Studia stacjonarne

Studia I stopnia
ZARZĄDZANIE
MARKETING
BUSINESS MANAGEMENT
ANALITYKA BIZNESU
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
RACHUNKOWOŚĆ
FINANSE I INWESTYCJE
LOGISTYKA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
MANAGEMENT AND FINANCE
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
 
Studia II stopnia
ZARZĄDZANIE
BUSINESS MANAGEMENT
LOGISTYKA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
LOGISTYKA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 
Studia II stopnia
LOGISTYKA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 

Podyplomowe

AKADEMIA TRENERA BIZNESU - ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
AUDYT WEWNĘTRZNY W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE - STUDIA PODYPLOMOWE
COACHING W ŻYCIU I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE
eCommerce - STUDIA PODYPLOMOWE
EMPLOYER BRANDING
KOMERCJALIZACJA NAUKI I TECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE
POLSKO-AMERYKAŃSKI PROGRAM STUDIÓW MBA - STUDIA PODYPLOMOWE
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE DESIGN THINKING W ORGANIZACJACH - STUDIA PODYPLOMOWE
PROPERTY MANAGER - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE
RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE
RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA/CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE
STUDIA PODYPLOMOWE POSTGRADUATE STUDIES IN FINANCE AND ACCOUNTING
SYSTEM RACHUNKOWOŚCI DO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ PUBLICZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORM ISO SERII 9000 - SPECJALIZACJA: MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE APTEKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE PROCESAMI SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

Doktoranckie

ZARZĄDZANIE

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

tel: (0-42) 635 50 51, fax: (0-42) 635 53 06

www.wz.uni.lodz.pl

  • ZARZĄDZANIE

   Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie
   Celem studiów na kierunku Zarządzanie jest kształcenie specjalistów i konsultantów z zakresu szeroko rozumianego biznesu z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i doskonaleniem organizacji. Podczas studiów na kierunku Zarządzanie student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę na temat: funkcjonowania organizacji biznesowych na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów oraz na temat metod i narzędzi analitycznych i organizatorskich. Wydział Zarządzania oferuje pomoc studentom przy odbyciu obowiązkowych praktyk zawodowych przy ścisłej współpracy z przedstawicielami biznesu. Absolwenci tego kierunku w zależności od ukończonej specjalności będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: specjalista ds. baz danych i sieci komputerowych, projektant baz danych, analityk systemowy, specjalista ds. rozwoju aplikacji komputerowych, specjalista ds. zarządzania, specjalista ds. doskonalenia organizacji, doradca, konsultant, specjalista ds. planowania strategicznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

    


    

   Studia II stopnia

   Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów

   Dowiedz się więcej

    

    

  • MARKETING

   Uczelnie Łódź - kierunek Marketing
   Jeśli interesują Cię badania rynku, PR, reklama, media społecznościowe,  e-Commerce - studia na kierunku Marketing są właśnie dla Ciebie. Interaktywne i projektowe metody pracy, gry strategiczne oraz prace zespołowe stanowią nieodłączny element zajęć. Zdobywasz wiedzę, jednocześnie kształtując umiejętności analitycznego myślenia, wielowymiarowej oceny, kreatywności oraz innowacyjności. Uczysz się, jak korzystać z nowoczesnych technologii w marketingu w odniesieniu do zachowań konsumenckich. Kadra prowadząca kierunek współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami takimi jak The Chartered Institute of Marketing, Marketing Science Institute, University of Maryland, Texas University, dostarczając aktualnej wiedzy na temat marketingu i sprzedaży.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Marketing brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia
    
    

    

