Studia stacjonarne

Studia I stopnia
ZARZĄDZANIE
MARKETING
ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
BUSINESS MANAGEMENT
ANALITYKA BIZNESU
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
RACHUNKOWOŚĆ
FINANSE I INWESTYCJE
LOGISTYKA
LINGWISTYKA DLA BIZNESU
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
MANAGEMENT AND FINANCE
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
 
Studia II stopnia
ZARZĄDZANIE
BUSINESS MANAGEMENT
LOGISTYKA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
LOGISTYKA
LINGWISTYKA DLA BIZNESU
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
 
Studia II stopnia
ZARZĄDZANIE
LOGISTYKA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 

Podyplomowe

AKADEMIA TRENERA BIZNESU - ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
AUDYT WEWNĘTRZNY W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE - STUDIA PODYPLOMOWE
AUDYT WEWNĘTRZNY, RACHUNKOWOŚĆ I KONTROLA ZARZĄDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE
COACHING W ŻYCIU I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE
CORPORATE WELLNESS I HOLISTYCZNE PRZYWÓDZTWO - STUDIA PODYPLOMOWE
eCommerce - STUDIA PODYPLOMOWE
EMPLOYER BRANDING
KOMERCJALIZACJA NAUKI I TECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE
KONTROLA ZARZĄDCZA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE
LOGISTYKA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWYCH
MENEDŻER FIRMY TRANSPORTOWEJ W UE - STUDIA PODYPLOMOWE
POLSKO-AMERYKAŃSKI PROGRAM STUDIÓW MBA - STUDIA PODYPLOMOWE
PROPERTY MANAGER - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE
RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE
RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE
SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORM ISO SERII 9000 - SPECJALIZACJA: MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE APTEKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

Doktoranckie

ZARZĄDZANIE

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

tel: (0-42) 635 50 51, fax: (0-42) 635 53 06

www.wz.uni.lodz.pl

  • ZARZĄDZANIE

   Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie
   Celem studiów na kierunku Zarządzanie jest kształcenie specjalistów i konsultantów z zakresu szeroko rozumianego biznesu z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i doskonaleniem organizacji. Podczas studiów na kierunku Zarządzanie student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę na temat: funkcjonowania organizacji biznesowych na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów oraz na temat metod i narzędzi analitycznych i organizatorskich. Wydział Zarządzania oferuje pomoc studentom przy odbyciu obowiązkowych praktyk zawodowych przy ścisłej współpracy z przedstawicielami biznesu. Absolwenci tego kierunku w zależności od ukończonej specjalności będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: specjalista ds. baz danych i sieci komputerowych, projektant baz danych, analityk systemowy, specjalista ds. rozwoju aplikacji komputerowych, specjalista ds. zarządzania, specjalista ds. doskonalenia organizacji, doradca, konsultant, specjalista ds. planowania strategicznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny 
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, wos
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród:  geografia, matematyka, informatyka, historia, wos, fizyka i astronomia, chemia, biologia

    

   Studia II stopnia

   Podstawą kwalifikacji  na studia II stopnia na kierunek Zarządzanie jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich wszystkich kierunków studiów.

   Dowiedz się więcej

    

    

  • MARKETING

   Uczelnie Łódź - kierunek Marketing
   Jeśli interesują Cię badania rynku, PR, reklama, media społecznościowe,  e-Commerce - studia na kierunku Marketing są właśnie dla Ciebie. Interaktywne i projektowe metody pracy, gry strategiczne oraz prace zespołowe stanowią nieodłączny element zajęć. Zdobywasz wiedzę, jednocześnie kształtując umiejętności analitycznego myślenia, wielowymiarowej oceny, kreatywności oraz innowacyjności. Uczysz się, jak korzystać z nowoczesnych technologii w marketingu w odniesieniu do zachowań konsumenckich. Kadra prowadząca kierunek współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami takimi jak The Chartered Institute of Marketing, Marketing Science Institute, University of Maryland, Texas University, dostarczając aktualnej wiedzy na temat marketingu i sprzedaży.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Marketing brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka, wos, historia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka, wos, historia, chemia, fizyka i astronomia, biologia
    
    

    

  • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

   Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie Publiczne
   Jeśli interesujesz się problemami społecznymi i planujesz znaleźć pracę w sektorze publicznym, społecznym czy organizacjach non-profit, studiuj kierunek Zarządzanie publiczne. Na studiach poznasz nowoczesne metody zarządzania w instytucjach, które służą usprawnianiu i podnoszeniu konkurencyjności organizacji publicznych oraz uzyskiwaniu jak najlepszych wyników ich działalności. Kierunek ten stanowi odpowiedź na potrzeby społeczno-gospodarcze Polski, gdzie oprócz specjalistów w obszarze administracji niezbędni są wykształceni absolwenci w zakresie zarządzania sektorem użyteczności publicznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny 
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród:  geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, fizyka i astronomia, chemia, biologia

