Doktoranckie

SZKOŁA DOKTORSKA BIOMEDCHEM
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH

ul. Narutowicza 65,

90-131 Łódź

tel. (042) 635 40 00

fax: (042) 665 57 71, 635 40 43

http://www.uni.lodz.pl/

http://informatory.uni.lodz.pl/

  • SZKOŁA DOKTORSKA BIOMEDCHEM

   Szkoła Doktorska BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:

   • nauki biologiczne
   • nauki medyczne
   • nauki chemiczne

   Szkoła Doktorska BioMedChem z założenia jest szkołą interdyscyplinarną i ma unikalną ofertę programową. W Szkole będą kształcić się doktoranci w trzech dyscyplinach, przy czym wiedza zdobywana w zakresie wybranej dyscypliny będzie pozostawać w ścisłym związku z pozostałymi.

   Dowiedz się więcej

  • SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH

   Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ umożliwia uzyskanie stopnia doktora w sześciu dyscyplinach:

   • Archeologii
   • Historii
   • Filozofii
   • Językoznawstwie
   • Literaturoznawstwie
   • Naukach o kulturze i religii

   Jednocześnie program kształcenia pozwala realizować badania z wybranej dyscypliny nauk humanistycznych w warunkach interdyscyplinarności indywidualnej i zespołowej.

   Dowiedz się więcej

  • SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

   Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:

   • matematyka,
   • nauki biologiczne,
   • nauki chemiczne,
   • nauki fizyczne,
   • nauki o Ziemi i środowisku.

   Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych stanowi ważny wkład w proces podnoszenia jakości zaawansowanego kształcenia na poziomie akademickim.

   Program stwarza doktorantowi możliwość uzyskania kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także trening zawodowy (wzmacnianie warsztatu badawczego oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy dydaktycznej) i rozwój osobisty (kompetencje miękkie, w tym kształcenie umiejętności aktywnego planowania własnej kariery oraz rozwój w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów). Umiejętności te są konieczne nie tylko do pomyślnego zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej, ale także w rozwoju kariery zawodowej.

   Dowiedz się więcej

  • SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH

   Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:

   • nauki socjologiczne,
   • ekonomia i finanse,
   • nauki prawne,
   • pedagogika,
   • psychologia,
   • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
   • nauki o zarządzaniu i jakości,
   • nauki o polityce i administracji.

   Doktorant deklaruje w procesie rekrutacji dyscyplinę naukową, w której będzie się rozwijał i przygotuje rozprawę doktorską.

   Dowiedz się więcej

 

 

łódź akademicka