Studia stacjonarne

Studia I stopnia
ZARZĄDZANIE
MARKETING
BUSINESS MANAGEMENT
ANALITYKA BIZNESU
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
FINANSE I INWESTYCJE
LOGISTYKA
MANAGEMENT AND FINANCE
AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - BPA
CYFRYZACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI W BIZNESIE
DIGITAL COMMUNICATION AND SOCIAL MEDIA FOR MANAGEMENT
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
RACHUNKOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE MIASTEM
 
Studia II stopnia
ZARZĄDZANIE
BUSINESS MANAGEMENT
BUSINESS AND DIGITAL ANALYTICS
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
LOGISTYKA W BIZNESIE
RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI
ZARZĄDZANIE BIZNESEM - STUDIA DLA NIEEKONOMISTÓW
ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
LOGISTYKA
GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE
 
Studia II stopnia
ZARZĄDZANIE
LOGISTYKA W BIZNESIE
RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI
ZARZĄDZANIE BIZNESEM - STUDIA DLA NIEEKONOMISTÓW
ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 

Podyplomowe

AKADEMIA TRENERA BIZNESU - ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
AKADEMIA ZARZĄDZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE
AUDYT WEWNĘTRZNY W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE - STUDIA PODYPLOMOWE
COACHING I MENTORING ORGANIZACYJNY - STUDIA PODYPLOMOWE
ECOMMERCE - STUDIA PODYPLOMOWE
POLSKO-AMERYKAŃSKI PROGRAM STUDIÓW MBA - STUDIA PODYPLOMOWE
POSTGRADUATE STUDIES IN FINANCE AND ACCOUNTING - STUDIA PODYPLOMOWE
RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE
RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA/CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE
ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM NA POZIOMIE LOKALNYM I REGIONALNYM - STUDIA PODYPLOMOWE
ZWINNE ZARZĄDZANIE W ŚWIECIE VUCA - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

tel: (0-42) 635 50 51, fax: (0-42) 635 53 06

www.wz.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

  • ZARZĄDZANIE

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów zarządzanie

   Jeśli chcecie zostać specjalistami w zakresie zarządzania, wiedzieć, jak rozwijać i udoskonalać organizację, kierunek ZARZĄDZANIE jest adresowany do Was. Program studiów obejmuje przedmioty ogólnomenedżerskie takie jak podstawy zarządzania, ekonomię, podstawy działalności biznesowej, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, podstawy marketingu, prawo cywilne i handlowe, podstawy zarządzania procesami operacyjnymi.
   Studia I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE to bardzo dobry początek kształcenia dla tych, którzy nie są jeszcze w pełni zdecydowani, którą z dziedzin nauk ekonomicznych wybrać. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą zarówno specjalizować się w obszarze marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi czy zarządzania publicznego jak i kontynuować kształcenia na takich kierunkach jak Finanse i rachunkowość, Logistyka czy Prawo podatkowe i rachunkowość. Dzięki aktywnej współpracy Wydziału Zarządzania z otoczeniem biznesowym, macie szanse realizować praktyki zawodowe w największych polskich firmach oraz międzynarodowych korporacjach.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

    


    

   Studia II stopnia

   Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu. Podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu.

   Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

   Dowiedz się więcej

    

  • MARKETING

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów marketing

   Jeśli interesujecie się badaniami rynku, PR-em, reklamą, mediami społecznościowymi, e-Commerce, studia na kierunku MARKETING są właśnie dla Was. Interaktywne i projektowe metody pracy, gry strategiczne oraz prace zespołowe stanowią nieodłączny element zajęć.
   Zdobywacie wiedzę, jednocześnie kształtując umiejętności analitycznego myślenia, wielowymiarowej oceny, kreatywności oraz innowacyjności. Uczycie się, jak korzystać z nowoczesnych technologii w marketingu w odniesieniu do zachowań konsumenckich. Kadra prowadząca kierunek współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami takimi jak The Chartered Institute of Marketing, Marketing Science Institute, University of Maryland, Texas University, dostarczając aktualnej wiedzy na temat marketingu i sprzedaży.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Marketing brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia
    
    

    

  • BUSINESS MANAGEMENT

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów business management

   Studia płatne

   Zadbaj o rozwój swojej kariery zawodowej i wybierz studia w języku angielskim – BA in Business Management. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z obszaru zarządzania: finansów, rachunkowości, ekonomii, marketingu, prawa. Jednocześnie będziesz stale udoskonalać swój warsztat posługiwania się językiem angielskim.

   Praca zespołowa i przygotowywanie projektów wyposażą Cię w cenione na rynku pracy umiejętności współpracy i komunikacji. Dzięki takiemu połączeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji swobodnie odnajdziesz się w każdej firmie funkcjonującej w międzynarodowym środowisku. Studia pomogą Ci także lepiej radzić sobie z prowadzeniem własnej działalności i rozwijać ją poza granicami kraju.

   Język wykładowy: angielski

   Zajęcia na kierunku BUSINESS MANAGEMENT prowadzone są całkowicie w języku angielskim, przy wykorzystaniu aktualnych podręczników i materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji biznesowej oferowanych przez wiodące wydawnictwa. Dzięki temu studenci osiągają bardzo wysoki poziom znajomości języka angielskiego specjalistycznego.

   Zajęcia z praktykami i wykładowcami z uczelni zagranicznych

   W programie studiów znajdują się zajęcia prowadzone przez zaproszonych profesorów uczelni zagranicznych oraz praktyków zajmujących kierownicze stanowiska w korporacjach biznesowych.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Business management brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, historia, fizyka, biologia
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia
    

    


   Studia II stopnia

   Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów, przyjmowani będą na podstawie pisemnego opracowania na wskazany temat oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów

   Dowiedz się więcej

    

    

  • ANALITYKA BIZNESU

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów analityka biznesu

   Każda firma, zarówno przedsiębiorstwo rodzinne jak i spółka giełdowa, potrzebuje profesjonalnej analizy biznesowej.  Właściwa analiza oznacza trafne decyzje operacyjne i strategiczne w firmie. 

