Studia stacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3,5 roku)*
INFORMATYKA specjalności:
 • grafika komputerowa i multimedia
 • inżynieria oprogramowania i analiza danych
 • sieci komputerowe i systemy mobilne
 • systemy informatyczne i bazy danych
 • technologie gier i symulacji komputerowych
INFORMATYKA w języku angielskim**
MATEMATYKA specjalności:
 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • modelowanie matematyczne
 • matematyczne metody analizy danych biznesowych
 • matematyka procesów decyzyjnych
FIZYKA TECHNICZNA specjalność:
 • fizyka techniczna
FIZYKA TECHNICZNA w języku angielskim**
* - wyjątek: studia stacjonarne I stopnia na kierunku matematyka trwają 3 lata; 
** - kierunki prowadzone w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
 
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)*
INFORMATYKA specjalności:
 • grafika komputerowa i multimedia
 • sztuczna inteligencja i inżynieria oprogramowania
 • systemy rozproszone i bezpieczeństwo
 • systemy informatyczne w zarządzaniu i gospodarce elektronicznej
 • technologie gier i symulacji komputerowych
INFORMATYKA w języku angielskim**
MATEMATYKA specjalności:
 • zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach
 • modelowanie matematyczne i optymalizacja
 • analiza danych w biznesie i logistyce
 • matematyka z zastosowaniami
FIZYKA TECHNICZNA specjalności:
 • optoelektronika
 • fizyka medyczna
* - wyjątek: studia stacjonarne II stopnia na kierunku fizyka techniczna trwają 1,5 roku; 
** - kierunek prowadzony w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 4 lata)
INFORMATYKA specjalności:
 • grafika komputerowa i multimedia
 • inżynieria oprogramowania i analiza danych
 • systemy informatyczne i bazy danych
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)
INFORMATYKA specjalności:
 • grafika komputerowa i multimedia
 • sztuczna inteligencja i inżynieria oprogramowania
 • systemy rozproszone i bezpieczeństwo
 • systemy informatyczne w zarządzaniu i gospodarce elektronicznej
 • technologie gier i symulacji komputerowych

ul. Wólczańska 215

90-924 Łódź

tel. 42 631 36 05

e-mail: w-7@adm.p.lodz.pl

www.ftims.p.lodz.pl

  • FIZYKA TECHNICZNA

   Na tym kierunku poznasz zagadnienia takie jak:

   • fizyka komputerowa, metody numeryczne, optyka, fizyka powierzchni i cienkich warstw, fizyka półprzewodników, fizyka kryształów stałych i ciekłych oraz techniki laserowe;
   • biofizyka, podstawy anatomii i histologii, terapia medyczna oraz fizykalne metody diagnostyki i terapii medycznej;
   • optoelektronika, fotonika, technologia światłowodowa, analiza sygnałów biologicznych oraz cyfrowe przetwarzanie sygnałów;
   • zastosowanie informatyki w biologii i w medycynie podstawy elektrotechniki, elektroniki, techniki jądrowej czy ochrony radiologicznej;
   • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do programowania, oraz metody komputerowej symulacji i modelowania zjawisk fizycznych i analizy danych eksperymentalnych oraz procesów technologicznych;
   • podstawy grafiki komputerowej, ergonomii i prawo autorskie.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • INFORMATYKA

   Na tym kierunku poznasz zagadnienia takie jak:

   • projektowanie baz danych, systemów zarządzania firmą, gospodarką i produkcją oraz stosowanie nowoczesnych języków programowania;
   • zasady rachunkowości i ekonomii;
   • programowanie zaawansowanej grafiki i zastosowanie komputerów w produkcji video, filmowej i telewizyjnej;
   • teleinformatyka i Internet, sieci komputerowe, rozproszone systemy informatyczne, systemy czasu rzeczywistego, gier komputerowych i symulacji komputerowej systemów złożonych;
   • przedmioty kierunkowe: algorytmy i struktury danych, systemy operacyjne, architektura komputerów, systemy baz danych, programowanie obiektowe, inżynieria oprogramowania i sieci komputerowe;
   • programowanie komponentowe, sieci neuronowe, programowanie grafiki i gier komputerowych, technologie sieci komputerowych, metody komputerowe w analizie ekonomicznej i kryptografia.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • MATEMATYKA

   Na tym kierunku poznasz:

   • zastosowanie matematyki w nowoczesnych działach gospodarki;
   • funkcjonowanie rynków finansowych, papierów wartościowych, a także strategii inwestycji finansowych na giełdzie;
   • metody zarządzania ryzykiem inwestycyjnym i ubezpieczeniowym, działanie systemów emerytalnych i rynku ubezpieczeń, nowoczesne zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, a także zastosowania procesów stochastycznych i stochastycznych równań różniczkowych;
   • wykorzystanie metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów informatycznych;
   • prognozowanie w biznesie, rynkach finansowych oraz prowadzeniu własnej działalności gospodarczej;
   • umiejętności pracy w grupie w ramach zajęć dotyczących komunikacji interpersonalnej w firmie.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy

 

 

łódź akademicka