  • BUSINESS MANAGEMENT

   Uczelnie Łódź - kierunek Business Management
   Zadbaj o rozwój swojej kariery zawodowej i wybierz studia Business Management w języku angielskim. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z obszaru zarządzania oraz związanych z nim innych dyscyplin takich jak: finanse, rachunkowość, ekonomia, marketing oraz prawo. Jednocześnie będziesz stale udoskonalał swój warsztat samodzielnego uczenia się – umiejętności niezbędnej we współczesnym świecie. Praca zespołowa i realizacja projektów wyposażą Cię w umiejętności strukturyzacji problemów oraz tworzenia zespołów, współpracy w zespołach i komunikacji. Dzięki takiemu połączeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji odnajdziesz się w każdej firmie w międzynarodowym środowisku. Studia pomogą Ci także lepiej radzić sobie z prowadzeniem własnej działalności.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Business management brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, historia, fizyka, biologia
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia
    

    


   Studia II stopnia

   Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów, przyjmowani będą na podstawie pisemnego opracowania na wskazany temat oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów

   Dowiedz się więcej

    

    

  • ANALITYKA BIZNESU

   Uczelnie Łódź - studia na kierunku Analityka Biznesu
   Umiejętność przeprowadzania wszechstronnych analiz biznesowych dotyczących bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa i jego perspektyw rozwojowych, w tym analizy sytuacji finansowej i pozycji rynkowej, jest warunkiem koniecznym do  podejmowanie właściwych decyzji operacyjnych i strategicznych w firmach. Szeroko pojęta analiza biznesowa znajduje zastosowanie w każdej firmie, zarówno w przedsiębiorstwie rodzinnym, jak i w spółce giełdowej. Dzięki studiom na kierunku Analityka biznesu zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania kompleksowej oceny sytuacji przedsiębiorstwa. Studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy na stanowiskach analityków w dużych i małych firmach produkcyjnych i usługowych, a także w firmach konsultingowych oraz funduszach inwestycyjnych. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych zdobędziesz również kompetencje przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

   Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
   Na kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) zapraszamy wszystkich, którzy lubią pracować z ludźmi i dla ludzi. Chcemy zainteresować Was tym, co stanowi naszą pasję. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy ofertę zajęć o zróżnicowanej tematyce. Powiemy Wam, na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi i jaką rolę pełni w organizacjach. Będziemy wspólnie uczyć się, jak pozyskiwać kandydatów do pracy, w jaki sposób wprowadzać nowozatrudnionych, jak wynagradzać i oceniać pracowników, jak zachęcać do rozwoju, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa oraz jak rozstawać się z pracownikami w kulturalny sposób. Wspólnie będziemy rozwijać umiejętności ułatwiające współpracę z ludźmi i radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

    

  • RACHUNKOWOŚĆ

   Uczelnie Łódź - kierunek Rachunkowość
   Absolwenci kierunku Rachunkowość na Wydziale Zarządzania wyróżniają się wiedzą o innowacyjnym podejściu do rachunkowości uwzględniającym dynamiczne zmiany w otoczeniu podmiotów gospodarczych, a także potrafią projektować systemy rachunkowości dopasowane do potrzeb modelu biznesowego danego przedsiębiorstwa. Wykazują bardzo dobrą znajomość języków obcych na poziomie B2 oraz narzędzi informatycznych. Są profesjonalnie przygotowani do podjęcia pracy w biurach rachunkowych, w biurach doradztwa podatkowego, w firmach BPO, w firmach audytorskich, w działach księgowości, działach controllingu w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, na takich stanowiskach jak: specjalista ds. rachunkowości finansowej, specjalista ds. rachunkowości podatkowej, specjalista ds. rachunkowości zarządczej, doradca podatkowy, samodzielny księgowy, asystent dyrektora finansowego.
   Wymagania rekrutacyjne:


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   1. Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   2. Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   3. Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

    

  • FINANSE I INWESTYCJE

   Uczelnie Łódź - kierunek Finanse i Inwestycje
   Kierunek Finanse i inwestycje ma charakter bardzo praktyczny - oferuje wysoko wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, realizacji inwestycji rzeczowych oraz kapitałowych. W programie studiów oprócz zagadnień finansowych znajdują się niezbędne dla finansistów przedmioty z zakresu rachunkowości. Będąc studentem tego kierunku poznasz rynki finansowe, specyfikę projektów inwestycyjnych oraz systemy: bankowy, podatkowy i ubezpieczeniowy. Dzięki współpracy z praktykami, którzy reprezentują przedsiębiorstwa, a także instytucje finansowe i doradcze, zaznajomisz się z realiami zarządzania, finansami i inwestycjami.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i inwestycje brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