    

  • BUSINESS MANAGEMENT

   Uczelnie Łódź - kierunek Business Management
   Zadbaj o rozwój swojej kariery zawodowej i wybierz studia Business Management w języku angielskim. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z obszaru zarządzania oraz związanych z nim innych dyscyplin takich jak: finanse, rachunkowość, ekonomia, marketing oraz prawo. Jednocześnie będziesz stale udoskonalał swój warsztat samodzielnego uczenia się – umiejętności niezbędnej we współczesnym świecie. Praca zespołowa i realizacja projektów wyposażą Cię w umiejętności strukturyzacji problemów oraz tworzenia zespołów, współpracy w zespołach i komunikacji. Dzięki takiemu połączeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji odnajdziesz się w każdej firmie w międzynarodowym środowisku. Studia pomogą Ci także lepiej radzić sobie z prowadzeniem własnej działalności.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Business management brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

    

  • ANALITYKA BIZNESU

   Uczelnie Łódź - studia na kierunku Analityka Biznesu
   Umiejętność przeprowadzania wszechstronnych analiz biznesowych dotyczących bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa i jego perspektyw rozwojowych, w tym analizy sytuacji finansowej i pozycji rynkowej, jest warunkiem koniecznym do  podejmowanie właściwych decyzji operacyjnych i strategicznych w firmach. Szeroko pojęta analiza biznesowa znajduje zastosowanie w każdej firmie, zarówno w przedsiębiorstwie rodzinnym, jak i w spółce giełdowej. Dzięki studiom na kierunku Analityka biznesu zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania kompleksowej oceny sytuacji przedsiębiorstwa. Studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy na stanowiskach analityków w dużych i małych firmach produkcyjnych i usługowych, a także w firmach konsultingowych oraz funduszach inwestycyjnych. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych zdobędziesz również kompetencje przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

   Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
   Na kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) zapraszamy wszystkich, którzy lubią pracować z ludźmi i dla ludzi. Chcemy zainteresować Was tym, co stanowi naszą pasję. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy ofertę zajęć o zróżnicowanej tematyce. Powiemy Wam, na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi i jaką rolę pełni w organizacjach. Będziemy wspólnie uczyć się, jak pozyskiwać kandydatów do pracy, w jaki sposób wprowadzać nowozatrudnionych, jak wynagradzać i oceniać pracowników, jak zachęcać do rozwoju, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa oraz jak rozstawać się z pracownikami w kulturalny sposób. Wspólnie będziemy rozwijać umiejętności ułatwiające współpracę z ludźmi i radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny 
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród:  geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, fizyka i astronomia, chemia, biologia

    

  • RACHUNKOWOŚĆ

   Uczelnie Łódź - kierunek Rachunkowość
   Absolwenci kierunku Rachunkowość na Wydziale Zarządzania wyróżniają się wiedzą o innowacyjnym podejściu do rachunkowości uwzględniającym dynamiczne zmiany w otoczeniu podmiotów gospodarczych, a także potrafią projektować systemy rachunkowości dopasowane do potrzeb modelu biznesowego danego przedsiębiorstwa. Wykazują bardzo dobrą znajomość języków obcych na poziomie B2 oraz narzędzi informatycznych. Są profesjonalnie przygotowani do podjęcia pracy w biurach rachunkowych, w biurach doradztwa podatkowego, w firmach BPO, w firmach audytorskich, w działach księgowości, działach controllingu w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, na takich stanowiskach jak: specjalista ds. rachunkowości finansowej, specjalista ds. rachunkowości podatkowej, specjalista ds. rachunkowości zarządczej, doradca podatkowy, samodzielny księgowy, asystent dyrektora finansowego.
   Wymagania rekrutacyjne:


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny 
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród:  geografia, matematyka, informatyka, historia, wos, fizyka i astronomia, chemia, biologia

    

