Studia stacjonarne

Studia I stopnia
ZARZĄDZANIE
MARKETING
BUSINESS MANAGEMENT
ANALITYKA BIZNESU
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
RACHUNKOWOŚĆ
FINANSE I INWESTYCJE
LOGISTYKA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
MANAGEMENT AND FINANCE
CYFRYZACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI W BIZNESIE
LINGWISTYKA DLA BIZNESU
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
ZARZĄDZANIE MIASTEM
 
Studia II stopnia
ZARZĄDZANIE
BUSINESS MANAGEMENT
LOGISTYKA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE BIZNESEM
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
LOGISTYKA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 
Studia II stopnia
LOGISTYKA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 

Podyplomowe

AKADEMIA TRENERA BIZNESU - ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
AUDYT WEWNĘTRZNY W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE - STUDIA PODYPLOMOWE
COACHING W ŻYCIU I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE
eCommerce - STUDIA PODYPLOMOWE
EMPLOYER BRANDING
KOMERCJALIZACJA NAUKI I TECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE
POLSKO-AMERYKAŃSKI PROGRAM STUDIÓW MBA - STUDIA PODYPLOMOWE
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE DESIGN THINKING W ORGANIZACJACH - STUDIA PODYPLOMOWE
PROPERTY MANAGER - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE
RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE
RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA/CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE
STUDIA PODYPLOMOWE POSTGRADUATE STUDIES IN FINANCE AND ACCOUNTING
SYSTEM RACHUNKOWOŚCI DO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ PUBLICZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORM ISO SERII 9000 - SPECJALIZACJA: MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE APTEKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE PROCESAMI SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

Doktoranckie

ZARZĄDZANIE

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

tel: (0-42) 635 50 51, fax: (0-42) 635 53 06

www.wz.uni.lodz.pl

  • ZARZĄDZANIE

   Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie
   Celem studiów na kierunku Zarządzanie jest kształcenie specjalistów i konsultantów z zakresu szeroko rozumianego biznesu z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i doskonaleniem organizacji. Podczas studiów na kierunku Zarządzanie student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę na temat: funkcjonowania organizacji biznesowych na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów oraz na temat metod i narzędzi analitycznych i organizatorskich. Wydział Zarządzania oferuje pomoc studentom przy odbyciu obowiązkowych praktyk zawodowych przy ścisłej współpracy z przedstawicielami biznesu. Absolwenci tego kierunku w zależności od ukończonej specjalności będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: specjalista ds. baz danych i sieci komputerowych, projektant baz danych, analityk systemowy, specjalista ds. rozwoju aplikacji komputerowych, specjalista ds. zarządzania, specjalista ds. doskonalenia organizacji, doradca, konsultant, specjalista ds. planowania strategicznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

    


    

   Studia II stopnia

   Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów

   Dowiedz się więcej

    

    

  • MARKETING

   Uczelnie Łódź - kierunek Marketing
   Jeśli interesują Cię badania rynku, PR, reklama, media społecznościowe,  e-Commerce - studia na kierunku Marketing są właśnie dla Ciebie. Interaktywne i projektowe metody pracy, gry strategiczne oraz prace zespołowe stanowią nieodłączny element zajęć. Zdobywasz wiedzę, jednocześnie kształtując umiejętności analitycznego myślenia, wielowymiarowej oceny, kreatywności oraz innowacyjności. Uczysz się, jak korzystać z nowoczesnych technologii w marketingu w odniesieniu do zachowań konsumenckich. Kadra prowadząca kierunek współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami takimi jak The Chartered Institute of Marketing, Marketing Science Institute, University of Maryland, Texas University, dostarczając aktualnej wiedzy na temat marketingu i sprzedaży.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Marketing brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia
    
    

    

  • BUSINESS MANAGEMENT

   Uczelnie Łódź - kierunek Business Management
   Zadbaj o rozwój swojej kariery zawodowej i wybierz studia Business Management w języku angielskim. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z obszaru zarządzania oraz związanych z nim innych dyscyplin takich jak: finanse, rachunkowość, ekonomia, marketing oraz prawo. Jednocześnie będziesz stale udoskonalał swój warsztat samodzielnego uczenia się – umiejętności niezbędnej we współczesnym świecie. Praca zespołowa i realizacja projektów wyposażą Cię w umiejętności strukturyzacji problemów oraz tworzenia zespołów, współpracy w zespołach i komunikacji. Dzięki takiemu połączeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji odnajdziesz się w każdej firmie w międzynarodowym środowisku. Studia pomogą Ci także lepiej radzić sobie z prowadzeniem własnej działalności.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Business management brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, historia, fizyka, biologia
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia
    