    

  • LOGISTYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Logistyka
   Jeśli interesujesz się taką tematyką, jak zarządzanie systemami logistycznymi i przepływem towarów pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi w łańcuchach dostaw, wybierz studia na kierunku Logistyka. Zostaniesz specjalistą w zakresie procesów logistycznych, otwierając tym samym drogę do podjęcia pracy w centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, w działach zakupów i/lub dystrybucji przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, a także w sektorze publicznym. Poznasz nowoczesne technologie informatyczne umożliwiające optymalne planowanie, organizowanie i nadzór nad procesami logistycznymi w firmach.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

   Dowiedz się więcej

    

   Studia II stopnia

   Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

   Dowiedz się więcej

    

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka Przestrzenna
   Międzywydziałowy kierunek studiów Gospodarka przestrzenna koordynowany jest przez Katedrę Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych oraz Katedrę Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Studia na tym kierunku dostarczają bardzo szerokiej wiedzy z wielu dyscyplin: zarządczej, ekonomicznej, społecznej, geograficznej, finansowej czy technicznej. Dzięki temu absolwenci kierunku są przygotowani do realizacji projektów w pełni funkcjonalnych dla wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej. Umieją zastosować właściwe metody zarządzania na rzecz zagospodarowania przestrzeni zgodnie z potrzebami jej użytkowników. Potrafią właściwie ocenić wpływ zagospodarowania przestrzennego na środowisko zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Umiejętnie prognozują zjawiska społeczno-gospodarcze, a także potrafią tworzyć plany rozwoju gmin i regionów. Znają metody pozyskiwania środków finansowych i potrafią je wykorzystać do realizacji strategii rozwoju jednostek przestrzennych.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy, język polski
   • Przedmiot wymagany do wyboru: geografia, matematyka, język obcy, język polski, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

    

    

    

   Studia II stopnia

   O przyjęcie na studia 2-letnie mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, geodezji oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach. O przyjęcie na studia 1,5-roczne mogą ubiegać się tylko absolwenci studiów inżynierskich w zakresie gospodarki przestrzennej, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, geodezji oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

   Dowiedz się więcej

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

   Uczelnie Łódź - kierunek Finanse i Rachunkowość
   Kierunek Finanse i rachunkowość adresowany jest do osób, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w obszarze rachunkowości przedsiębiorstw i organizacji, zarządzania finansami lub doradztwa finansowego. Jeśli chcesz współuczestniczyć w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, zarządzać finansami przedsiębiorstw lub budować własną karierę w zawodzie biegłego rewidenta, doradcy finansowego czy controllera, ten kierunek jest dla Ciebie. W zależności od specjalności, jaką wybierzesz, zapoznasz się z problematyką rachunkowości finansowej, controllingu i rachunkowości zarządczej, doradztwa inwestycyjnego, wyceny papierów wartościowych, prognozowania sytuacji na rynkach finansowych, tworzenia raportów i analiz biznesowych. Wiele zajęć ma charakter praktyczny z wykorzystaniem programów komputerowych, zadań projektowych oraz case study.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia

   Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz, ze względu na zbieżność efektów kształcenia, absolwentów kierunku Matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku Matematyka specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna, analiza finansowa.  W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym, a także kierunku Matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku Matematyka, specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna, analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