   Czy zastanawiałeś się:

   •  jakie umiejętności trzeba posiadać, by przygotować wszechstronną analizę biznesową przedsiębiorstwa,
   •  jakie elementy tworzą kompleksową ocenę sytuacji firmy,
   •  jak sprawdza się pozycję rynkową i sytuację finansową przedsiębiorstwa,
   •  czym różni się praca analityka w dużych i małych firmach?

   Studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy na stanowiskach analityków w firmach produkcyjnych i usługowych, a także w firmach konsultingowych oraz funduszach inwestycyjnych. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych zdobędziesz również kompetencje przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

   Wśród kadry, która opracowała treści programowe i prowadzi zajęcia na kierunku, oprócz nauczycieli akademickich, poznasz także  praktyków gospodarczych – osoby mające doświadczenie  jako menedżerowie, konsultanci, członkowie zarządów dużych spółek.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów zarządzanie zasobami ludzkimi

   Na kierunek ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  zapraszamy wszystkich, którzy lubią pracować z ludźmi i dla ludzi. Chcemy zainteresować Was tym, co stanowi naszą pasję. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy ofertę zajęć o zróżnicowanej tematyce. Powiemy Wam, na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi i jaką rolę pełni w organizacjach.

   Będziemy wspólnie uczyć się:

   • jak pozyskiwać kandydatów do pracy,
   • w jaki sposób wprowadzać nowozatrudnionych,
   • jak wynagradzać i oceniać pracowników,
   • jak zachęcać do rozwoju,
   • jak prowadzić obsługę administracyjną kadr,
   • jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa,
   • jak rozstawać się z pracownikami w kulturalny sposób.

   Wspólnie będziemy rozwijać umiejętności ułatwiające współpracę z ludźmi i radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

    

  • FINANSE I INWESTYCJE

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów finanse i inwestycje

   Kierunek FINANSE I INWESTYCJE ma charakter bardzo praktyczny: oferuje wysoko wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, realizacji inwestycji rzeczowych oraz kapitałowych. W programie studiów oprócz przedmiotów finansowych znajdują się niezbędne dla finansistów przedmioty z zakresu rachunkowości.

   Będąc studentami tego kierunku poznacie rynki finansowe, specyfikę projektów inwestycyjnych, systemy: bankowy, podatkowy i ubezpieczeniowy. Dzięki współpracy z praktykami, którzy reprezentują przedsiębiorstwa, a także instytucje finansowe i doradcze, W toku studiów wykorzystywane są gry symulacyjne oparte na nowoczesnych narzędziach informatycznych.
   Pozwalają one lepiej zrozumieć mechanizm zarządzania finansami i podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach.
   Studenci mają możliwość praktycznego sprawdzenia posiadanej wiedzy  poprzez udział w symulacji biznesowej TOPSIM II. Jest to gra finansowa oparta na realistycznym modelu zarządzania firmą, wykorzystywana między innymi na uczelniach niemieckich. Umożliwia szybkie zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia w środowisku wolnym od ryzyka.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i inwestycje brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

    

  • LOGISTYKA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów logistyka

   Jeśli interesujecie się taką tematyką, jak zarządzanie systemami logistycznymi i przepływem towarów pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi w łańcuchach dostaw, wybierzcie studia na kierunku LOGISTYKA. Zostaniecie specjalistami w zakresie procesów logistycznych, otwierając tym samym drogę do podjęcia pracy w centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, w działach zakupów i/lub dystrybucji przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, a także w sektorze publicznym.

   Poznacie nowoczesne technologie informatyczne umożliwiające optymalne planowanie, organizowanie i nadzór nad procesami logistycznymi w firmach. Studia na kierunku LOGISTYKA mają charakter warsztatowo-praktyczny. Dzięki czemu studenci zamiast uczyć się wyłącznie teorii, nabywają wiedzy praktycznej o najlepszych rozwiązaniach w procesach logistycznych od praktyków działających w sektorze TSL (Transport-Spedycja-Logistyka).

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia
   Dowiedz się więcej

    

  • MANAGEMENT AND FINANCE

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów management and finance

   Kierunek adresowany jest do osób gotowych pracować w organizacjach o wymagających normach i zasadach funkcjonujących w wielokulturowym, globalnym otoczeniu. Od kandydatów oczekuje się zdolności do porozumiewania się w kilku językach, otwartości na współpracę, zdolności do logicznego myślenia i uporządkowanego postrzegania świata. Kandydaci na studia powinni ponadto wykazywać zainteresowanie procesami gospodarczymi i społecznymi oraz charakteryzować się otwartością na wymianę poglądów i gotowością do akceptacji zmian.

   Celem studiów na kierunku MANAGEMENT AND FINANCE jest wykształcenie specjalistów średniego szczebla  – asystentów dla kadry menedżerskiej w różnych organizacjach, zwłaszcza biznesowych – posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie zastosowania metod, technik i narzędzi organizatorskich oraz finansów i rachunkowości, przydatnych do wspomagania procesów zarządzania w sposób profesjonalny i etyczny.

   Program CIMA

   Dzięki umowie z Chartered Institute of Management Accountants studenci kierunku Management and Finance mogą brać udział w programie CIMA. Umożliwia on zdobycie Certificate in Business Accounting oraz uzyskiwanie zwolnień z egzaminów CIMA.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Management and Finance brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

    

  • AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - BPA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów automatyzacja procesów biznesowych - bpa

   Kierunek pozwala na połączenie umiejętności technicznych z wiedzą z zakresu zarządzania, komunikacji oraz psychologii, przygotowując studenta do pracy w różnych obszarach związanych z zarządzaniem automatyzacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, w tym do pełnienia ról kierowniczych. Kierunek powstał w ścisłej współpracy z biznesem.