    


   Studia II stopnia

   Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów, przyjmowani będą na podstawie pisemnego opracowania na wskazany temat oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów

   Dowiedz się więcej

    

    

  • ANALITYKA BIZNESU

   Uczelnie Łódź - studia na kierunku Analityka Biznesu
   Umiejętność przeprowadzania wszechstronnych analiz biznesowych dotyczących bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa i jego perspektyw rozwojowych, w tym analizy sytuacji finansowej i pozycji rynkowej, jest warunkiem koniecznym do  podejmowanie właściwych decyzji operacyjnych i strategicznych w firmach. Szeroko pojęta analiza biznesowa znajduje zastosowanie w każdej firmie, zarówno w przedsiębiorstwie rodzinnym, jak i w spółce giełdowej. Dzięki studiom na kierunku Analityka biznesu zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania kompleksowej oceny sytuacji przedsiębiorstwa. Studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy na stanowiskach analityków w dużych i małych firmach produkcyjnych i usługowych, a także w firmach konsultingowych oraz funduszach inwestycyjnych. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych zdobędziesz również kompetencje przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

   Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
   Na kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) zapraszamy wszystkich, którzy lubią pracować z ludźmi i dla ludzi. Chcemy zainteresować Was tym, co stanowi naszą pasję. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy ofertę zajęć o zróżnicowanej tematyce. Powiemy Wam, na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi i jaką rolę pełni w organizacjach. Będziemy wspólnie uczyć się, jak pozyskiwać kandydatów do pracy, w jaki sposób wprowadzać nowozatrudnionych, jak wynagradzać i oceniać pracowników, jak zachęcać do rozwoju, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa oraz jak rozstawać się z pracownikami w kulturalny sposób. Wspólnie będziemy rozwijać umiejętności ułatwiające współpracę z ludźmi i radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

    

  • RACHUNKOWOŚĆ

   Uczelnie Łódź - kierunek Rachunkowość
   Absolwenci kierunku Rachunkowość na Wydziale Zarządzania wyróżniają się wiedzą o innowacyjnym podejściu do rachunkowości uwzględniającym dynamiczne zmiany w otoczeniu podmiotów gospodarczych, a także potrafią projektować systemy rachunkowości dopasowane do potrzeb modelu biznesowego danego przedsiębiorstwa. Wykazują bardzo dobrą znajomość języków obcych na poziomie B2 oraz narzędzi informatycznych. Są profesjonalnie przygotowani do podjęcia pracy w biurach rachunkowych, w biurach doradztwa podatkowego, w firmach BPO, w firmach audytorskich, w działach księgowości, działach controllingu w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, na takich stanowiskach jak: specjalista ds. rachunkowości finansowej, specjalista ds. rachunkowości podatkowej, specjalista ds. rachunkowości zarządczej, doradca podatkowy, samodzielny księgowy, asystent dyrektora finansowego.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   1. Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   2. Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   3. Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

    

  • FINANSE I INWESTYCJE

   Uczelnie Łódź - kierunek Finanse i Inwestycje
   Kierunek Finanse i inwestycje ma charakter bardzo praktyczny - oferuje wysoko wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, realizacji inwestycji rzeczowych oraz kapitałowych. W programie studiów oprócz zagadnień finansowych znajdują się niezbędne dla finansistów przedmioty z zakresu rachunkowości. Będąc studentem tego kierunku poznasz rynki finansowe, specyfikę projektów inwestycyjnych oraz systemy: bankowy, podatkowy i ubezpieczeniowy. Dzięki współpracy z praktykami, którzy reprezentują przedsiębiorstwa, a także instytucje finansowe i doradcze, zaznajomisz się z realiami zarządzania, finansami i inwestycjami.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i inwestycje brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

    

  • LOGISTYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Logistyka
   Jeśli interesujesz się taką tematyką, jak zarządzanie systemami logistycznymi i przepływem towarów pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi w łańcuchach dostaw, wybierz studia na kierunku Logistyka. Zostaniesz specjalistą w zakresie procesów logistycznych, otwierając tym samym drogę do podjęcia pracy w centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, w działach zakupów i/lub dystrybucji przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, a także w sektorze publicznym. Poznasz nowoczesne technologie informatyczne umożliwiające optymalne planowanie, organizowanie i nadzór nad procesami logistycznymi w firmach.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

   Dowiedz się więcej

    

   Studia II stopnia

   Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

   Dowiedz się więcej

    