   Dowiedz się więcej

  • MANAGEMENT AND FINANCE

   Uczelnie Łódź - kierunek Management and Finance
   Jeśli komunikujesz się w języku angielskim, dbasz o rozwój kompetencji językowych, a jednocześnie chcesz zdobywać konkretną wiedzę z obszaru zarządzania, finansów i rachunkowości, studia Management and Finance są właśnie dla Ciebie. W programie studiów znajdziesz przede wszystkim przedmioty związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz rachunkowość finansową i zarządczą, finanse, zarządzanie finansami przedsiębiorstw jak również nowoczesne narzędzia informatyczne wspierające efektywne zarządzanie. Zajęcia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, dzięki czemu studenci osiągają bardzo wysoki poziom znajomości tego języka zarówno w swobodnej komunikacji, jak i biznesie. Zyskują tym samym przewagę konkurencyjną nad studentami kierunków prowadzonych w języku polskim. Prowadzący zajęcia to osoby współpracujące z wieloma firmami i instytucjami szkoleniowymi, bardzo często menedżerowie, konsultanci i doradcy. Swoją praktykę zawodową wykorzystują podczas zajęć ze studentami, wprowadzając realne przykłady sytuacji problemowych do rozwiązania.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Management and Finance brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

    

  • EMPLOYER BRANDING

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Employer Branding
   Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką budowania marki pracodawcy, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie i zdobyć nowe umiejętności. W szczególności są to osoby, które  zawodowo zajmują się lub chcą zajmować się budowaniem marki pracodawcy z wyboru, kierują działami HR lub EB albo zamierzają to robić, pracują lub chcą pracować w firmach konsultingowych zajmujących się świadczeniem usług z zakresu zzl, w tym budowania marki pracodawcy z wyboru.
   Warunki rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   O przyjęciu decyduje kolejność zapisu. Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy jest złożenie kompletu dokumentów. 

    

  • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

   Uczelnie Łódź - kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
   Studia na kierunku pozwolą na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i praktycznych doświadczeń na temat: uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, zarządzania innowacjami, doradztwa w rozwoju biznesu oraz realizowania polityki przedsiębiorczości i programów unijnych przy wykorzystywaniu w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod, technik i narzędzi. Kierunek łączy wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, antropologii, ekonomii, filozofii, statystyki i innych obszarów. W ramach studiów Student zapozna się z różnorodnymi aspektami przedsiębiorczości, zarządzania rozwojem firmy i innowacjami. Studia dostarczą wiedzę oraz podstawowe umiejętności praktyczne z zakresu zasad tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej i innowacji potrzebnych do funkcjonowania współczesnych firm na konkurencyjnym rynku.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

  • AKADEMIA TRENERA BIZNESU - ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Akademia Trenera Biznesu - Rozwój umiejętności profesjonalnych

   Program dostarcza wszystkich kluczowych umiejętności, które pozwalają na efektywną pracę w zawodzie trenera biznesu i rozwoju osobistego. Pozwala poznać podstawowe zasady pracy z grupą szkoleniową, które mają wpływ na efektywność procesu uczenia oraz nabyć umiejętność tworzenia programów szkoleń. Wyposaża w narzędzia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i poprowadzenia atrakcyjnego szkolenia oraz zmierzenia jego efektywności. Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany. Doskonalą kompetencje w odniesieniu do analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych. Studia skierowane są do menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników, pracowników działów szkoleń, wewnętrznych lub samodzielnych trenerów i szkoleniowców, pracowników firm szkoleniowych, nauczycieli, wykładowców akademickich oraz osób pragnących rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Akademia Trenera Biznesu - Rozwój umiejętności profesjonalnych wymagane jest  złożenie wszystkich wymaganych dokumentów; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 15 osób.
    