  • FINANSE I INWESTYCJE

   Uczelnie Łódź - kierunek Finanse i Inwestycje
   Kierunek Finanse i inwestycje ma charakter bardzo praktyczny - oferuje wysoko wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, realizacji inwestycji rzeczowych oraz kapitałowych. W programie studiów oprócz zagadnień finansowych znajdują się niezbędne dla finansistów przedmioty z zakresu rachunkowości. Będąc studentem tego kierunku poznasz rynki finansowe, specyfikę projektów inwestycyjnych oraz systemy: bankowy, podatkowy i ubezpieczeniowy. Dzięki współpracy z praktykami, którzy reprezentują przedsiębiorstwa, a także instytucje finansowe i doradcze, zaznajomisz się z realiami zarządzania, finansami i inwestycjami.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i inwestycje brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

    

  • LOGISTYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Logistyka
   Jeśli interesujesz się taką tematyką, jak zarządzanie systemami logistycznymi i przepływem towarów pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi w łańcuchach dostaw, wybierz studia na kierunku Logistyka. Zostaniesz specjalistą w zakresie procesów logistycznych, otwierając tym samym drogę do podjęcia pracy w centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, w działach zakupów i/lub dystrybucji przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, a także w sektorze publicznym. Poznasz nowoczesne technologie informatyczne umożliwiające optymalne planowanie, organizowanie i nadzór nad procesami logistycznymi w firmach.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny 
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, wos
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród:  geografia, matematyka, informatyka, historia, wos, fizyka i astronomia, chemia, biologia

    

   Studia II stopnia

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich wszystkich kierunków studiów.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • LINGWISTYKA DLA BIZNESU

   Uczelnie Łódź - kierunek Lingwistyka dla biznesu
   Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Filologiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Relacje uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym stają się coraz istotniejszym aspektem działania szkolnictwa wyższego. Obok tradycyjnych zadań uniwersytetu, kształcenia i badań naukowych, pojawia się tzw. „trzecia misja” uczelni wyższej, obejmująca relacje z sektorem przedsiębiorstw, sektorem publicznym oraz pozarządowym, innymi słowy otoczeniem społeczno-gospodarczym. Celem współpracy Uczelni z Pracodawcami jest wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy z przedsiębiorcami i pracodawcami, którzy mogą współtworzyć programy dydaktyczne, prowadzić zajęcia i warsztaty, organizować staże lub zgłaszać problemy badawcze do opracowania w ramach prac dyplomowych, jak również współtworzyć innowacyjne nowe kierunki studiów będące odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, takie jak „L4B”. Prace dyplomowe będą pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, np. w formie projektów rozwiązujących problemy praktyczne. Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: pracownik administracyjny; pracownik biurowy w następujących działach firm: personalnym, logistycznym, obsługi klienta, organizacji i zrządzania w firmach o charakterze międzynarodowym, zróżnicowanych kulturowo; tłumacz. Studia na kierunku „L4B” oferowane przez Uniwersytet Łódzki łączą wyżej wymienioną tradycję z nowoczesnością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka dla biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, geografia, matematyka, informatyka, wos
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: drugi język obcy, geografia, matematyka, informatyka, wos
    

    

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka Przestrzenna
   Międzywydziałowy kierunek studiów Gospodarka przestrzenna koordynowany jest przez Katedrę Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych oraz Katedrę Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Studia na tym kierunku dostarczają bardzo szerokiej wiedzy z wielu dyscyplin: zarządczej, ekonomicznej, społecznej, geograficznej, finansowej czy technicznej. Dzięki temu absolwenci kierunku są przygotowani do realizacji projektów w pełni funkcjonalnych dla wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej. Umieją zastosować właściwe metody zarządzania na rzecz zagospodarowania przestrzeni zgodnie z potrzebami jej użytkowników. Potrafią właściwie ocenić wpływ zagospodarowania przestrzennego na środowisko zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Umiejętnie prognozują zjawiska społeczno-gospodarcze, a także potrafią tworzyć plany rozwoju gmin i regionów. Znają metody pozyskiwania środków finansowych i potrafią je wykorzystać do realizacji strategii rozwoju jednostek przestrzennych.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, język polski, geografia, matematyka, informatyka, historia, wos
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, język polski, geografia, matematyka, informatyka, historia, wos
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze
    

    

   Studia II stopnia

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich wszystkich kierunków studiów.