   Partnerem inicjującym jest Nordea, natomiast do grona partnerów należą obecnie: Fujitsu, Digital Workforce, Digital Teammates, DXC, B/S/H.

   Atuty kierunku:

   • polskie oraz międzynarodowe przedsiębiorstwa zaangażowane w tworzenie i rozwój kierunku
   • zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, gier symulacyjnych, ćwiczeń informatycznych
   • praktycy prowadzący zajęcia dydaktyczne
   • praca licencjacka w formie projektu dotyczącego automatyzacji i robotyzacji procesów
   • w programie studiów Blue Prism (narzędzie Robotic Process Automation do automatyzowania procesów biznesowych poprzez zatrudnianie robotów)

  • BUSINESS AND DIGITAL ANALYTICS

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów business and digital analytics

   INFORMACJE OGÓLNE

   Sukces we współczesnym biznesie oparty jest na synergicznym połączeniu kreatywności z krytycznym myśleniem, innowacyjności z analityczny spojrzeniem, empatii ze zdolnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji. We wszystkich tych obszarach kluczowym staje się dostęp do wiarygodnych danych i informacji. W epoce fakenewsów zdolność oceny sytuacji w oparciu o rzetelne dane decyduje o skuteczności zarzadzania. Nie bez kozery mówi się, że jeśli nie mierzysz, to nie zarządzasz. To przekonanie nabiera szczególnego znaczenia w świecie cyfrowym.

   Kierunek ten umożliwia zdobycie następujących kompetencji:

   • analizy danych
   • budowania systemów pomiaru stron internetowych, social mediów czy działań e-commerce
   • projektowania modeli biznesowych w sferze cyfrowej
   • wykorzystania danych płynących z dostępnych systemów, np.: Google Analytics
   • oceny efektywności działań rynkowych
   • prowadzenia badań rynku w wymiarze jakościowym i ilościowym
   • analityki finansowej
   • określania wartości firmy i zdolności jej do konkurowania
   • analizy opłacalności inwestycji biznesowych
   • sprawnej i efektywnej wizualizacji danych
   • przygotowywania raportów biznesowych
   • zastosowania nowych technologii i rozwiązań IT dla potrzeb analizy danych i ich wizualizacji

   DLA KOGO

   Dla wszystkich tych, którzy  poważnie myślą o swojej przyszłości w świecie biznesu, w szczególności w obszarze digital.

   PROGRAM KSZTAŁCENIA

   • Accounting and Finance Management
   • Applied Statistics
   • Art of Business Decisions Making
   • Digital Applications for Business
   • Logic Critical Thinking
   • Organizational Behaviour
   • Company Performance and Business Health Metrics
   • Content and Community Management Analytics
   • Managerial Economics and Evidence Based Management
   • Qualitative Research Methods and Analysis
   • Quantitative Research Methods and Analysis
   • Capstone Project
   • Customer, Operations and People Analytics
   • Digital Business Models
   • Google Analytics
   • Web, Social Media and E-Commerce Analytics
   • Business Communication, Reporting and Data Visualization

    

   PERSPEKTYWY PRACY

   Kluczowe umiejętności jakie zdobędą studenci w trakcie studiów to:

   • analityka biznesowa na poziomie strategicznym i operacyjnym (metody, techniki, modele, rozwiązania), także w odniesieniu do organizacji działających w kanałach i mediach cyfrowych
   • budowa nowych modeli biznesowych
   • krytyczne myślenie
   • ocena wiarygodności danych i zdolności weryfikacji danych i informacji
   • zdolność podejmowania skutecznych decyzji poprzez wykorzystanie wiarygodnych informacji
   • integrowania wiedzy z różnych źródeł oraz interdyscyplinarnego podejścia do analizy problemów biznesowych
   • ocena opłacalności inwestycji biznesowych w tym długo i krótkookresowych skutków decyzji rynkowych
   • umiejętności posługiwania i wykorzystywania oprogramowania i narzędzi analizy związanych z analityką biznesową w sferze digital, jak i prezentacji danych i budowy dashboardów

   Przykładowe stanowiska i zawody, w których będą mogli pracować absolwenci analityk biznesowy, analityk giełdowy, analityk finansowy, analityk ruchu na stronach internetowych, analityk trendów rynkowych (cool hunter), menedżer produktu (product manager), menedżer marki (brand manager) itp.

  • CYFRYZACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI W BIZNESIE

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie

   Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych wpływa na współczesne środowisko biznesowe. Podstawą rewolucji informacyjnej stał się Internet przyczyniając się do powstania nowych modeli biznesowych związanych z handlem elektronicznym.
   Powstający Internet Rzeczy stymuluje pojawianie się nowych koncepcji w obszarze zarządzania biznesem, które zakładają transformację cyfrową, opartą na aplikacjach i usługach chmury obliczeniowej, analizie dużych zbiorów danych Big Data i wielokanałowym modelu dystrybucji produktów i usług. Czynnikami stymulującymi te zmiany są: automatyzacja procesów, cyfrowe dane, łączność oraz cyfrowy dostęp konsumentów.
   Studenci tego kierunku będą mieli możliwość poznania biznesowych korzyści, jakie przynosi stosowanie różnych technologii informatycznych w organizacji. Kierunek ten oferuje unikalne połączenie wiedzy dziedzinowej z zakresu nauk o zarządzaniu, innych nauk społecznych i elementów nauk ścisłych z umiejętnościami komunikacyjnymi i analitycznymi. W ten sposób pozwala wykorzystać nabyte kwalifikacje w zakresie wykorzystania technologii informatycznych, do automatyzacji procesów biznesowych i przekształcenia dostępnych dla firmy danych w realną korzyść biznesową.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Cyfryzacja i zarzadznie danymi w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, fizyka, inforamtyka
   • Dwa przedmiot niewymagane do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, biologia, fizyka, chemia

  • DIGITAL COMMUNICATION AND SOCIAL MEDIA FOR MANAGEMENT

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów digital communication and social media for management

   INFORMACJE OGÓLNE

   Kierunek Digital Communication and Social Media for Management powstał w wyniku rozmów z ekspertami kierunkowymi, analiz zarówno rynku pracodawców, jak i oferty rynku edukacyjnego – polskiego i zagranicznego. Tym samym idealnie wpisuje się w obszar zainteresowań młodego pokolenia jak i trendy rynkowe. Unikatowym jest ogromny walor praktyczny kierunku, który podniesie nie tylko wartość samych zajęć, czyniąc je wysoce interesującymi, ale pozwoli na utrzymywanie odpowiedniego poziomu aktualizacji przekazywanej wiedzy.