  • AUDYT WEWNĘTRZNY W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce
   Cel i charakterystyka studiów
   Studia są kontynuacją tradycji prowadzonych wcześniej na Wydziale Zarządzania UŁ studiów Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości, wpisanych na listę sieci uniwersytetów Europy kształcących w zakresie audytu wewnętrznego, corporate governance i/lub kontroli wewnętrznej, funkcjonującą pod auspicjami Europejskiej Konfederacji Instytutów Audytu Wewnętrznego (ECIIA - European Confederation of Institutes of Internal Auditing). Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym. Studia mają budować i rozwijać bazę wiedzy i kluczowych umiejętności audytora wewnętrznego. Uwzględnienie rachunkowości finansowej i zarządczej ma przygotować do wykorzystania w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej metod rachunkowości jako instrumentów pozyskiwania obiektywnej informacji i rzetelnej prognozy.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • COACHING W ŻYCIU I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Coaching w życiu i biznesie
   Studia „Coaching w życiu i biznesie” zaprojektowane są w taki sposób, by dostarczyć uczestnikom niezbędnych umiejętności do przeprowadzenia sesji coachingowej zarówno w obszarze spraw biznesowych jak i osobistych (business & live coaching). Podczas 192 godzin zajęć uczestnicy poznają wszystkie niezbędne metody i narzędzia, które pozwolą im stać się profesjonalnymi coachami. Założeniem programu jest przygotowanie studentów w taki sposób, by po zakończeniu studiów byli gotowi do pracy z klientem. Realizacja tego założenia wymaga odbycia praktyki prowadzenia sesji coachingowych w trakcie roku akademickiego. Studenci będą zachęcani przez prowadzących do systematycznego trenowania poznawanych podczas zajęć metod także poza zajęciami. Wnioski z tych doświadczeń będą następnie omawiane podczas kolejnych spotkań. Utrzymywanie stałej mentoringowej opieki prowadzących nad uczestnikami jest kluczowym elementem programu tych studiów. Studia Podyplomowe „Coaching w życiu i biznesie” kierowane są do wszystkich osób pragnących zmieniać siebie i innych w procesie pracy indywidualnej i zespołowej. Adresatami studiów są menedżerowie, psychologowie, rehabilitanci, trenerzy biznesu, fitnessu i sportu, nauczyciele pragnący zwiększyć efektywność swoich metod dydaktycznych oraz wszyscy, których pasjonuje rozwój osobisty, a którzy w tej dziedzinie chcieliby zdobyć unikalne umiejętności. Jedynym warunkiem „wejściowym” jest posiadanie przez kandydatów dyplomu licencjackiego lub magisterskiego. Program studiów przygotowany jest w taki sposób by przygotować zarówno osoby, które dotychczas nie miały żadnego kontaktu z coachingiem, jak i doświadczonych coachów, którzy chcieliby udoskonalić swój warsztat pracy. Zdobywana wiedza i umiejętności ma być przy tym użyteczna zarówno dla coachów wewnętrznych pracujących na etacie w firmach jak i tych, którzy chcą prowadzić własną działalność w tym zakresie.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Coaching w życiu i biznesie wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • eCommerce - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku eCommerce

   Cel studiów podyplomowych:
   - przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania w obszarze e-commerce i kierunków rozwoju
   - rozwój umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami w obszarze e-commerce i promocji on-line
   - kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem projektami e-commerce i ich promocją
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia podyplomowe
    
   Absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnego kierunku. 

  • KOMERCJALIZACJA NAUKI I TECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Komercjalizacja nauki i technologii
   Roczny program studiów jest idealny dla:
   • przedstawicieli banków i instytucji finansowych zajmujących się oceną ryzyka związanego z finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć i nowych technologii
   • pracowników firm, które wdrażają innowacje organizacyjne, produktowe i technologiczne nastawionych na rozwój swojej kariery zawodowej i awans
   • pracowników działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw
   • osób, które mają własne innowacyjne pomysły lub technologie i na ich bazie planują założenie własnej firmy
   • uczelni i instytutów opracowujących nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

   Absolwent programu posiada umiejętności:

   • oceny potencjału rynkowego innowacji lub technologii unikalnymi metodami opracowanymi przez NASA i University of Texas przeprowadzania analizy strategicznej i tworzenia optymalnych strategii wdrażania innowacyjnych rozwiązań, produktów i technologii
   • przygotowania planu finansowania wdrożenia innowacji lub technologii
   • przygotowania planu operacyjnego wdrażania innowacyjnego przedsięwzięcia
   • prezentowania opracowanych koncepcji przed przełożonymi, inwestorami, itp.
   Ponadto:
   • Rozumie problemy ochrony własności intelektualnej
   • Łatwiej (wyposażony w odpowiednią wiedzę) podejmuje decyzje i wprowadza innowacyjne zmiany w firmie, w której pracuje.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Komercjalizacja nauki i technologii wymagane są ukończone studia wyższe oraz znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 