   Dowiedz się więcej

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

   Uczelnie Łódź - kierunek Finanse i Rachunkowość
   Kierunek Finanse i rachunkowość adresowany jest do osób, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w obszarze rachunkowości przedsiębiorstw i organizacji, zarządzania finansami lub doradztwa finansowego. Jeśli chcesz współuczestniczyć w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, zarządzać finansami przedsiębiorstw lub budować własną karierę w zawodzie biegłego rewidenta, doradcy finansowego czy controllera, ten kierunek jest dla Ciebie. W zależności od specjalności, jaką wybierzesz, zapoznasz się z problematyką rachunkowości finansowej, controllingu i rachunkowości zarządczej, doradztwa inwestycyjnego, wyceny papierów wartościowych, prognozowania sytuacji na rynkach finansowych, tworzenia raportów i analiz biznesowych. Wiele zajęć ma charakter praktyczny z wykorzystaniem programów komputerowych, zadań projektowych oraz case study.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i Ruchankowość jest dyplom ukończenia studiów licencjackich (równorzędnych) lub magisterskich (równorzędnych) na kierunku należącym do obszaru nauk społecznych oraz, ze względu na zbieżność efektów kształcenia absolwentów, kierunku matematyka finansowa i aktuarialna, a także kierunku matematyka, specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna, analiza finansowa.

   Dowiedz się więcej

  • MANAGEMENT AND FINANCE

   Uczelnie Łódź - kierunek Management and Finance
   Jeśli komunikujesz się w języku angielskim, dbasz o rozwój kompetencji językowych, a jednocześnie chcesz zdobywać konkretną wiedzę z obszaru zarządzania, finansów i rachunkowości, studia Management and Finance są właśnie dla Ciebie. W programie studiów znajdziesz przede wszystkim przedmioty związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz rachunkowość finansową i zarządczą, finanse, zarządzanie finansami przedsiębiorstw jak również nowoczesne narzędzia informatyczne wspierające efektywne zarządzanie. Zajęcia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, dzięki czemu studenci osiągają bardzo wysoki poziom znajomości tego języka zarówno w swobodnej komunikacji, jak i biznesie. Zyskują tym samym przewagę konkurencyjną nad studentami kierunków prowadzonych w języku polskim. Prowadzący zajęcia to osoby współpracujące z wieloma firmami i instytucjami szkoleniowymi, bardzo często menedżerowie, konsultanci i doradcy. Swoją praktykę zawodową wykorzystują podczas zajęć ze studentami, wprowadzając realne przykłady sytuacji problemowych do rozwiązania.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Management and Fianance brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka, wos
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka, wos, historia, chemia, fizyka i astronomia, biologia
    

    

  • EMPLOYER BRANDING

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Employer Branding
   Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką budowania marki pracodawcy, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie i zdobyć nowe umiejętności. W szczególności są to osoby, które  zawodowo zajmują się lub chcą zajmować się budowaniem marki pracodawcy z wyboru, kierują działami HR lub EB albo zamierzają to robić, pracują lub chcą pracować w firmach konsultingowych zajmujących się świadczeniem usług z zakresu zzl, w tym budowania marki pracodawcy z wyboru.
   Warunki rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   O przyjęciu decyduje kolejność zapisu. Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy jest złożenie kompletu dokumentów. 

    

  • LOGISTYKA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWYCH

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Logistyka systemów transportowych
   Cel studiów podyplomowych:
   - przekazanie wiedzy na temat wzrastającej presji ze strony natężenia ruchu na system transportowy, sposób jego projektowania oraz utrzymania;
   - analiza często powtarzających się błędów w projektach organizacji ruchu drogowego; rozwój umiejętności w zakresie sposobów zarządzania ruchem pieszym i rowerowym
   - wprowadzenie w zagadnienia planowania układów komunikacji publicznej oraz metod ich projektowania i zarządzania
   - przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie tematyki sygnalizacji świetlnej w aspekcie jej projektowania, utrzymania, koordynacji oraz szeroko rozumianej „logistyki miejskiej”
   - wdrożenie w środowisko nowoczesnych technologii wykorzystywanych przez systemy sterujące ruchem w tym także Inteligentne Systemy Transportowe oraz nowoczesne pojazdy (posiadające szereg funkcjonalności spotykanych w pojazdach autonomicznych)
   Wymagania rekrutacyjne

    

    
   Studia podyplomowe
    
   Osoby posiadające ukończone studia wyższe na poziomie licencjata lub wyższym dowolnego profilu, zainteresowane logistyką, logistyką miejską oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w transporcie.