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka Przestrzenna
   Międzywydziałowy kierunek studiów Gospodarka przestrzenna koordynowany jest przez Katedrę Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych oraz Katedrę Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Studia na tym kierunku dostarczają bardzo szerokiej wiedzy z wielu dyscyplin: zarządczej, ekonomicznej, społecznej, geograficznej, finansowej czy technicznej. Dzięki temu absolwenci kierunku są przygotowani do realizacji projektów w pełni funkcjonalnych dla wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej. Umieją zastosować właściwe metody zarządzania na rzecz zagospodarowania przestrzeni zgodnie z potrzebami jej użytkowników. Potrafią właściwie ocenić wpływ zagospodarowania przestrzennego na środowisko zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Umiejętnie prognozują zjawiska społeczno-gospodarcze, a także potrafią tworzyć plany rozwoju gmin i regionów. Znają metody pozyskiwania środków finansowych i potrafią je wykorzystać do realizacji strategii rozwoju jednostek przestrzennych.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy,
   • Przedmiot wymagany do wyboru: geografia, matematyka, język obcy, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

    

    

    

   Studia II stopnia

   O przyjęcie na studia 2-letnie mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, geodezji oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach. O przyjęcie na studia 1,5-roczne mogą ubiegać się tylko absolwenci studiów inżynierskich w zakresie gospodarki przestrzennej, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, geodezji oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach. W przypadku zbyt dużej ilości kandydatów przeprowadzony będzie konkurs dyplomów.

   Dowiedz się więcej

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

   Uczelnie Łódź - kierunek Finanse i Rachunkowość
   Kierunek Finanse i rachunkowość adresowany jest do osób, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w obszarze rachunkowości przedsiębiorstw i organizacji, zarządzania finansami lub doradztwa finansowego. Jeśli chcesz współuczestniczyć w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, zarządzać finansami przedsiębiorstw lub budować własną karierę w zawodzie biegłego rewidenta, doradcy finansowego czy controllera, ten kierunek jest dla Ciebie. W zależności od specjalności, jaką wybierzesz, zapoznasz się z problematyką rachunkowości finansowej, controllingu i rachunkowości zarządczej, doradztwa inwestycyjnego, wyceny papierów wartościowych, prognozowania sytuacji na rynkach finansowych, tworzenia raportów i analiz biznesowych. Wiele zajęć ma charakter praktyczny z wykorzystaniem programów komputerowych, zadań projektowych oraz case study.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia

   Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz, ze względu na zbieżność efektów kształcenia, absolwentów kierunku Matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku Matematyka specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna, analiza finansowa.  W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym, a także kierunku Matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku Matematyka, specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna, analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

   Dowiedz się więcej

  • MANAGEMENT AND FINANCE

   Uczelnie Łódź - kierunek Management and Finance
   Jeśli komunikujesz się w języku angielskim, dbasz o rozwój kompetencji językowych, a jednocześnie chcesz zdobywać konkretną wiedzę z obszaru zarządzania, finansów i rachunkowości, studia Management and Finance są właśnie dla Ciebie. W programie studiów znajdziesz przede wszystkim przedmioty związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz rachunkowość finansową i zarządczą, finanse, zarządzanie finansami przedsiębiorstw jak również nowoczesne narzędzia informatyczne wspierające efektywne zarządzanie. Zajęcia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, dzięki czemu studenci osiągają bardzo wysoki poziom znajomości tego języka zarówno w swobodnej komunikacji, jak i biznesie. Zyskują tym samym przewagę konkurencyjną nad studentami kierunków prowadzonych w języku polskim. Prowadzący zajęcia to osoby współpracujące z wieloma firmami i instytucjami szkoleniowymi, bardzo często menedżerowie, konsultanci i doradcy. Swoją praktykę zawodową wykorzystują podczas zajęć ze studentami, wprowadzając realne przykłady sytuacji problemowych do rozwiązania.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Management and Finance brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

    

  • CYFRYZACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI W BIZNESIE

   Uczelnie Łódź - kierunek Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie

    

   Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych wpływa na współczesne środowisko biznesowe. Podstawą rewolucji informacyjnej stał się Internet przyczyniając się do powstania nowych modeli biznesowych związanych z handlem elektronicznym. Powstający Internet Rzeczy stymuluje pojawianie się nowych koncepcji w obszarze zarządzania biznesem, które zakładają transformację cyfrową, opartą na aplikacjach i usługach chmury obliczeniowej, analizie dużych zbiorów danych Big Data i wielokanałowym modelu dystrybucji produktów i usług. Czynnikami stymulującymi te zmiany są: automatyzacja procesów, cyfrowe dane, łączność oraz cyfrowy dostęp konsumentów. Studenci tego kierunku będą mieli możliwość poznania biznesowych korzyści, jakie przynosi stosowanie różnych technologii informatycznych w organizacji. Kierunek ten oferuje unikalne połączenie wiedzy dziedzinowej z zakresu nauk o zarządzaniu, innych nauk społecznych i elementów nauk ścisłych z umiejętnościami komunikacyjnymi i analitycznymi. W ten sposób pozwala wykorzystać nabyte kwalifikacje w zakresie wykorzystania technologii informatycznych, do automatyzacji procesów biznesowych i przekształcenia dostępnych dla firmy danych w realną korzyść biznesową.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Cyfryzacja i zarzadznie danymi w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, fizyka, inforamtyka
   • Dwa przedmiot niewymagane do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, biologia, fizyka, chemia