    

  • POLSKO-AMERYKAŃSKI PROGRAM STUDIÓW MBA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Polsko-Amerykański program studiów MBA
   MBA w PAM Center to program intensywnego rozwoju kompetencji osób, które – posiadając już doświadczenie menedżerskie – chcą rozszerzyć i ukierunkować dotychczasową wiedzę i umiejętności zarządcze. PAM Center może pochwalić się jednym z najdłuższych w kraju doświadczeń w realizacji programu MBA. Ponad 17 lat historii, 16 edycji, blisko 400 Absolwentów oraz jedna z najlepszych na świecie szkół biznesu jako Partner. Bogate doświadczenia, świetni polscy i zagraniczni wykładowcy oraz doskonalony na bieżąco program współtworzą unikalną wartość Studiów MBA w PAM Center. Studia są realizowane we współpracy z R.H. Smith School of Business, University of Maryland, cieszącą się międzynarodowym uznaniem w zakresie edukacji menedżerskiej. Program MBA partnera klasyfikowany jest w rankingu Bloomberg BusinessWeek na 2 msc w USA.
   Oferowany przez PAM Center Program daje możliwość nauki poprzez pracę zespołową, analizę międzynarodowych studiów przypadku oraz praktyczne ćwiczenia. Łączy solidną profesjonalną wiedzę z najnowszą praktyką zarządzania przedsiębiorstwami, w tym dotychczasowymi doświadczeniami i kompetencjami uczestników. W praktyce jest szansą na zdobycie kwalifikacji niezbędnych liderom nowoczesnej gospodarki, takich jak: właściwej interpretacji roli przywództwa w kontekście zarządzania strategicznego; znajomości i zrozumienia złożonych relacji organizacji z jej interesariuszami, w tym właściwej interpretacji związanych z nimi szans i zagrożeń dla zapewnienia trwałego rozwoju jednostki; umiejętności holistycznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość oraz analizy, syntezy i rozwiązywania złożonych problemów biznesowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Polsko-Amerykański program studiów MBA wymagane są minimum ukończone  studia licencjackie,  minimum dwuletnie doświadczenie  zawodowe, komunikatywną znajomość języka angielskiego.
    

    

  • PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE DESIGN THINKING W ORGANIZACJACH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem studiów jest w szczególności poszerzenie i pogłębienie wiedzy o wyzwaniach współczesnych organizacji, genezie, fundamentach i założeniach Desing Thinking oraz o powiązaniach myślenia projektowego z dorobkiem nauk społecznych, a zwłaszcza zarządzaniem, psychologią i socjologią.

   Wymagania rekrutacyjne

    

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Praktyczne zastosowanie design thinking w organizacjach podstawą kwalifikacji jest złożenie wymaganych dokumentów.
    