    

  • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

   Uczelnie Łódź - kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
   Studia na kierunku pozwolą na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i praktycznych doświadczeń na temat: uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, zarządzania innowacjami, doradztwa w rozwoju biznesu oraz realizowania polityki przedsiębiorczości i programów unijnych przy wykorzystywaniu w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod, technik i narzędzi. Kierunek łączy wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, antropologii, ekonomii, filozofii, statystyki i innych obszarów. W ramach studiów Student zapozna się z różnorodnymi aspektami przedsiębiorczości, zarządzania rozwojem firmy i innowacjami. Studia dostarczą wiedzę oraz podstawowe umiejętności praktyczne z zakresu zasad tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej i innowacji potrzebnych do funkcjonowania współczesnych firm na konkurencyjnym rynku.
   Wymagania rekrutacyjne

    

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka, WOS, historia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka, WOS, historia, chemia, fizyka i astronomia, biologia

  • AKADEMIA TRENERA BIZNESU - ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Akademia Trenera Biznesu - Rozwój umiejętności profesjonalnych

   Program dostarcza wszystkich kluczowych umiejętności, które pozwalają na efektywną pracę w zawodzie trenera biznesu i rozwoju osobistego. Pozwala poznać podstawowe zasady pracy z grupą szkoleniową, które mają wpływ na efektywność procesu uczenia oraz nabyć umiejętność tworzenia programów szkoleń. Wyposaża w narzędzia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i poprowadzenia atrakcyjnego szkolenia oraz zmierzenia jego efektywności. Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany. Doskonalą kompetencje w odniesieniu do analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych. Studia skierowane są do menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników, pracowników działów szkoleń, wewnętrznych lub samodzielnych trenerów i szkoleniowców, pracowników firm szkoleniowych, nauczycieli, wykładowców akademickich oraz osób pragnących rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Akademia Trenera Biznesu - Rozwój umiejętności profesjonalnych wymagane jest  złożenie wszystkich wymaganych dokumentów; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 15 osób.
    

  • AUDYT WEWNĘTRZNY W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce
   Cel i charakterystyka studiów
   Studia są kontynuacją tradycji prowadzonych wcześniej na Wydziale Zarządzania UŁ studiów Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości, wpisanych na listę sieci uniwersytetów Europy kształcących w zakresie audytu wewnętrznego, corporate governance i/lub kontroli wewnętrznej, funkcjonującą pod auspicjami Europejskiej Konfederacji Instytutów Audytu Wewnętrznego (ECIIA - European Confederation of Institutes of Internal Auditing). Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym. Studia mają budować i rozwijać bazę wiedzy i kluczowych umiejętności audytora wewnętrznego. Uwzględnienie rachunkowości finansowej i zarządczej ma przygotować do wykorzystania w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej metod rachunkowości jako instrumentów pozyskiwania obiektywnej informacji i rzetelnej prognozy.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • AUDYT WEWNĘTRZNY, RACHUNKOWOŚĆ I KONTROLA ZARZĄDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Audyt wewnętrzny,  rachunkowość i kontrola zarządcza

   Głównym celem studiów jest budowa bazy wiedzy i kluczowych umiejętności nowoczesnego audytora wewnętrznego i menedżera kontroli zarządczej/wewnętrznej, niezbędnych zarówno w jednostkach zorientowanych na zysk (sektor prywatny i sektor publiczny), jak i w jednostkach zorientowanych na korzyści pozaekonomiczne (głównie sektor finansów publicznych). Szersze ujęcie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz zarządzania finansami ma przygotować do współdziałania w ramach funkcji rewizji finansowej i do wykorzystania w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej metod rachunkowości jako instrumentów obiektywnej oceny i rzetelnej prognozy. Studia mają wprowadzić słuchaczy w zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, z wykorzystaniem rachunkowości, oraz podkreślić ich funkcję i wagę w tworzeniu i rozwoju współczesnych organizacji. Uczestnictwo w studiach da możliwość rozwijania praktycznych umiejętności w zakresie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i finansowej oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora prywatnego i publicznego. Pozwoli także poznać psychologiczne i etyczne aspekty kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.