   W czasie zajęć ogromny nacisk położony zostanie na kreowanie umiejętności studentów, pozwalające im na samodzielne podejmowanie działań. Kierunek realizowany będzie również we współpracy z wykładowcami z uczelni zagranicznych, co z pewnością pozwoli studentom na pozyskiwanie wiedzy w ujęciu globalnym, czyniąc ich bardziej otwartymi i gotowymi na pracę w środowiskach międzynarodowych w przyszłości. Niepodważalnym atutem jest Rada Programowa Kierunku – Gremium Praktyków składająca się z przedstawicieli wiodących firm z branży digital i social media – osób, które będą brały czynny udział w zajęciach, jako zaproszeni praktycy. Współpraca z nimi prowadzona będzie na zasadach Mentoringu oraz Business Angels.

   DLA KOGO

   To kierunek dla osób otwartych, ceniących sobie kreatywność, nietuzinkowość rozwiązań oraz otwartość na nowości, jednocześnie doceniających potencjał rynku digitalowego, w tym social media.

   PROGRAM KSZTAŁCENIA

   • Economics
   • Fundamentals of Finance
   • Introduction to Management
   • IT Tools for Business
   • Organization Theory
   • Understanding Business
   • Applied Mathematics and Statistics for Business
   • Basics of Media
   • Business English
   • Business Environment
   • Issues in Business
   • Market & Marketing
   • Organizational Behaviour
   • Data Protection and Cybersecurity
   • Digital Economy and Commerce
   • Digital Technologies
   • Inbound Marketing
   • Innovation Business Models
   • Market Research and Data-Driven Decisions
   • Marketing Communication
   • Customer Experience
   • Customer Behaviour
   • Social Media Management
   • Social Media Toolbox
   • Crisis in Social Media
   • Graphics and Design
   • Influencer Marketing
   • Social Media Ads and Analytics

   PERSPEKTYWY PRACY

   Stanowiska, na jakich będzie mógł pracować absolwent tego kierunku to m.in. :

   • Social Commerce and Digital Services Manager
   • Specjalista ds. mediów społecznościowych,
   • Social media manager
   • Social media expert
   • Social media master
   • Junior Social Media Account Executive
   • Creative Copywritter
   • Contenet marketing manager/coordinator
   • Specjalista ds. Kontentu i Social Media
   • Specjalista ds. Facebook Ads
   • Influenecer Marketing Master
   • Specjalista ds. Influencer Marketingu

  • ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów environmental management

   INFORMACJE OGÓLNE

   Program obejmuje niezbędne podstawy wiedzy z zakresu wyzwań, problemów i zagrożeń antropogenicznych środowiska przyrodniczego, dostarcza wiedzy nt. nowoczesnej ochrony środowiska oraz współczesnego paradygmatu rozwoju i zarządzania organizacjami o różnym charakterze (biznes, sektor publiczny, organizacje społeczne). Rozwija także umiejętności organizowania działalności ukierunkowanej na aspekty środowiskowe oraz posługiwania się nowoczesnymi instrumentami zarządzania środowiskowego.

   DLA KOGO

   Adresatami kierunku są osoby, którym bliskie są wartości związane z ochroną środowiska. Ten kierunek stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania cywilizacyjne związane z koniecznością zmian wzorców produkcji i konsumpcji oraz modeli i form zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych zgodnie z paradygmatem zrównoważonego rozwoju.

   Wyzwania te skutkują także zmianami na rynkach pracy, na których coraz częściej poszukiwani są specjaliści dysponujący profesjonalną i interdyscyplinarną wiedzą z zakresu ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem w organizacjach publicznych i prywatnych.

   PROGRAM KSZTAŁCENIA

   • Business Ethics and CSR
   • Environmental Economics
   • Environmental Policy and Governance
   • Environmental Regulation and Law
   • Environmental Science
   • Sustainable Development
   • Business Models and Environmental Design
   • Cleaner Production, Circular Economy and Industrial Ecology
   • Environmental Technologies for XXI Century
   • Global Challenges and Issues
   • Master Seminar - semester 2
   • Research Methods and Analysis
   • Environmental Conflict, Crisis and Risk Management
   • Environmental Impact Assessment
   • Environmental Management Systems
   • Environmental Planning
   • Environmental Reporting
   • Smart Cities and Green Communities

   PERSPEKTYWY PRACY

   Absolwent naszego kierunku będzie odpowiednio przygotowany do zarządzania organizacją przy jednoczesnym uwzględnianiu czynników i aspektów środowiskowych jako integralnej części całego systemu zarządzania. W szczególności będzie:

   • posiadać odpowiednio ukształtowaną świadomość i wiedzę na temat problemów środowiskowych w organizacji;
   • móc poprawnie identyfikować aspekty środowiskowe w działalności dowolnej organizacji;
   • móc podejmować decyzje o kierunkach rozwoju organizacji z uwzględnieniem skutków dla środowiska przyrodniczego;
   • posiadać umiejętność projektowania struktury organizacji w sposób umożlwiający zoptymalizowanie zużycia zasobów naturalnych i zmniejszający fizyczną presję na środowisko;
   • umieć opracować i wdrożyć system zarządzania środowiskowego zintegrowany z ogólnym systemem zarządzania organizacją;
   • umieć dobierać instrumenty i narzędzia do rozwiązywania problemów środowiskowych w organizacji.

  • GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów grupa kierunków finanse i rachunkowość

   RACHUNKOWOŚĆ

   Kierunek ten jest prowadzony przez jeden z najlepszych ośrodków naukowo-badawczych w kraju w dziedzinie rachunkowości. A to wszystko dzięki inicjatywie pracowników Katedry Rachunkowości naszego Wydziału.  Katedra ta, określana mianem łódzkiej szkoły rachunkowości, z 70 letnim doświadczeniem naukowym, badawczym i praktycznym, wielokrotnie współuczestniczyła w opracowaniu zmian legislacyjnych w polskiej rachunkowości.

   Program studiów powstał we współpracy ze specjalistami – praktykami i  jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku. Studenci poznają między innymi formy prowadzenia ewidencji gospodarczej, podstawy prawne działalności gospodarczej, zasady sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz podstawy controllingu w przedsiębiorstwie.

   Akredytacja ACCA

   Wydział Zarządzania posiada akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, jednej z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości.

   Członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów. Akredytacja na Wydziale zwalnia absolwentów I stopnia kierunku Rachunkowość z egzaminów F1, F2, F3, F4, F6. Kwalifikacje można rozpocząć już w trakcie studiów i uzyskać zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.

    

   FINANSE I INWESTYCJE

   Kierunek Finanse i inwestycje ma charakter bardzo praktyczny: oferuje wysoko wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, realizacji inwestycji rzeczowych oraz kapitałowych. W programie studiów oprócz przedmiotów finansowych znajdują się niezbędne dla finansistów przedmioty z zakresu rachunkowości.

   Będąc studentami tego kierunku poznacie rynki finansowe, specyfikę projektów inwestycyjnych, systemy: bankowy, podatkowy i ubezpieczeniowy. Dzięki współpracy z praktykami, którzy reprezentują przedsiębiorstwa, a także instytucje finansowe i doradcze, W toku studiów wykorzystywane są gry symulacyjne oparte na nowoczesnych narzędziach informatycznych.

   Pozwalają one lepiej zrozumieć mechanizm zarządzania finansami i podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Studenci mają możliwość praktycznego sprawdzenia posiadanej wiedzy  poprzez udział w symulacji biznesowej TOPSIM II. Jest to gra finansowa oparta na realistycznym modelu zarządzania firmą, wykorzystywana między innymi na uczelniach niemieckich. Umożliwia szybkie zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia w środowisku wolnym od ryzyka.

   Wymaganie rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Grupa kierunków finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: geografia, historia, informatyka, matematyka, wos
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

   Dowiedz się więcej

  • GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów grupa kierunków zarządzanie

   Jeśli chcecie zostać specjalistami w zakresie zarządzania, wiedzieć, jak rozwijać i udoskonalać organizację, kierunek Zarządzanie jest adresowany do Was. Program studiów obejmuje przedmioty ogólnomenedżerskie takie jak podstawy zarządzania, ekonomię, podstawy działalności biznesowej, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, podstawy marketingu, prawo cywilne i handlowe, podstawy zarządzania procesami operacyjnymi. 

   Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie to bardzo dobry początek kształcenia dla tych, którzy nie są jeszcze w pełni zdecydowani, którą z dziedzin nauk ekonomicznych wybrać. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą zarówno specjalizować się w obszarze marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi czy zarządzania publicznego jak i kontynuować kształcenia na takich kierunkach jak Finanse i rachunkowość, Logistyka czy Prawo podatkowe i rachunkowość.

   Dzięki aktywnej współpracy Wydziału Zarządzania z otoczeniem biznesowym, macie szanse realizować praktyki zawodowe w największych polskich firmach oraz międzynarodowych korporacjach.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Grupa kierunków zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: geografia, historia, informatyka, matematyka, wos
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

   Dowiedz się więcej

  • LOGISTYKA W BIZNESIE

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów logistyka w biznesie

   Studia II stopnia na kierunku LOGISTYKA W BIZNESIE na Wydziale Zarządzania UŁ realizują autorski program kształcenia oparty na amerykańskich i zachodnioeuropejskich wzorcach. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności odpowiadające współczesnym wymaganiom logistycznego rynku pracy.

   Pod okiem doświadczonych praktyków realizują projekty, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.  Głównym celem studiów magisterskich na kierunku LOGISTYKA W BIZNESIE jest kształcenie operacyjnej kadry menedżerskiej dla potrzeb sektora przemysłowego i usługowego, a także jednostek sektora publicznego w zakresie procesów logistycznych.

   Program studiów obejmuje współczesną wiedzę na temat zarządzania procesami w ramach łańcucha dostaw przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych i technik organizacyjnych. Jednocześnie każdy student uczestniczy w zajęciach rozwijających kompetencje miękkie, takie jak komunikacja interpersonalna, współpraca w zespole, zarządzanie projektami. Absolwenci kierunku LOGISTYKA W BIZNESIE są wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im zatrudnienie na stanowiskach menedżerów operacyjnych w procesach realizowanych w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

   Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunków:  lingwistyka dla biznesu, logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych. Podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunków:  lingwistyka dla biznesu, logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów

   Dowiedz się więcej

    

  • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

   Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI to odpowiedź na aktualne potrzeby i oczekiwania studentów. Wielu z nich interesuje się planowaniem kariery zawodowej, myśli o założeniu własnej firmy, śledzi innowacyjne i kreatywne rozwiązania w biznesie.
   Wybierając studia na tym kierunku, zostaniecie przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jednocześnie zdobędziecie wiedzę, jak skutecznie zarządzać innowacjami i korzystać ze środków unijnych. Nauczycie się praktycznego analizowania i diagnozowania potencjału rozwojowego i innowacyjnego firmy. Dzięki współpracy z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Hiszpanii czy Niemiec będziecie zdobywać kontakty i umiejętności pracy w środowisku międzynarodowym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

  • RACHUNKOWOŚĆ

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów rachunkowość

   Kierunek ten jest prowadzony przez jeden z najlepszych ośrodków naukowo-badawczych w kraju w dziedzinie rachunkowości. A to wszystko dzięki inicjatywie pracowników Katedry Rachunkowości naszego Wydziału.  Katedra ta, określana mianem łódzkiej szkoły rachunkowości, z 70 letnim doświadczeniem naukowym, badawczym i praktycznym, wielokrotnie współuczestniczyła w opracowaniu zmian legislacyjnych w polskiej rachunkowości.