  • PROPERTY MANAGER - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Property Manager - zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
   Cele kształcenia:
   • dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy w zakresie innowacyjnego zarządzania nieruchomościami oraz ich komercjalizacji;
   • uświadomienie, iż działanie Property Managera, dzięki trafionym decyzjom ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności i wartości nieruchomości oraz zwiększenia komfortu przebywających w niej ludzi;
   • rozwój umiejętności i zwiększenie świadomości, że Property Manager to nie tylko efektywna obsługa nieruchomości (logistycznych, produkcyjnych, handlowych i biurowych), ale także szybka reakcja na sytuacje kryzysowe oraz wprowadzanie nowości technologicznych;
   • rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem oraz usługami infrastrukturalnymi; 
   • przekazanie wiedzy na temat nowelizacji przepisów z prawa budowlanego;
   • rozwój umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania nieruchomościami;
   • kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem nieruchomości;
   • rozwój umiejętności budowania relacji interpersonalnych, w tym pracy zespołowej;
   • uświadomienie potrzeby stałego rozwoju.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Property Manager - zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansowe
   Cel studiów:
   Przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania finansowego, prawa gospodarczego i prawa podatkowego, która daje uczestnikom możliwość organizowania i prowadzenia rachunkowości oraz podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego. W nauczaniu zasad prowadzenia rachunkowości, w tym sporządzania sprawozdań finansowych odnosimy się do wymogów regulacji krajowych (m.in. ustawa o rachunkowości z przepisami wykonawczymi, Krajowe Standardy Rachunkowości) oraz do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Naszą przekazywaną wiedzę wspiera doświadczenie praktyczne oraz udział wielu z nas w procesach regulacji rachunkowości.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansowe wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
   Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu: zarządzania spółdzielniami i  wspólnotami mieszkaniowymi, uwarunkowań prawnych funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, obowiązków podatkowych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zasad prowadzenia pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów zarządu, rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA/CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość zarządcza/controlling
   Cele studiów:
   • zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości i ich zastosowaniem w praktyce,
   • przedstawienie koncepcji rachunku kosztów oraz określenie ich przydatności informacyjnej do sterowania podmiotami gospodarczymi,
   • wykształcenie wśród słuchaczy poczucia znaczenia informacji o kosztach i przychodach oraz jej wpływu na zachowanie ludzi, a także praktycznej przydatności koncepcji i metod rachunku kosztów do podejmowania decyzji oraz planowania i kontroli działalności,
   • przekazanie słuchaczom praktycznych zasad projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu w różnych rodzajach przedsiębiorstw,
   • nabycie umiejętności stosowania narzędzi i technik budżetowania i kontroli kosztów oraz pracy w systemie budżetowania przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego,
   • nauczenie słuchaczy analizy sprawozdań finansowych i zapoznanie z nowoczesnymi metodami zarządzania finansami przedsiębiorstw.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość zarządcza/controlling wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • STUDIA PODYPLOMOWE POSTGRADUATE STUDIES IN FINANCE AND ACCOUNTING

   Studia podyplomowe są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym. ACCA otwiera drogę do kariery na wielu stanowiskach związanych z finansami i rachunkowością. ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest prestiżową, organizacją oferującą możliwości rozwoju zawodowego w zakresie finansów, rachunkowości, a kwalifikacja ACCA cieszy się uznaniem wśród pracodawców. 

   Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i ACCA oraz otrzymanej akredytacji, ukończenie programu studiów podyplomowych, zdanie egzaminów z akredytowanych przedmiotów pozwoli Słuchaczom na otrzymanie zwolnień z egzaminów z poziomu Fundamentals, tj. F1 – F7.

   Słuchacze mogą również skorzystać z programu stypendialnego ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP rejestrując się w ACCA na preferencyjnych warunkach finansowych (więcej informacji w zakładce ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP).

   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Postgraduate Studies in Finance and Accounting wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • SYSTEM RACHUNKOWOŚCI DO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ PUBLICZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku System rachunkowości do zarządzania uczelnią publiczną

   Adresaci studiów:

   Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników działów kwestury, w szczególności: działów księgowości, działów finansowych, działów płac, działów ds. zarządzania majątkiem trwałym uczelni publicznych, oraz innych działów o podobnym zakresie prac.

   Cel studiów:

   Przekazanie wiedzy z zakresu: podstaw zarządzania uczelniami publicznymi, zarządzania pracą w zespole oraz zarządzania projektami, uwarunkowań prawnych funkcjonowania uczelni publicznych, zasad funkcjonowania gospodarki finansowej uczelni publicznych, obowiązków podatkowych uczelni publicznych, w tym w szczególności w obszarze podatku VAT, CIT, PIT, podsystemu rachunkowości finansowej w uczelni publicznej, w tym zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych w zakresie.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia Podyplomowe

    

   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku System rachunkowości do zarządzania uczelnią publiczną wymagane są ukończone studia wyższe.