  • EMPLOYER BRANDING

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Employer Branding
   Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką budowania marki pracodawcy, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie i zdobyć nowe umiejętności. W szczególności są to osoby, które  zawodowo zajmują się lub chcą zajmować się budowaniem marki pracodawcy z wyboru, kierują działami HR lub EB albo zamierzają to robić, pracują lub chcą pracować w firmach konsultingowych zajmujących się świadczeniem usług z zakresu zzl, w tym budowania marki pracodawcy z wyboru.
   Warunki rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   O przyjęciu decyduje kolejność zapisu. Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy jest złożenie kompletu dokumentów. 

    

  • LINGWISTYKA DLA BIZNESU

   Uczelnie Łódź - kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

    

   Studia na kierunku LINGWISTYKA DLA BIZNESU oferowane przez Uniwersytet Łódzki mają charakter interdyscyplinarny i należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz nauk ekonomicznych. Połączenie tych dwóch obszarów nauk zostało uznane za warunek niezbędny dla prawidłowego przygotowania studentów do pracy we współczesnym międzynarodowym środowisku korporacyjnym. Istotą założeń programowych studiów jest nacisk na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę. Prace dyplomowe mają mieć charakter praktyczny i są pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, np. w formie projektów rozwiązujących problemy praktyczne.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka dla biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język angielski
   • Przedmiot wymagany do wyboru: drugi język obcy,matematyka, WOS, geografia, informatyka
   • Dwa przedmioty niewymagany do wyboru: drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

   Dowiedz się więcej

  • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

   Uczelnie Łódź - kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
   Studia na kierunku pozwolą na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i praktycznych doświadczeń na temat: uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, zarządzania innowacjami, doradztwa w rozwoju biznesu oraz realizowania polityki przedsiębiorczości i programów unijnych przy wykorzystywaniu w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod, technik i narzędzi. Kierunek łączy wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, antropologii, ekonomii, filozofii, statystyki i innych obszarów. W ramach studiów Student zapozna się z różnorodnymi aspektami przedsiębiorczości, zarządzania rozwojem firmy i innowacjami. Studia dostarczą wiedzę oraz podstawowe umiejętności praktyczne z zakresu zasad tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej i innowacji potrzebnych do funkcjonowania współczesnych firm na konkurencyjnym rynku.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

  • ZARZĄDZANIE BIZNESEM

   Uczelnie Łódź - kierunk Zarządzanie Biznesem

   Oferta studiów magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE BIZNESEM jest kierowana do absolwentów studiów I stopnia kierunków nieekonomicznych, którzy chcą zostać specjalistami w zakresie zarządzania w biznesie. W trakcie pierwszego semestru studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania procesami  w przedsiębiorstwach. Później mają możliwość pogłębienia swoich zainteresowań w ramach jednej z dwóch specjalności: Zarządzania firmą oraz Zarządzania zasobami IT. Celem studiów na kierunku ZARZĄDZANIE BIZNESEM jest kształcenie specjalistów w zakresie szeroko rozumianego zarządzania oraz kadry menedżerskiej dla potrzeb organizacji biznesowych (zakładanie i prowadzenie firm z sektora MSP – małych i średnich przedsiębiorstw), firm związanych z procesami IT (procesy projektowo-programistyczne, wdrożeniowe oraz bieżąca eksploatacja usług IT).

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

   Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów innego niż należącego do dziedziny nauk ekonomicznych.

   Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE MIASTEM

   Uczelnie Łódź - kierunk Zarządzanie Miastem

    

   Kierunek ZARZĄDZANIE MIASTEM oferuje studentowi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego,  ze szczególnym uwzględnieniem miast i ich obszarów funkcjonalnych. Szczególny nacisk położono na zaprezentowanie nowoczesnych metod zarządzania miastem zorientowanych na podnoszenie ich atrakcyjności i konkurencyjności. Ważnym elementem kształcenia jest wyposażenie studenta w umiejętności zastosowania w praktyce innowacyjnych narzędzi wspierania procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania miastem, z uwzględnieniem nowych koncepcji rozwoju miast (w tym smart/intelligent city, circular economy itd.)

