Studia stacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3,5 roku) 
NANOTECHNOLOGIA specjalności:
 • polimerowe materiały inżynierskie
 • nanomateriały funkcjonalne
CHEMIA specjalności:
 • analiza chemiczna w kontroli jakości i ochronie środowiska
 • synteza organiczna
 • chemia biologiczna
 • chemia i fizyka polimerów
CHEMIA BUDOWLANA 
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA  specjalność
 • materiały polimerowe
TECHNOLOGIA CHEMICZNA specjalności:
 • technologia chemiczna nieorganiczna
 • technologia chemiczna organiczna
 • inżynieria biomateriałowa i radiacyjna
 • technologia barwników i chemii gospodarczej
 • technologia polimerów
OCHRONA ŚRODOWISKA specjalności:
 • analiza środowiskowa
 • ekologiczne źródła energii 
Studia II stopnia (czas trwania 1,5 roku) 
NANOTECHNOLOGIA
CHEMIA specjalności:
 • chemia analityczna i strukturalna
 • techniki fizykochemiczne i obliczeniowe w chemii, biologii i medycynie
 • chemia medyczna
 • chemia i fizyka polimerów
 • nowoczesna synteza i analiza organiczna 
CHEMIA BUDOWLANA 
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA specjalność:
 • materiały polimerowe
TECHNOLOGIA CHEMICZNA specjalności:
 • kataliza przemysłowa
 • technologia leków i środków ochrony roślin
 • inżynieria biomedyczna i radiacyjna
 • technologia polimerów
 • technologia barwników, środków pomocniczych i chemii gospodarczej
OCHRONA ŚRODOWISKA specjalności:
 • technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody
 • zarządzanie i monitoring środowiska
 • metody fotochemiczne i radiacyjne w ochronie środowiska 

ul. Żeromskiego 116

90-924 Łódź

tel. 42 631 31 00

e-mail: w-3@adm.p.lodz.pl

www.chemia.p.lodz.pl

  • CHEMIA

   To kierunek, na którym poznasz zagadnienia takie jak:

   • metody analityczne i obliczeniowe z zakresu chemii;
   • nowoczesne metody otrzymywania i analizowania związków chemicznych;
   • projektowanie nowych substancji i nanomateriałów o pożądanych właściwościach;
   • zastosowanie metod chemii obliczeniowej do badania budowy przestrzennej i modelowania związków chemicznych.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • CHEMIA BUDOWLANA

   To kierunek, na którym poznasz zagadnienia takie jak:

   • inżynieria materiałowa, technologia i analityka chemiczna w odniesieniu do zastosowań w budownictwie;
   • zarządzanie, logistyka i przedmioty inżynierskie – przygotowujące do pracy zawodowej w branży budowlanej;
   • ceramika, analityka chemiczna i materiały polimerowe.

   To unikatowy kierunek realizowany we współpracy z AGH i Politechniką Gdańską, umożliwiający odbycie studiów w trzech miastach w Polsce.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

   To kierunek obejmujący:

   • wiedzę z zakresu materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych;
   • projektowanie i wykorzystywanie materiałów o nowych właściwościach do zastosowań w np. technologii chemicznej, elektronice, medycynie.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • NANOTECHNOLOGIA

   To kierunek, na którym poznasz zagadnienia takie jak:

   • badanie struktury i technologii wytwarzania materiałów i nanomateriałów polimerowych i funkcjonalnych;
   • poszerzanie wiedzy z fizyki, chemii i informatyki;
   • praktyczne zastosowanie najnowszych osiągnięć nanonauki;
   • projektowanie i dobór nanomateriałów, obsługa specjalistycznego oprogramowania;
   • zasady zarządzania firmą, kierowania pracownikami w przemyśle.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • OCHRONA ŚRODOWISKA

   To kierunek, na którym poznasz zagadnienia takie jak:

   • przedmioty wiodące: chemia, biologia oraz nauki techniczne i technologiczne;
   • zagadnienia ekonomiczno-prawne (planowanie i realizacja inwestycji);
   • zagadnienia informatyczne (grafika komputerowa pozwalająca zobrazować stan środowiska);
   • praktyczne przygotowanie do pracy w służbach ochrony środowiska, oczyszczalniach ścieków, zakładach wodociągowych, utylizacyjnych, segregujących śmieci czy administracji samorządowej.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka, chemia, biologia lub geografia (do wyboru)

  • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

   To kierunek, na którym poznasz zagadnienia takie jak:

   • chemia, fizyka, informatyka, matematyka (przedmioty podstawowe);
   • wytwarzanie leków, barwników, polimerów, biomateriałów, wielkotonażowych produktów chemii nieorganicznej;
   • kierowanie zespołem pracowników w przemyśle, jednostkach badawczych oraz umiejętności rozwiązywania różnych problemów technicznych;
   • praktyczne i teoretyczne przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

 

 

łódź akademicka