chemiczne ze szczególnym uwzględnieniem analityki chemicznej środowiska, która umożliwi rozpoznanie zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby i żywnosci. Oprócz przedmiotów chemicznych studenci poznają podstawy biochemii, mikrobiologii i analizy DNA. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w laboratoriach analitycznych: przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych i Państwowej Inspekcji Handlowej.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia (do wyboru 1)
   • język obcy
   • chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

  • CHEMIA

   Absolwenci kierunku CHEMIA uzyskują ogólne wykształcenie w zakresie nauk ścisłych. Posiadając solidną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu chemii oraz rozwiniętą w czasie studiów umiejętność samokształcenia, mogą łatwo dostosować się do wymagań rynku pracy. Nasi absolwenci otrzymują wiedzę z zakresu programowania i obsługi komputerów. Osoby zainteresowane pracą w szkolnictwie (tzn. te, które wybrały opcjonalny blok przedmiotów pedagogicznych lub ukończyły specjalność nauczycielską) posiadają kompetencje umożliwiające podejmowanie pracy w charakterze nauczyciela chemii lub chemii i fizyki (biologii lub informatyki) na wszystkich poziomach edukacji. Reasumując, nasi absolwenci są przygotowani  do pracy zarówno w placówkach oświatowych jak również instytutach  naukowo-badawczych.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia (do wyboru 1)
   • język obcy
   • chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

  • CHEMIA KOSMETYCZNA

   Absolwent kierunku chemia kosmetyczna są przygotowani do pracy w laboratoriach firm produkujących kosmetyki, m.in. jako specjaliści w opracowaniu receptur, kontroli jakości i badań nowych produktów. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne – umożliwią mu pełnienie funkcji eksperta w ocenie bezpieczeństwa stosowania kosmetyków. Absolwenci znajdują pracę w charakterze konsultanta i doradcy w działach dystrybucji. Podstawą przygotowania do pracy w branży kosmetycznej jest poznanie, w ramach zajęć specjalnościowych, chemii surowców kosmetycznych, receptury i technologii różnych form kosmetyków, toksykologii kosmetycznej, przepisów prawa obowiązującego w produkcji i dystrybucji produktów kosmetycznych oraz najnowszych technik analitycznych, głównie chromatograficznych i spektroskopowych, wykorzystywanych w kontroli jakości wyrobów kosmetycznych i badań aplikacyjnych nowych produktów.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia (do wyboru 1)
   • język obcy
   • chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

 

 

łódź akademicka