Studia stacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3,5 roku)
BIOTECHNOLOGIA specjalności:
 • biotechnologia molekularna i biochemia techniczna
 • technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna
 • biotechnologia żywności
BIOTECHNOLOGIA w języku angielskim*
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA specjalności:
 • technologia żywności
 • analiza i ocena żywności
 • chemia żywności i surowców kosmetycznych
BIOTECHNOLOGIA ŚRODOWISKA
* - kierunek prowadzony w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
 
Studia II stopnia (czas trwania 1,5 roku)**
BIOTECHNOLOGIA specjalności:
 • biotechnologia molekularna i biochemia techniczna
 • technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna
 • biotechnologia żywności
 • biotechnologia środowiska
BIOTECHNOLOGIA w języku angielskim*
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA specjalności:
 • technologia żywności
 • analiza i ocena żywności
 • chemia żywności i surowców kosmetycznych
* - kierunek prowadzony w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
** - studia na kierunku biotechnologia dla kandydatów z dyplomem licencjata trwają 2 lata

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 4 lata)
BIOTECHNOLOGIA
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 

ul. Wólczańska 171/173

90-924 Łódź

tel. 42 631 34 00

e-mail: deanbiof@adm.p.lodz.pl

www.snack.p.lodz.pl

  • BIOTECHNOLOGIA

   Studia obejmują:

   • praktyczne i teoretyczne przygotowanie niezbędne do opracowywania i wdrażania nowoczesnych biotechnologii;
   • projektowanie i wyposażanie techniczne linii produkcyjnych oraz ich właściwą eksploatację w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, biotechnologicznego, farmaceutycznego i w ochronie środowiska;
   • elementy informatyki, ekonomii i jakości produkcji.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka, chemia lub biologia (do wyboru)

  • BIOTECHNOLOGIA ŚRODOWISKA

   Studia obejmują:

   • praktyczne i teoretyczne przygotowanie do prowadzenia prac o charakterze analitycznym, monitoringu środowiska, oceny stopnia zagrożenia różnego typu odpadami zawierającymi szkodliwe substancje oraz skutecznymi sposobami ich usuwania;
   • najważniejsze technologie przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i biotechnologicznego niezbędne do bycia cennym specjalistą w zakresie nowoczesnych systemów oczyszczania i neutralizacji odpadów stałych, ciekłych i gazowych, jak również w zakresie nowoczesnych technologii wykorzystujących drobnoustroje przemysłowe.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka, chemia, bilogia lub geogrfia (do wyboru)

  • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

   Studia obejmują:

   • technologię produkcji żywności, czyli: cukrownictwo, technologia skrobi i cukiernictwa, chłodnictwo żywności, technologia produktów zapachowych i surowców kosmetycznych;
   • metody utrwalania, przechowywania oraz dystrybucji żywności i innych bioproduktów;
   • zasady organizacji i zarządzania laboratoriami przemysłowymi, chemicznymi, biochemicznymi oraz mikrobiologicznymi.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka, chemia lub biologia (do wyboru)

 

 

łódź akademicka