   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Audyt wewnętrzny, rachunkowość i kontrola zarządcza wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • COACHING W ŻYCIU I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Coaching w życiu i biznesie
   Studia „Coaching w życiu i biznesie” zaprojektowane są w taki sposób, by dostarczyć uczestnikom niezbędnych umiejętności do przeprowadzenia sesji coachingowej zarówno w obszarze spraw biznesowych jak i osobistych (business & live coaching). Podczas 192 godzin zajęć uczestnicy poznają wszystkie niezbędne metody i narzędzia, które pozwolą im stać się profesjonalnymi coachami. Założeniem programu jest przygotowanie studentów w taki sposób, by po zakończeniu studiów byli gotowi do pracy z klientem. Realizacja tego założenia wymaga odbycia praktyki prowadzenia sesji coachingowych w trakcie roku akademickiego. Studenci będą zachęcani przez prowadzących do systematycznego trenowania poznawanych podczas zajęć metod także poza zajęciami. Wnioski z tych doświadczeń będą następnie omawiane podczas kolejnych spotkań. Utrzymywanie stałej mentoringowej opieki prowadzących nad uczestnikami jest kluczowym elementem programu tych studiów. Studia Podyplomowe „Coaching w życiu i biznesie” kierowane są do wszystkich osób pragnących zmieniać siebie i innych w procesie pracy indywidualnej i zespołowej. Adresatami studiów są menedżerowie, psychologowie, rehabilitanci, trenerzy biznesu, fitnessu i sportu, nauczyciele pragnący zwiększyć efektywność swoich metod dydaktycznych oraz wszyscy, których pasjonuje rozwój osobisty, a którzy w tej dziedzinie chcieliby zdobyć unikalne umiejętności. Jedynym warunkiem „wejściowym” jest posiadanie przez kandydatów dyplomu licencjackiego lub magisterskiego. Program studiów przygotowany jest w taki sposób by przygotować zarówno osoby, które dotychczas nie miały żadnego kontaktu z coachingiem, jak i doświadczonych coachów, którzy chcieliby udoskonalić swój warsztat pracy. Zdobywana wiedza i umiejętności ma być przy tym użyteczna zarówno dla coachów wewnętrznych pracujących na etacie w firmach jak i tych, którzy chcą prowadzić własną działalność w tym zakresie.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Coaching w życiu i biznesie wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • CORPORATE WELLNESS I HOLISTYCZNE PRZYWÓDZTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Corporate wellness i holistyczne przywództwo
   Cele kształcenia:
   • przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu nowoczesnego podejścia do przywództwa w organizacji
   • wyposażenie w pogłębioną wiedzę z zakresu tematyki work life balance, metod redukcji stresu, zarzadzania emocjami, rozwoju osobistego, doskonalenia, samodoskonalenia, ergonomii
   • rozwój umiejętności posługiwania się wybranymi technikami i narzędziami holistycznego przywódcy
   • kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z przywództwem
   • uświadomienie potrzeby ustawicznego pogłębiania wiedzy.
   Studia adresowane są do osób pragnących zdobyć i pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności w obszarze HR i rozwoju osobistego ze szczególnym uwzględnieniem holistycznego przywództwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Corporate wellness i holistyczne przywództwo wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • eCommerce - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku eCommerce

   Cel studiów podyplomowych:
   - przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania w obszarze e-commerce i kierunków rozwoju
   - rozwój umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami w obszarze e-commerce i promocji on-line
   - kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem projektami e-commerce i ich promocją
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia podyplomowe
    
   Absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnego kierunku. 

  • KOMERCJALIZACJA NAUKI I TECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Komercjalizacja nauki i technologii
   Roczny program studiów jest idealny dla:
   • przedstawicieli banków i instytucji finansowych zajmujących się oceną ryzyka związanego z finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć i nowych technologii
   • pracowników firm, które wdrażają innowacje organizacyjne, produktowe i technologiczne nastawionych na rozwój swojej kariery zawodowej i awans
   • pracowników działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw
   • osób, które mają własne innowacyjne pomysły lub technologie i na ich bazie planują założenie własnej firmy
   • uczelni i instytutów opracowujących nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

   Absolwent programu posiada umiejętności:

   • oceny potencjału rynkowego innowacji lub technologii unikalnymi metodami opracowanymi przez NASA i University of Texas przeprowadzania analizy strategicznej i tworzenia optymalnych strategii wdrażania innowacyjnych rozwiązań, produktów i technologii
   • przygotowania planu finansowania wdrożenia innowacji lub technologii
   • przygotowania planu operacyjnego wdrażania innowacyjnego przedsięwzięcia
   • prezentowania opracowanych koncepcji przed przełożonymi, inwestorami, itp.
   Ponadto:
   • Rozumie problemy ochrony własności intelektualnej
   • Łatwiej (wyposażony w odpowiednią wiedzę) podejmuje decyzje i wprowadza innowacyjne zmiany w firmie, w której pracuje.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Komercjalizacja nauki i technologii wymagane są ukończone studia wyższe oraz znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 

    

  • KONTROLA ZARZĄDCZA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Kontrola zarządcza w administracji publicznej
   Cel i charakterystyka studiów
   Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej. Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Kontrola zarządcza w administracji publicznej wymagane są ukończone studia wyższe. 
    