   Kształcenie w ramach kierunku oferuje studentowi możliwość rozwijania aktywnych postaw zarówno w sferze pracy indywidualnej, jak i zespołowej, wspiera kreatywność oraz rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych poglądów i opinii. Profil studiów został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych, nabywanych także w ramach praktyk zawodowych, wzmacniających ich pozycję na rynku pracy.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie miastem brane są nastepujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

   Dowiedz się więcej

  • AKADEMIA TRENERA BIZNESU - ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Akademia Trenera Biznesu - Rozwój umiejętności profesjonalnych

   Program dostarcza wszystkich kluczowych umiejętności, które pozwalają na efektywną pracę w zawodzie trenera biznesu i rozwoju osobistego. Pozwala poznać podstawowe zasady pracy z grupą szkoleniową, które mają wpływ na efektywność procesu uczenia oraz nabyć umiejętność tworzenia programów szkoleń. Wyposaża w narzędzia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i poprowadzenia atrakcyjnego szkolenia oraz zmierzenia jego efektywności. Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany. Doskonalą kompetencje w odniesieniu do analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych. Studia skierowane są do menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników, pracowników działów szkoleń, wewnętrznych lub samodzielnych trenerów i szkoleniowców, pracowników firm szkoleniowych, nauczycieli, wykładowców akademickich oraz osób pragnących rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Akademia Trenera Biznesu - Rozwój umiejętności profesjonalnych wymagane jest  złożenie wszystkich wymaganych dokumentów; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 15 osób.
    

  • AUDYT WEWNĘTRZNY W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce
   Cel i charakterystyka studiów
   Studia są kontynuacją tradycji prowadzonych wcześniej na Wydziale Zarządzania UŁ studiów Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości, wpisanych na listę sieci uniwersytetów Europy kształcących w zakresie audytu wewnętrznego, corporate governance i/lub kontroli wewnętrznej, funkcjonującą pod auspicjami Europejskiej Konfederacji Instytutów Audytu Wewnętrznego (ECIIA - European Confederation of Institutes of Internal Auditing). Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym. Studia mają budować i rozwijać bazę wiedzy i kluczowych umiejętności audytora wewnętrznego. Uwzględnienie rachunkowości finansowej i zarządczej ma przygotować do wykorzystania w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej metod rachunkowości jako instrumentów pozyskiwania obiektywnej informacji i rzetelnej prognozy.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • COACHING W ŻYCIU I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Coaching w życiu i biznesie
   Studia „Coaching w życiu i biznesie” zaprojektowane są w taki sposób, by dostarczyć uczestnikom niezbędnych umiejętności do przeprowadzenia sesji coachingowej zarówno w obszarze spraw biznesowych jak i osobistych (business & live coaching). Podczas 192 godzin zajęć uczestnicy poznają wszystkie niezbędne metody i narzędzia, które pozwolą im stać się profesjonalnymi coachami. Założeniem programu jest przygotowanie studentów w taki sposób, by po zakończeniu studiów byli gotowi do pracy z klientem. Realizacja tego założenia wymaga odbycia praktyki prowadzenia sesji coachingowych w trakcie roku akademickiego. Studenci będą zachęcani przez prowadzących do systematycznego trenowania poznawanych podczas zajęć metod także poza zajęciami. Wnioski z tych doświadczeń będą następnie omawiane podczas kolejnych spotkań. Utrzymywanie stałej mentoringowej opieki prowadzących nad uczestnikami jest kluczowym elementem programu tych studiów. Studia Podyplomowe „Coaching w życiu i biznesie” kierowane są do wszystkich osób pragnących zmieniać siebie i innych w procesie pracy indywidualnej i zespołowej. Adresatami studiów są menedżerowie, psychologowie, rehabilitanci, trenerzy biznesu, fitnessu i sportu, nauczyciele pragnący zwiększyć efektywność swoich metod dydaktycznych oraz wszyscy, których pasjonuje rozwój osobisty, a którzy w tej dziedzinie chcieliby zdobyć unikalne umiejętności. Jedynym warunkiem „wejściowym” jest posiadanie przez kandydatów dyplomu licencjackiego lub magisterskiego. Program studiów przygotowany jest w taki sposób by przygotować zarówno osoby, które dotychczas nie miały żadnego kontaktu z coachingiem, jak i doświadczonych coachów, którzy chcieliby udoskonalić swój warsztat pracy. Zdobywana wiedza i umiejętności ma być przy tym użyteczna zarówno dla coachów wewnętrznych pracujących na etacie w firmach jak i tych, którzy chcą prowadzić własną działalność w tym zakresie.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Coaching w życiu i biznesie wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • eCommerce - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku eCommerce

   Cel studiów podyplomowych:
   - przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania w obszarze e-commerce i kierunków rozwoju
   - rozwój umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami w obszarze e-commerce i promocji on-line
   - kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem projektami e-commerce i ich promocją
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia podyplomowe
    
   Absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnego kierunku. 