   Program studiów powstał we współpracy ze specjalistami – praktykami i  jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku. Studenci poznają między innymi formy prowadzenia ewidencji gospodarczej, podstawy prawne działalności gospodarczej, zasady sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz podstawy controllingu w przedsiębiorstwie.

   Akredytacja ACCA

   Wydział Zarządzania posiada akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, jednej z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości.

   Członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów. Akredytacja na Wydziale zwalnia absolwentów I stopnia kierunku RACHUNKOWOŚĆ z egzaminów F1, F2, F3, F4, F6. Kwalifikacje można rozpocząć już w trakcie studiów i uzyskać zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
   • Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

  • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów rachunkowość i zarządzanie finansami

   Kierunek RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI wychodzi naprzeciw wyzwaniom stojącym przed kadrą zarządzającą podmiotami gospodarczymi i dostarczycielami kapitału w dynamicznie zmieniającym się środowisku gospodarczym. Stanowi ważne ogniwo w tworzeniu i funkcjonowaniu gospodarki opartej na wiedzy, podlegającej globalizacji.

   Zdobyta wiedza i ukształtowane umiejętności w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami na tym poziomie studiów zapewniają przygotowanie absolwentów do kierowania zespołami problemowymi, współuczestniczenia w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, do zarządzania finansami przedsiębiorstw i ich inwestycjami oraz do doradztwa finansowego. 

   Nabyta wiedza i umiejętności stwarzają także podstawy do budowy własnej kariery zawodowej w zakresie wykonywania zawodów związanych z obszarowym profilem kształcenia, w tym specjalisty ds. rachunkowości, specjalisty ds. rachunkowości zarządczej, głównego księgowego, kontrolera finansowego lub doradcy finansowego.

   Doświadczona i wyspecjalizowana kadra

   Katedra Rachunkowości prowadząca kierunek RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI to zespół wielu ekspertów i doświadczonych specjalistów w zakresie opracowywania i wdrażania systemów rachunkowości w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych.

   Pracownicy Katedry Rachunkowości są autorami wielu Krajowych Standardów Rachunkowości oraz projektantami systemów controllingu/rachunkowości zarządczej w prężnie działających przedsiębiorstwach. Wykładowcy przedmiotów to autorzy oryginalnych podręczników akademickich i zbiorów zadań wykorzystywanych na zajęciach, którzy stale pracują nad udoskonalaniem procesu dydaktycznego.

   Przekazują wiedzę i dzielą się doświadczeniem, uwzględniając aktualne regulacje prawne i środowiskowe, a także najnowsze światowe koncepcje i metody. Podobnie, pracownicy Katedry Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, odpowiedzialni za specjalność Doradca finansowy, mają swą naukową i zawodową renomę.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

   Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna, kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE BIZNESEM - STUDIA DLA NIEEKONOMISTÓW

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów

   Oferta studiów magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE BIZNESEM jest kierowana do absolwentów studiów I stopnia kierunków nieekonomicznych, którzy chcą zostać specjalistami w zakresie zarządzania w biznesie.

   W trakcie pierwszego semestru studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania procesami  w przedsiębiorstwach. Później mają możliwość pogłębienia swoich zainteresowań w ramach jednej z dwóch specjalności: Zarządzania firmą oraz Zarządzania zasobami IT.

   Celem studiów na kierunku ZARZĄDZANIE BIZNESEM jest kształcenie specjalistów w zakresie szeroko rozumianego zarządzania oraz kadry menedżerskiej dla potrzeb organizacji biznesowych (zakładanie i prowadzenie firm z sektora MSP – małych i średnich przedsiębiorstw), firm związanych z procesami IT (procesy projektowo-programistyczne, wdrożeniowe oraz bieżąca eksploatacja usług IT).

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

   Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów innego niż należącego do dziedziny nauk ekonomicznych.

   Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE MIASTEM

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów zarządzanie miastem

   Kierunek ZARZĄDZANIE MIASTEM oferuje studentowi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego,  ze szczególnym uwzględnieniem miast i ich obszarów funkcjonalnych. Szczególny nacisk położono na zaprezentowanie nowoczesnych metod zarządzania miastem zorientowanych na podnoszenie ich atrakcyjności i konkurencyjności.

   Ważnym elementem kształcenia jest wyposażenie studenta w umiejętności zastosowania w praktyce innowacyjnych narzędzi wspierania procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania miastem, z uwzględnieniem nowych koncepcji rozwoju miast (w tym smart/intelligent city, circular economy itd.)

   Kształcenie w ramach kierunku oferuje studentowi możliwość rozwijania aktywnych postaw zarówno w sferze pracy indywidualnej, jak i zespołowej, wspiera kreatywność oraz rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych poglądów i opinii. Profil studiów został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych, nabywanych także w ramach praktyk zawodowych, wzmacniających ich pozycję na rynku pracy.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie miastem brane są nastepujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów zarządzanie w administracji publicznej

   Chcesz mieć swój udział w działaniach realnie wpływających na zmianę otaczającej Cię rzeczywistości, poprawiających warunki życia, rozwiązujących problemy społeczne, otwierających nowe możliwości?

   Interesuje Cię praca jako konsultant, doradca czy menedżer w organizacjach sektora publicznego, takich jak przedsiębiorstwa komunalne i państwowe czy organizacje pożytku publicznego?