    

    

  • MENEDŻER FIRMY TRANSPORTOWEJ W UE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Menedżer firmy transportowej w UE

   Cel studiów podyplomowych:
   - nabycie przez słuchaczy kwalifikacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze transportowym,
   - uzyskanie wiedzy z obszarów ważnych aspektów prawnych oraz finansowych, których znajomość jest niezbędna w pracy na stanowisku menedżera przedsiębiorstwa transportowego
   - przekazanie wiedzy z zakresu wpływu nowych technologii na zmniejszenie i optymalizację kosztów pracy
   - poszerzenie wiedzy z zakresu projektów inwestycji w transporcie
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Studia podyplomowe
    
   Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia) dowolnego kierunku.

  • POLSKO-AMERYKAŃSKI PROGRAM STUDIÓW MBA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Polsko-Amerykański program studiów MBA
   Executive EMBA w PAM Center to program intensywnego rozwoju kompetencji osób, które – posiadając już doświadczenie menedżerskie – chcą rozszerzyć i ukierunkować dotychczasową wiedzę i umiejętności zarządcze. PAM Center może pochwalić się jednym z najdłuższych w kraju doświadczeń w realizacji programu Executive MBA. Ponad 17 lat historii, 16 edycji, blisko 400 Absolwentów oraz jedna z najlepszych na świecie szkół biznesu jako Partner. Bogate doświadczenia, świetni polscy i zagraniczni wykładowcy oraz doskonalony na bieżąco program współtworzą unikalną wartość Studiów EMBA w PAM Center. Studia są realizowane we współpracy z R.H. Smith School of Business, University of Maryland, cieszącą się międzynarodowym uznaniem w zakresie edukacji menedżerskiej. Program MBA partnera klasyfikowany jest w rankingu Bloomberg BusinessWeek na 2 msc w USA.
   Oferowany przez PAM Center Program daje możliwość nauki poprzez pracę zespołową, analizę międzynarodowych studiów przypadku oraz praktyczne ćwiczenia. Łączy solidną profesjonalną wiedzę z najnowszą praktyką zarządzania przedsiębiorstwami, w tym dotychczasowymi doświadczeniami i kompetencjami uczestników. W praktyce jest szansą na zdobycie kwalifikacji niezbędnych liderom nowoczesnej gospodarki, takich jak: właściwej interpretacji roli przywództwa w kontekście zarządzania strategicznego; znajomości i zrozumienia złożonych relacji organizacji z jej interesariuszami, w tym właściwej interpretacji związanych z nimi szans i zagrożeń dla zapewnienia trwałego rozwoju jednostki; umiejętności holistycznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość oraz analizy, syntezy i rozwiązywania złożonych problemów biznesowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Polsko-Amerykański program studiów MBA wymagane są minimum ukończone  studia licencjackie,  minimum dwuletnie doświadczenie  zawodowe, komunikatywną znajomość języka angielskiego.

    