  • KOMERCJALIZACJA NAUKI I TECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Komercjalizacja nauki i technologii
   Roczny program studiów jest idealny dla:
   • przedstawicieli banków i instytucji finansowych zajmujących się oceną ryzyka związanego z finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć i nowych technologii
   • pracowników firm, które wdrażają innowacje organizacyjne, produktowe i technologiczne nastawionych na rozwój swojej kariery zawodowej i awans
   • pracowników działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw
   • osób, które mają własne innowacyjne pomysły lub technologie i na ich bazie planują założenie własnej firmy
   • uczelni i instytutów opracowujących nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

   Absolwent programu posiada umiejętności:

   • oceny potencjału rynkowego innowacji lub technologii unikalnymi metodami opracowanymi przez NASA i University of Texas przeprowadzania analizy strategicznej i tworzenia optymalnych strategii wdrażania innowacyjnych rozwiązań, produktów i technologii
   • przygotowania planu finansowania wdrożenia innowacji lub technologii
   • przygotowania planu operacyjnego wdrażania innowacyjnego przedsięwzięcia
   • prezentowania opracowanych koncepcji przed przełożonymi, inwestorami, itp.
   Ponadto:
   • Rozumie problemy ochrony własności intelektualnej
   • Łatwiej (wyposażony w odpowiednią wiedzę) podejmuje decyzje i wprowadza innowacyjne zmiany w firmie, w której pracuje.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Komercjalizacja nauki i technologii wymagane są ukończone studia wyższe oraz znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 

    

  • POLSKO-AMERYKAŃSKI PROGRAM STUDIÓW MBA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Polsko-Amerykański program studiów MBA
   MBA w PAM Center to program intensywnego rozwoju kompetencji osób, które – posiadając już doświadczenie menedżerskie – chcą rozszerzyć i ukierunkować dotychczasową wiedzę i umiejętności zarządcze. PAM Center może pochwalić się jednym z najdłuższych w kraju doświadczeń w realizacji programu MBA. Ponad 17 lat historii, 16 edycji, blisko 400 Absolwentów oraz jedna z najlepszych na świecie szkół biznesu jako Partner. Bogate doświadczenia, świetni polscy i zagraniczni wykładowcy oraz doskonalony na bieżąco program współtworzą unikalną wartość Studiów MBA w PAM Center. Studia są realizowane we współpracy z R.H. Smith School of Business, University of Maryland, cieszącą się międzynarodowym uznaniem w zakresie edukacji menedżerskiej. Program MBA partnera klasyfikowany jest w rankingu Bloomberg BusinessWeek na 2 msc w USA.
   Oferowany przez PAM Center Program daje możliwość nauki poprzez pracę zespołową, analizę międzynarodowych studiów przypadku oraz praktyczne ćwiczenia. Łączy solidną profesjonalną wiedzę z najnowszą praktyką zarządzania przedsiębiorstwami, w tym dotychczasowymi doświadczeniami i kompetencjami uczestników. W praktyce jest szansą na zdobycie kwalifikacji niezbędnych liderom nowoczesnej gospodarki, takich jak: właściwej interpretacji roli przywództwa w kontekście zarządzania strategicznego; znajomości i zrozumienia złożonych relacji organizacji z jej interesariuszami, w tym właściwej interpretacji związanych z nimi szans i zagrożeń dla zapewnienia trwałego rozwoju jednostki; umiejętności holistycznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość oraz analizy, syntezy i rozwiązywania złożonych problemów biznesowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Polsko-Amerykański program studiów MBA wymagane są minimum ukończone  studia licencjackie,  minimum dwuletnie doświadczenie  zawodowe, komunikatywną znajomość języka angielskiego.
    

    

  • PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE DESIGN THINKING W ORGANIZACJACH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem studiów jest w szczególności poszerzenie i pogłębienie wiedzy o wyzwaniach współczesnych organizacji, genezie, fundamentach i założeniach Desing Thinking oraz o powiązaniach myślenia projektowego z dorobkiem nauk społecznych, a zwłaszcza zarządzaniem, psychologią i socjologią.

   Wymagania rekrutacyjne

    

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Praktyczne zastosowanie design thinking w organizacjach podstawą kwalifikacji jest złożenie wymaganych dokumentów.
    

