Studia stacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3,5 roku)* 
WZORNICTWO (lic.) specjalności:
 • architektura tekstyliów
 • architektura ubioru
 • komunikacja wizualna i techniki druku
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA specjalności:
 • technologie informatyczne
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • techniki informatyczne w projektowaniu inżynierskim
WŁÓKIENNICTWO specjalności:
 • towaroznawstwo i marketing tekstyliów
 • technologia odzieży
 • włókiennicza inżynieria mechaniczna
 • włókiennicza inżynieria chemiczna
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA specjalności:
 • inżynieria tworzyw sztucznych i kompozytów
 • inżynieria biomateriałów włókienniczych
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
* - wyjątek: studia stacjonarne I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy trwają 4 lata 
 
Studia II stopnia (czas trwania 1,5 roku)
WZORNICTWO specjalności:
 • architektura tekstyliów
 • architektura ubioru
 • komunikacja wizualna i techniki druku
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA specjalności:
 • informatyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy
 • informatyka techniczna
WŁÓKIENNICTWO specjalności:
 • innowacyjne technologie we włókiennictwie
 • inżynieria jakości i humanoekologia tekstyliów
 • odzieżownictwo
 • inżynieria projektowania tekstyliów
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA specjalność:
 • inżynieria polimerowych materiałów kompozytowych

ul. Żeromskiego 116

90-924 Łódź

tel./fax 42 631 33 01

e-mail:w-4@adm.p.lodz.pl

www.style.p.lodz.pl

  • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

   Obejmuje zagadnienia takie jak:

   • przygotowanie do administrowania i obsługi systemów informatycznych w przemyśle, administracji gospodarczej oraz do prac wspomagających projektowanie inżynierskie;
   • wiedza z zakresu inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
   • elementy informatyki, w tym: języki programowania, sieci komputerowe i aplikacje sieciowe oraz techniki multimedialne.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

   Obejmuje zagadnienia takie jak:

   • umiejętności wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka, kontroli przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli warunków pracy oraz standardów bezpieczeństwa;
   • prowadzenie badań okoliczności awarii i wypadków przy pracy oraz dokumentację BHP;
   • praktyczne i teoretyczne przygotowanie do pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz szkolenia BHP.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

   Obejmuje zagadnienia takie jak:

   • inżynieria materiałowa, informatyka, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich;
   • projektowanie materiałowe produktów, badanie ich struktury i właściwości, a także technologii wytwarzania biomateriałów.

   Jeśli chcesz pracować w firmach produkujących medyczne wyroby włókiennicze, w instytucjach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i projektowych, ten kierunek jest dla Ciebie.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • WŁÓKIENNICTWO

   Obejmuje zagadnienia takie jak:

   • inżynieria tekstyliów, zarówno tych klasycznych, jak i innowacyjnych;
   • podstawowe przygotowanie z dziedziny zarządzania i zagadnień związanych z integracją europejską;
   • tworzenie innowacyjnych tekstyliów wykorzystywanych w medycynie, sporcie oraz transporcie;
   • umiejętności pozwalające na prowadzenie własnego biznesu.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • WZORNICTWO

   Obejmuje zagadnienia takie jak:

   • przygotowanie do zawodu projektanta wyrobów odzieżowych i tekstyliów o wielu różnych, czasem zaskakujących, zastosowaniach;
   • malarstwo, rzeźba, grafika komputerowa, metody projektowania;
   • znajomość surowców, techniki wytwarzania i uszlachetniania tekstyliów;
   • marketing;
   • technologie informatyczne i techniki multimedialne.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • sprawdzian uzdolnień plastycznych, polegający na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego i dwóch kompozycji: czarnobiałej i barwnej

 

 

łódź akademicka