    

   Dowiedz się więcej

  • SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORM ISO SERII 9000 - SPECJALIZACJA: MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Systemy zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000
   Cel studiów
   Zapoznanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w firmie z metodyką wdrażania systemów zarządzania jakością, systemów zintegrowanych (zarządzania, jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy), systemów sektorowych. Uzyskanie przez Uczestników Studiów formalnych kwalifikacji menedżerskich i auditorskich (auditora wewnętrznego) potwierdzających wysoki poziom merytorycznego ich przygotowania w zakresie problematyki związanej z zarządzaniem jakością. Studia są zorganizowane we współpracy z LQRA, która umożliwia słuchaczom uzyskanie dyplomów:
   • Menedżer jakości,
   • Auditor wewnętrzny,
   • Menedżer systemu zarządzania środowiskowego,
   • Menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
   Zakres tematyczny Studiów obejmuje najnowsze spektrum zagadnień tematycznych związanych z zarządzaniem jakością obowiązujących jako standardy w Unii Europejskiej oraz praktykowane już powszechnie kanony w kontaktach ogólnoświatowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Systemy zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000. Specjalizacja: Menedżer jakości wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • ZARZĄDZANIE APTEKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie apteką
   Program Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Apteką” powstał w odpowiedzi na potrzebę uzupełnienia wiedzy osób związanych zawodowo z sektorem farmacji o aspekty związane z kierowaniem apteką jako przedsiębiorstwem przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby wypełniania misji farmaceuty. Uczestnicy zdobywają i rozwijają kompetencje niezbędne do sprawnego i efektywnego funkcjonowania na wysoce konkurencyjnym rynku, zarządzania personelem i budowania długofalowych relacji z pacjentem. Autorski program przewiduje również szereg zajęć budujących umiejętności efektywnego komunikowania się z zespołem, pogłębiających świadomość własnych wzorców zachowań i rozwijających zachowania pożądane w skutecznym kierowaniu apteką. Daje również możliwość wejścia w rolę menedżera apteki poprzez udział w unikatowej w skali kraju grze decyzyjnej on-line oraz konfrontacji z realnymi problemami zarządczymi w studiach przypadku. W opartym na międzynarodowych wzorcach procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na rozwiązania wspierające osiąganie wysokich rezultatów sprzedaży oraz opiekę farmaceutyczną jako kluczowy aspekt budowania przewagi konkurencyjnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie apteką wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą
   Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe-licencjackie lub magisterskie. Studia Zarządzania Oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. 
   Cel Studiów:
   Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie procesami logistycznymi
   Charakterystyka i cel studiów:
   Studia podyplomowe "Zarządzanie procesami logistycznymi" adresowane są do osób chcących udoskonalić kwalifikacje menedżerskie w zakresie logistyki. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności związanej ze specyfiką nowoczesnej organizacji i zarządzania przepływem towarów i obiegiem informacji w obrębie łańcuchów dostaw. Program studiów oparty został na najnowszych światowych tendencjach oraz programach nauczania w czołowych szkołach biznesu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, uwzględniających wymagania przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki światowej. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktyków.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie procesami logistycznymi wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • ZARZĄDZANIE PROCESAMI SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Procesami Sprzedaży

   Adresaci studiów:

   • Managerowie Sprzedaży
   • Właściciele średnich i dużych firm
   • Osoby ubiegające się o stanowiska managerskie w sprzedaży

   Cel studiów:

   Podczas studiów dowiesz się:

   • jak wykorzystywać Sprzedaż Transformacyjną i zachować rozsądne marże,
   • jak efektywnie wyznaczać cele i mierzyć realne postępy,
   • jak zaprojektować skuteczny w XXI wieku proces sprzedaży.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia Podyplomowe

    

   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Procesami Sprzedaży wymagane są ukończone studia wyższe.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi
   Adresaci studiów:
   Menedżerowie i pracownicy działów ZZL każdego typu instytucji; doradcy i konsultanci w zakresie ZZL; menedżerowi pragnący wzbogacić wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania ludźmi; osoby zainteresowane problematyką ZZL oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.
   Cel studiów:
   Przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania zasobami ludzkimi i kierunków rozwoju dyscypliny, nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami ZZL oraz kształtowania relacji interpersonalnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi wymagane są ukończone studia wyższe. 

 

 

łódź akademicka