  • PROPERTY MANAGER - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Property Manager - zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
   Cele kształcenia:
   • dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy w zakresie innowacyjnego zarządzania nieruchomościami oraz ich komercjalizacji;
   • uświadomienie, iż działanie Property Managera, dzięki trafionym decyzjom ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności i wartości nieruchomości oraz zwiększenia komfortu przebywających w niej ludzi;
   • rozwój umiejętności i zwiększenie świadomości, że Property Manager to nie tylko efektywna obsługa nieruchomości (logistycznych, produkcyjnych, handlowych i biurowych), ale także szybka reakcja na sytuacje kryzysowe oraz wprowadzanie nowości technologicznych;
   • rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem oraz usługami infrastrukturalnymi; 
   • przekazanie wiedzy na temat nowelizacji przepisów z prawa budowlanego;
   • rozwój umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania nieruchomościami;
   • kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem nieruchomości;
   • rozwój umiejętności budowania relacji interpersonalnych, w tym pracy zespołowej;
   • uświadomienie potrzeby stałego rozwoju.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Property Manager - zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansowe
   Cel studiów:
   Przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania finansowego, prawa gospodarczego i prawa podatkowego, która daje uczestnikom możliwość organizowania i prowadzenia rachunkowości oraz podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego. W nauczaniu zasad prowadzenia rachunkowości, w tym sporządzania sprawozdań finansowych odnosimy się do wymogów regulacji krajowych (m.in. ustawa o rachunkowości z przepisami wykonawczymi, Krajowe Standardy Rachunkowości) oraz do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Naszą przekazywaną wiedzę wspiera doświadczenie praktyczne oraz udział wielu z nas w procesach regulacji rachunkowości.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansowe wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
   Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu: zarządzania spółdzielniami i  wspólnotami mieszkaniowymi, uwarunkowań prawnych funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, obowiązków podatkowych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zasad prowadzenia pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów zarządu, rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA/CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość zarządcza/controlling
   Cele studiów:
   • zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości i ich zastosowaniem w praktyce,
   • przedstawienie koncepcji rachunku kosztów oraz określenie ich przydatności informacyjnej do sterowania podmiotami gospodarczymi,
   • wykształcenie wśród słuchaczy poczucia znaczenia informacji o kosztach i przychodach oraz jej wpływu na zachowanie ludzi, a także praktycznej przydatności koncepcji i metod rachunku kosztów do podejmowania decyzji oraz planowania i kontroli działalności,
   • przekazanie słuchaczom praktycznych zasad projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu w różnych rodzajach przedsiębiorstw,
   • nabycie umiejętności stosowania narzędzi i technik budżetowania i kontroli kosztów oraz pracy w systemie budżetowania przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego,
   • nauczenie słuchaczy analizy sprawozdań finansowych i zapoznanie z nowoczesnymi metodami zarządzania finansami przedsiębiorstw.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość zarządcza/controlling wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • STUDIA PODYPLOMOWE POSTGRADUATE STUDIES IN FINANCE AND ACCOUNTING

   Studia podyplomowe są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym. ACCA otwiera drogę do kariery na wielu stanowiskach związanych z finansami i rachunkowością. ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest prestiżową, organizacją oferującą możliwości rozwoju zawodowego w zakresie finansów, rachunkowości, a kwalifikacja ACCA cieszy się uznaniem wśród pracodawców. 

   Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i ACCA oraz otrzymanej akredytacji, ukończenie programu studiów podyplomowych, zdanie egzaminów z akredytowanych przedmiotów pozwoli Słuchaczom na otrzymanie zwolnień z egzaminów z poziomu Fundamentals, tj. F1 – F7.

   Słuchacze mogą również skorzystać z programu stypendialnego ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP rejestrując się w ACCA na preferencyjnych warunkach finansowych (więcej informacji w zakładce ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP).

   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Postgraduate Studies in Finance and Accounting wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • SYSTEM RACHUNKOWOŚCI DO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ PUBLICZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku System rachunkowości do zarządzania uczelnią publiczną

   Adresaci studiów:

   Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników działów kwestury, w szczególności: działów księgowości, działów finansowych, działów płac, działów ds. zarządzania majątkiem trwałym uczelni publicznych, oraz innych działów o podobnym zakresie prac.

   Cel studiów:

   Przekazanie wiedzy z zakresu: podstaw zarządzania uczelniami publicznymi, zarządzania pracą w zespole oraz zarządzania projektami, uwarunkowań prawnych funkcjonowania uczelni publicznych, zasad funkcjonowania gospodarki finansowej uczelni publicznych, obowiązków podatkowych uczelni publicznych, w tym w szczególności w obszarze podatku VAT, CIT, PIT, podsystemu rachunkowości finansowej w uczelni publicznej, w tym zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych w zakresie.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia Podyplomowe

    

   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku System rachunkowości do zarządzania uczelnią publiczną wymagane są ukończone studia wyższe.