  • PROPERTY MANAGER - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Property Manager - zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
   Cele kształcenia:
   • dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy w zakresie innowacyjnego zarządzania nieruchomościami oraz ich komercjalizacji;
   • uświadomienie, iż działanie Property Managera, dzięki trafionym decyzjom ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności i wartości nieruchomości oraz zwiększenia komfortu przebywających w niej ludzi;
   • rozwój umiejętności i zwiększenie świadomości, że Property Manager to nie tylko efektywna obsługa nieruchomości (logistycznych, produkcyjnych, handlowych i biurowych), ale także szybka reakcja na sytuacje kryzysowe oraz wprowadzanie nowości technologicznych;
   • rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem oraz usługami infrastrukturalnymi; 
   • przekazanie wiedzy na temat nowelizacji przepisów z prawa budowlanego;
   • rozwój umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania nieruchomościami;
   • kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem nieruchomości;
   • rozwój umiejętności budowania relacji interpersonalnych, w tym pracy zespołowej;
   • uświadomienie potrzeby stałego rozwoju.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Property Manager - zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansowe
   Cel studiów:
   Przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania finansowego, prawa gospodarczego i prawa podatkowego, która daje uczestnikom możliwość organizowania i prowadzenia rachunkowości oraz podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego. W nauczaniu zasad prowadzenia rachunkowości, w tym sporządzania sprawozdań finansowych odnosimy się do wymogów regulacji krajowych (m.in. ustawa o rachunkowości z przepisami wykonawczymi, Krajowe Standardy Rachunkowości) oraz do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Naszą przekazywaną wiedzę wspiera doświadczenie praktyczne oraz udział wielu z nas w procesach regulacji rachunkowości.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansowe wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
   Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu: zarządzania spółdzielniami i  wspólnotami mieszkaniowymi, uwarunkowań prawnych funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, obowiązków podatkowych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zasad prowadzenia pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów zarządu, rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość zarządcza i controlling
   Cele studiów:
   • zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości i ich zastosowaniem w praktyce,
   • przedstawienie koncepcji rachunku kosztów oraz określenie ich przydatności informacyjnej do sterowania podmiotami gospodarczymi,
   • wykształcenie wśród słuchaczy poczucia znaczenia informacji o kosztach i przychodach oraz jej wpływu na zachowanie ludzi, a także praktycznej przydatności koncepcji i metod rachunku kosztów do podejmowania decyzji oraz planowania i kontroli działalności,
   • przekazanie słuchaczom praktycznych zasad projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu w różnych rodzajach przedsiębiorstw,
   • nabycie umiejętności stosowania narzędzi i technik budżetowania i kontroli kosztów oraz pracy w systemie budżetowania przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego,
   • nauczenie słuchaczy analizy sprawozdań finansowych i zapoznanie z nowoczesnymi metodami zarządzania finansami przedsiębiorstw.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość zarządcza i controlling wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORM ISO SERII 9000 - SPECJALIZACJA: MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Systemy zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000
   Cel studiów
   Zapoznanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w firmie z metodyką wdrażania systemów zarządzania jakością, systemów zintegrowanych (zarządzania, jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy), systemów sektorowych. Uzyskanie przez Uczestników Studiów formalnych kwalifikacji menedżerskich i auditorskich (auditora wewnętrznego) potwierdzających wysoki poziom merytorycznego ich przygotowania w zakresie problematyki związanej z zarządzaniem jakością. Studia są zorganizowane we współpracy z LQRA, która umożliwia słuchaczom uzyskanie dyplomów:
   • Menedżer jakości,
   • Auditor wewnętrzny,
   • Menedżer systemu zarządzania środowiskowego,
   • Menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
   Zakres tematyczny Studiów obejmuje najnowsze spektrum zagadnień tematycznych związanych z zarządzaniem jakością obowiązujących jako standardy w Unii Europejskiej oraz praktykowane już powszechnie kanony w kontaktach ogólnoświatowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Systemy zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000. Specjalizacja: Menedżer jakości wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • ZARZĄDZANIE APTEKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie apteką
   Program Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Apteką” powstał w odpowiedzi na potrzebę uzupełnienia wiedzy osób związanych zawodowo z sektorem farmacji o aspekty związane z kierowaniem apteką jako przedsiębiorstwem przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby wypełniania misji farmaceuty. Uczestnicy zdobywają i rozwijają kompetencje niezbędne do sprawnego i efektywnego funkcjonowania na wysoce konkurencyjnym rynku, zarządzania personelem i budowania długofalowych relacji z pacjentem. Autorski program przewiduje również szereg zajęć budujących umiejętności efektywnego komunikowania się z zespołem, pogłębiających świadomość własnych wzorców zachowań i rozwijających zachowania pożądane w skutecznym kierowaniu apteką. Daje również możliwość wejścia w rolę menedżera apteki poprzez udział w unikatowej w skali kraju grze decyzyjnej on-line oraz konfrontacji z realnymi problemami zarządczymi w studiach przypadku. W opartym na międzynarodowych wzorcach procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na rozwiązania wspierające osiąganie wysokich rezultatów sprzedaży oraz opiekę farmaceutyczną jako kluczowy aspekt budowania przewagi konkurencyjnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie apteką wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą
   Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe-licencjackie lub magisterskie. Studia Zarządzania Oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. 
   Cel Studiów:
   Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie procesami logistycznymi
   Charakterystyka i cel studiów:
   Studia podyplomowe "Zarządzanie procesami logistycznymi" adresowane są do osób chcących udoskonalić kwalifikacje menedżerskie w zakresie logistyki. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności związanej ze specyfiką nowoczesnej organizacji i zarządzania przepływem towarów i obiegiem informacji w obrębie łańcuchów dostaw. Program studiów oparty został na najnowszych światowych tendencjach oraz programach nauczania w czołowych szkołach biznesu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, uwzględniających wymagania przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki światowej. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktyków.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie procesami logistycznymi wymagane są ukończone studia wyższe. 

    

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi
   Adresaci studiów:
   Menedżerowie i pracownicy działów ZZL każdego typu instytucji; doradcy i konsultanci w zakresie ZZL; menedżerowi pragnący wzbogacić wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania ludźmi; osoby zainteresowane problematyką ZZL oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.
   Cel studiów:
   Przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania zasobami ludzkimi i kierunków rozwoju dyscypliny, nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami ZZL oraz kształtowania relacji interpersonalnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi wymagane są ukończone studia wyższe. 

 

 

łódź akademicka