   Chciałbyś dołączyć do grona ekspertów pracujących w urzędach administracji publicznej czy instytucjach Unii Europejskiej?

   A może chciałbyś budować swoją ścieżkę kariery w prywatnej firmie, która realizuje projekty wspólnie z sektorem publicznym?

   Studia na tym kierunku pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne w pracy w instytucjach publicznych. Poznasz tajniki strategicznego zarządzania finansami, dowiesz się jak zarządzać projektami w administracji publicznej, poznasz również metody zarządzania zasobami ludzkimi. Będziesz uczestniczyć w warsztatach z zakresu marketingu społecznego i publicznego oraz zarządzania kryzysowego.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

   Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu. Podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należących do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

   Dowiedz się więcej

  • AKADEMIA TRENERA BIZNESU - ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Akademia Trenera Biznesu - Rozwój umiejętności profesjonalnych

   Program dostarcza wszystkich kluczowych umiejętności, które pozwalają na efektywną pracę w zawodzie trenera biznesu i rozwoju osobistego. Pozwala poznać podstawowe zasady pracy z grupą szkoleniową, które mają wpływ na efektywność procesu uczenia oraz nabyć umiejętność tworzenia programów szkoleń. Wyposaża w narzędzia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i poprowadzenia atrakcyjnego szkolenia oraz zmierzenia jego efektywności. 
   Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany. Doskonalą kompetencje w odniesieniu do analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych. 
   Studia skierowane są do menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników, pracowników działów szkoleń, wewnętrznych lub samodzielnych trenerów i szkoleniowców, pracowników firm szkoleniowych, nauczycieli, wykładowców akademickich oraz osób pragnących rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny.

  • AKADEMIA ZARZĄDZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem studiów jest w szczególności przygotowanie do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem umiejętności organizowania procesów pracy, planowania działań, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, zarządzania zasobami ludzkimi.

   Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

   • wprowadzenie w teorię zarządzania w organizacjach, wyznaczania strategii firmy, misji i wizji, procesów biznesowych, technik rozwiązywania problemów, komunikacji organizacyjnej, budowania relacji wewnętrznych i zewnętrznych;
   • poznanie możliwości wprowadzania tej wiedzy do codziennej praktyki zawodowej poprzez przygotowywanie projektów oraz rozwiązanie casów;
   • naukę właściwego i efektywnego zarządzania personelem, ich motywowania, organizowania pracy, kontroli efektów;
   • rozwój kompetencji w zakresie kierowania sobą.

   Dowiedz się więcej

  • AUDYT WEWNĘTRZNY W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce
   Cel i charakterystyka studiów
   Studia są kontynuacją tradycji prowadzonych wcześniej na Wydziale Zarządzania UŁ studiów Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości, wpisanych na listę sieci uniwersytetów Europy kształcących w zakresie audytu wewnętrznego, corporate governance i/lub kontroli wewnętrznej, funkcjonującą pod auspicjami Europejskiej Konfederacji Instytutów Audytu Wewnętrznego (ECIIA - European Confederation of Institutes of Internal Auditing). 
   Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym. Studia mają budować i rozwijać bazę wiedzy i kluczowych umiejętności audytora wewnętrznego. Uwzględnienie rachunkowości finansowej i zarządczej ma przygotować do wykorzystania w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej metod rachunkowości jako instrumentów pozyskiwania obiektywnej informacji i rzetelnej prognozy.

  • COACHING I MENTORING ORGANIZACYJNY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Studia w sposób unikalny łączą rozległą wiedzę naukową z wypracowanymi narzędziami praktyki.  W ramach kształcenia rozwijane są zarówno indywidulane kompetencje uczestników niezbędne do efektywnej pracy w roli coachów i mentorów jak również kompetencje organizacyjne pozwalające na wdrażanie i koordynowanie programów rozwojowych w organizacjach biznesowych.  Uczestnicy zostają gruntownie przygotowani do wspierania rozwoju kadr biznesu, szczegółowo poznają specyfikę coachingu i mentoringu, zakres ich zastosowania i możliwości, przechodzą warsztat projektowania narzędzi,  prowadzenia sesji, wdrażania projektów rozwojowych.

   Integralną częścią programu są dwa moduły oparte o metodykę Kingmakers™ zaprojektowaną na potrzeby biznesu. Kingmakers™ Coaching & Mentoring Fundamentals to moduł oparty na akredytowanych standardach w International Coach Federation (ICF) oraz European Mentoring and Coaching Council (EMCC).

   Dowiedz się więcej

  • ECOMMERCE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku eCommerce

   Cel studiów podyplomowych:
   - przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania w obszarze e-commerce i kierunków rozwoju
   - rozwój umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami w obszarze e-commerce i promocji on-line
   - kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem projektami e-commerce i ich promocją

  • POLSKO-AMERYKAŃSKI PROGRAM STUDIÓW MBA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Polsko-Amerykański program studiów MBA
   MBA w PAM Center to program intensywnego rozwoju kompetencji osób, które – posiadając już doświadczenie menedżerskie – chcą rozszerzyć i ukierunkować dotychczasową wiedzę i umiejętności zarządcze. PAM Center może pochwalić się jednym z najdłuższych w kraju doświadczeń w realizacji programu MBA. Ponad 17 lat historii, 16 edycji, blisko 400 Absolwentów oraz jedna z najlepszych na świecie szkół biznesu jako Partner.
   Bogate doświadczenia, świetni polscy i zagraniczni wykładowcy oraz doskonalony na bieżąco program współtworzą unikalną wartość Studiów MBA w PAM Center. Studia są realizowane we współpracy z R.H. Smith School of Business, University of Maryland, cieszącą się międzynarodowym uznaniem w zakresie edukacji menedżerskiej. Program MBA partnera klasyfikowany jest w rankingu Bloomberg BusinessWeek na 2 msc w USA.
   Oferowany przez PAM Center Program daje możliwość nauki poprzez pracę zespołową, analizę międzynarodowych studiów przypadku oraz praktyczne ćwiczenia. Łączy solidną profesjonalną wiedzę z najnowszą praktyką zarządzania przedsiębiorstwami, w tym dotychczasowymi doświadczeniami i kompetencjami uczestników.
   W praktyce jest szansą na zdobycie kwalifikacji niezbędnych liderom nowoczesnej gospodarki, takich jak: właściwej interpretacji roli przywództwa w kontekście zarządzania strategicznego; znajomości i zrozumienia złożonych relacji organizacji z jej interesariuszami, w tym właściwej interpretacji związanych z nimi szans i zagrożeń dla zapewnienia trwałego rozwoju jednostki; umiejętności holistycznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość oraz analizy, syntezy i rozwiązywania złożonych problemów biznesowych.