    

   Dowiedz się więcej

  • SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORM ISO SERII 9000 - SPECJALIZACJA: MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Systemy zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000
   Cel studiów
   Zapoznanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w firmie z metodyką wdrażania systemów zarządzania jakością, systemów zintegrowanych (zarządzania, jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy), systemów sektorowych. Uzyskanie przez Uczestników Studiów formalnych kwalifikacji menedżerskich i auditorskich (auditora wewnętrznego) potwierdzających wysoki poziom merytorycznego ich przygotowania w zakresie problematyki związanej z zarządzaniem jakością. Studia są zorganizowane we współpracy z LQRA, która umożliwia słuchaczom uzyskanie dyplomów:
   • Menedżer jakości,
   • Auditor wewnętrzny,
   • Menedżer systemu zarządzania środowiskowego,
   • Menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
   Zakres tematyczny Studiów obejmuje najnowsze spektrum zagadnień tematycznych związanych z zarządzaniem jakością obowiązujących jako standardy w Unii Europejskiej oraz praktykowane już powszechnie kanony w kontaktach ogólnoświatowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Systemy zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000. Specjalizacja: Menedżer jakości wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • ZARZĄDZANIE APTEKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie apteką
   Program Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Apteką” powstał w odpowiedzi na potrzebę uzupełnienia wiedzy osób związanych zawodowo z sektorem farmacji o aspekty związane z kierowaniem apteką jako przedsiębiorstwem przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby wypełniania misji farmaceuty. Uczestnicy zdobywają i rozwijają kompetencje niezbędne do sprawnego i efektywnego funkcjonowania na wysoce konkurencyjnym rynku, zarządzania personelem i budowania długofalowych relacji z pacjentem. Autorski program przewiduje również szereg zajęć budujących umiejętności efektywnego komunikowania się z zespołem, pogłębiających świadomość własnych wzorców zachowań i rozwijających zachowania pożądane w skutecznym kierowaniu apteką. Daje również możliwość wejścia w rolę menedżera apteki poprzez udział w unikatowej w skali kraju grze decyzyjnej on-line oraz konfrontacji z realnymi problemami zarządczymi w studiach przypadku. W opartym na międzynarodowych wzorcach procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na rozwiązania wspierające osiąganie wysokich rezultatów sprzedaży oraz opiekę farmaceutyczną jako kluczowy aspekt budowania przewagi konkurencyjnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie apteką wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą
   Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe-licencjackie lub magisterskie. Studia Zarządzania Oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. 
   Cel Studiów:
   Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie procesami logistycznymi
   Charakterystyka i cel studiów:
   Studia podyplomowe "Zarządzanie procesami logistycznymi" adresowane są do osób chcących udoskonalić kwalifikacje menedżerskie w zakresie logistyki. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności związanej ze specyfiką nowoczesnej organizacji i zarządzania przepływem towarów i obiegiem informacji w obrębie łańcuchów dostaw. Program studiów oparty został na najnowszych światowych tendencjach oraz programach nauczania w czołowych szkołach biznesu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, uwzględniających wymagania przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki światowej. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktyków.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie procesami logistycznymi wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • ZARZĄDZANIE PROCESAMI SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Procesami Sprzedaży

   Adresaci studiów:

   • Managerowie Sprzedaży
   • Właściciele średnich i dużych firm
   • Osoby ubiegające się o stanowiska managerskie w sprzedaży

   Cel studiów:

   Podczas studiów dowiesz się:

   • jak wykorzystywać Sprzedaż Transformacyjną i zachować rozsądne marże,
   • jak efektywnie wyznaczać cele i mierzyć realne postępy,
   • jak zaprojektować skuteczny w XXI wieku proces sprzedaży.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia Podyplomowe

    

   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Procesami Sprzedaży wymagane są ukończone studia wyższe.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi
   Adresaci studiów:
   Menedżerowie i pracownicy działów ZZL każdego typu instytucji; doradcy i konsultanci w zakresie ZZL; menedżerowi pragnący wzbogacić wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania ludźmi; osoby zainteresowane problematyką ZZL oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.
   Cel studiów:
   Przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania zasobami ludzkimi i kierunków rozwoju dyscypliny, nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami ZZL oraz kształtowania relacji interpersonalnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi wymagane są ukończone studia wyższe. 

 

 

łódź akademicka