Studia stacjonarne

Studia I stopnia
FIZYKA
INFORMATYKA
 
Studia II stopnia
FIZYKA
INFORMATYKA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
INFORMATYKA
 
Studia II stopnia
INFORMATYKA
 

Podyplomowe

AKADEMIA TECHNOLOGII SIECIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Pomorska nr 149/153

90-236 Łódź

tel. 42 635-57-42, 42 635-42-61

www.wfis.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

  • FIZYKA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów fizyka

   Studia na kierunku FIZYKA dostarczają fundamentalnej wiedzy o budowie otaczającego nas świata i prawach nim rządzących. Kształtują umiejętności przydatne na szybko zmieniającym się nowoczesnym rynku pracy. Rozwijają w szczególności umiejętność analizy i badania konkretnych problemów na podstawie wiedzy o prawach przyrody.

   Pozwalają specjalizować się w dziedzinach, które potrzebują wysoko wykwalifikowanych pracowników: fizyce medycznej, ochronie radiologicznej, nanotechnologii, metrologii. Kompetencje absolwentów kierunku są cenione przez licznych pracodawców, nie tylko ściśle związanych z fizyka, ale również reprezentujących branżę IT czy bankowość.

   Studiowanie kierunku FIZYKA daje uniwersalne przygotowanie w zakresie nauk fizycznych i dziedzin pokrewnych, w tym przede wszystkim solidne przygotowanie matematyczne. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania eksperymentów, analizy danych, konstruowania modeli teoretycznych, jak również stosowania różnorodnych metod komputerowych oraz zaawansowanych technik obliczeniowych.

   Kształcenie na kierunku fizyka oraz oferta tematów prac dyplomowych są ściśle powiązane z działalnością naukową kadry Wydziału, a studenci uczestniczą w badaniach prowadzonych przez pracowników na zasadzie „mistrz-uczeń”, mając możliwość korzystania z infrastruktury badawczej będącej w posiadaniu Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia, geografia

    

   Dowiedz się więcej   Studia II stopnia

    

   Podstawa kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest złożenie wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów informatyka

   Studia I stopnia

   Studia inżynierskie. Studia inżynierskie oparte są na starannie dobranej wiedzy matematyczno-fizycznej, przekazują niezbędne umiejętności i wiedzę w stosowaniu i rozwijaniu wymagających aplikacji i systemów informatycznych.
   Oprócz kanonu wiedzy informatycznej (programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania, grafika komputerowa), wzbogaconej o przygotowanie z dziedziny elektroniki i miernictwa, studenci nabywają kwalifikacje twórców oprogramowania, twórców aplikacji internetowych oraz aplikacji dla systemów mobilnych, administratorów i serwisantów średnich systemów bazodanowych oraz sieci i systemów komputerowych ze znajomością: elektroniki cyfrowej, systemów wbudowanych i sterowania komputerowego.

   Dyplom inżyniera stawia absolwenta w korzystnej sytuacji przy poszukiwaniu zatrudnienia. Plan studiów oraz programy poszczególnych przedmiotów ułożone zostały w ten sposób, aby absolwent nabył wiedzę i umiejętności nie tylko w zakresie minimum programowego, ale także znacznie ją pogłębił w ramach oferowanych programów zajęć opcjonalnych, ze szczególnym naciskiem na umiejętności praktyczne. System punktacji ECTS, możliwość korzystania z programu ERASMUS oraz znaczna liczba godzin opcjonalnych w całym toku studiów służą rozwojowi indywidualnych zainteresowań i umiejętności każdego absolwenta.

   Studia II stopnia:

   Studia II stopnia dostarczają pogłębionej wiedzy i kształtują umiejętności w zakresie zastosowań informatyki, w tym procesów tworzenia, utrzymania i rozwijania oprogramowania i systemów informatycznych, łącząc zdobytą wiedzę z praktyką w kontakcie ze specjalistami branżowymi. Studia te kształcą specjalistów operujących merytoryczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami jakie są niezbędne obecnie w dynamicznie rozwijającej się branży technologii informatycznych.

   Możliwość wyboru specjalności, korzystania z programu ERASMUS oraz znaczna liczba godzin opcjonalnych w całym toku studiów służą rozwojowi indywidualnych zainteresowań i umiejętności każdego absolwenta. Absolwent studiów otrzymuje tytuł magistra informatyki.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia

    

   Dowiedz się więcej   Studia II stopnia

    

   Podstawa kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka złożenie wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.
    

  • AKADEMIA TECHNOLOGII SIECIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Absolwentom uczelni wyższych proponujemy studia podyplomowe: Akademia Technologii Sieciowych, w ramach której mamy do zaoferowania cztery specjalności:

   1. Programowanie sieciowe StartUp – http://startup.uni.lodz.pl
   Dzięki tym studiom możesz otrzymać wsparcie inwestycyjne na realizację konkretnego projektu w wysokości do 200 tys. Euro, w którym Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego – będzie inwestorem działając jako fundusz typu venture capital. Celem tej specjalności jest uzyskanie umiejętności tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych z wykorzystaniem najnowszych technologii i trendów.

   Uczestnicy uzyskają wiedzę, jak pracować nad projektem informatycznym, jako przedsięwzięciem biznesowym tzw. StartUp. Ponadto będziecie mieli możliwość nauczyć się: kierowania projektem informatycznym, HTML 4 i 5 – CSS + JS, JQuery, Java, PHP MySQL/Postgres – Zend + AJAX, aplikacje mobilne dla Android OS, Photoshop, Aplikacje dla Facebook.

   2. Cisco CCNP – http://ats.uni.lodz.pl
   Celem specjalności jest uzyskanie umiejętności planowania, wdrażania, weryfikacji oraz rozwiązywania problemów w lokalnych i rozległych sieciach korporacyjnych. Specjalizacja stawia na umiejętności z zakresu: implementacja zaawansowanego routingu w sieciach IP (ROUTE) – m.in. EIGRP, OSPF, BGP; projektowanie i implementacja sieci kampusowych (SWITCH)1, projektowania i implementacja sieci kampusowych (SWITCH)2, diagnostyka problemów i utrzymanie sieci korporacyjnych (TSHOOT). Słuchacze po pozytywnym ukończeniu specjalizacji uzyskują certyfikaty Cisco. Jeżeli zdadzą egzaminy końcowe uzyskując powyżej 75% punktów otrzymują dodatkowo voucher na egzamin w zewnętrznym ośrodku certyfikującym.

   3. Cisco CCNA Security PLUS – http://ats.uni.lodz.pl
   W ramach tej specjalności uzyskasz umiejętności i wiedzę z zakresu implementacji podstaw bezpieczeństwa sieci komputerowych – CCNA Security, a ponadto zaawansowanych elementów bezpieczeństwa sieci komputerowych. Słuchacze po pozytywnym ukończeniu specjalizacji uzyskują certyfikat Cisco.

   4. Cisco CCNA Exploration – http://ats.uni.lodz.pl
   Dzięki tym studiom poznasz od strony praktycznej projektowanie lokalnych sieci komputerowych, protokoły i koncepcje routingu, przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych oraz zarządzanie sieciami rozległymi.

   5. Akademia Cisco – http://cisco.uni.lodz.pl
   W ramach Akademii Cisco przy Uniwersytecie Łódzkim prowadzone są kursy i szkolenia Cisco: CCNA Exploration, CCNA Security, CCNP.

   Dowiedz się więcej

 

 

łódź akademicka