  • POSTGRADUATE STUDIES IN FINANCE AND ACCOUNTING - STUDIA PODYPLOMOWE

   Studia podyplomowe są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym. ACCA otwiera drogę do kariery na wielu stanowiskach związanych z finansami i rachunkowością. ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest prestiżową, organizacją oferującą możliwości rozwoju zawodowego w zakresie finansów, rachunkowości, a kwalifikacja ACCA cieszy się uznaniem wśród pracodawców. 

   Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i ACCA oraz otrzymanej akredytacji, ukończenie programu studiów podyplomowych, zdanie egzaminów z akredytowanych przedmiotów pozwoli Słuchaczom na otrzymanie zwolnień z egzaminów z poziomu Fundamentals, tj. F1 – F7.

   Słuchacze mogą również skorzystać z programu stypendialnego ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP rejestrując się w ACCA na preferencyjnych warunkach finansowych (więcej informacji w zakładce ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP).

   Dowiedz się więcej

  • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansowe
   Cel studiów:
   Przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania finansowego, prawa gospodarczego i prawa podatkowego, która daje uczestnikom możliwość organizowania i prowadzenia rachunkowości oraz podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego. 
   W nauczaniu zasad prowadzenia rachunkowości, w tym sporządzania sprawozdań finansowych odnosimy się do wymogów regulacji krajowych (m.in. ustawa o rachunkowości z przepisami wykonawczymi, Krajowe Standardy Rachunkowości) oraz do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Naszą przekazywaną wiedzę wspiera doświadczenie praktyczne oraz udział wielu z nas w procesach regulacji rachunkowości.

  • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
   Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu: zarządzania spółdzielniami i  wspólnotami mieszkaniowymi, uwarunkowań prawnych funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, obowiązków podatkowych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zasad prowadzenia pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów zarządu, rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych.

  • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA/CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość zarządcza/controlling
   Cele studiów:
   • zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości i ich zastosowaniem w praktyce,
   • przedstawienie koncepcji rachunku kosztów oraz określenie ich przydatności informacyjnej do sterowania podmiotami gospodarczymi,
   • wykształcenie wśród słuchaczy poczucia znaczenia informacji o kosztach i przychodach oraz jej wpływu na zachowanie ludzi, a także praktycznej przydatności koncepcji i metod rachunku kosztów do podejmowania decyzji oraz planowania i kontroli działalności,
   • przekazanie słuchaczom praktycznych zasad projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu w różnych rodzajach przedsiębiorstw,
   • nabycie umiejętności stosowania narzędzi i technik budżetowania i kontroli kosztów oraz pracy w systemie budżetowania przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego,
   • nauczenie słuchaczy analizy sprawozdań finansowych i zapoznanie z nowoczesnymi metodami zarządzania finansami przedsiębiorstw.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą
   Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe-licencjackie lub magisterskie. Studia Zarządzania Oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. 
   Cel Studiów:
   Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

  • ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie procesami logistycznymi
   Charakterystyka i cel studiów:
   Studia podyplomowe "Zarządzanie procesami logistycznymi" adresowane są do osób chcących udoskonalić kwalifikacje menedżerskie w zakresie logistyki. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności związanej ze specyfiką nowoczesnej organizacji i zarządzania przepływem towarów i obiegiem informacji w obrębie łańcuchów dostaw. 
   Program studiów oparty został na najnowszych światowych tendencjach oraz programach nauczania w czołowych szkołach biznesu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, uwzględniających wymagania przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki światowej. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktyków.

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi
   Adresaci studiów:
   Menedżerowie i pracownicy działów ZZL każdego typu instytucji; doradcy i konsultanci w zakresie ZZL; menedżerowi pragnący wzbogacić wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania ludźmi; osoby zainteresowane problematyką ZZL oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.
   Cel studiów:
   Przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania zasobami ludzkimi i kierunków rozwoju dyscypliny, nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami ZZL oraz kształtowania relacji interpersonalnych.

  • ZWINNE ZARZĄDZANIE W ŚWIECIE VUCA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Głównym celem naszych studiów podyplomowych jest rozwój tzw. kompetencji przyszłości Liderów. Nasz program zdecydowaliśmy się oprzeć na najnowszym modelu Learning Agility, zgodnie z którym poruszać się będziemy w obrębie 5 obszarów:
   • Mental agility – umiejętność krytycznej oceny sytuacji i rozwiązywania problemów w sposób niekonwencjonalny  i unikatowy
   • People agility – umiejętność budowania relacji z osobami o odmiennych preferencjach, umiejętność zarządzania trudnymi, niejednoznacznymi sytuacjami w celu konsolidacji i wspólnej aktywności
   • Change agility – umiejętność zarządzania ludźmi w stale zmieniających się warunkach oraz radzenia sobie z poczuciem dyskomfortu w związku z doświadczaną zmianą
   • Results agility – dostarczanie wyników w pierwszych terminach poprzez odpowiednie inspirowanie innych i budowanie zaufania do siebie
   • Self-awarness – umiejętność autorefleksji Lidera oraz zdefiniowania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju; świadomość wpływu własnego zachowania na inne osoby

   Dowiedz się więcej

 

 

łódź akademicka