Studia stacjonarne

Jednolite studia magisterskie: 4,5-letnie 
Aktorstwo  

ul. Targowa 61/63

90-323 Łódź

www.filmschool.lodz.pl

  • AKTORSTWO

   Studia magisterskie na Wydziale Aktorskim trwają cztery i pół roku, a ich program przygotowuje  do pracy w zawodzie aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Nasi absolwenci dysponują nowoczesną techniką aktorską, a jednocześnie szeroką i wszechstronną wiedzą na temat współczesnej kultury mediów.

   Nauczanie realizowane jest zarówno poprzez wykłady kursowe, seminaria i konsultacje indywidualne, jak i ćwiczenia praktyczne. Szczególną uwagę przykładamy do realizacji ćwiczeń warsztatowych, które mają za zadanie wdrożyć studenta do samodzielnego korzystania ze źródeł, rozwijać emocjonalne zaangażowanie twórcze i przede wszystkim rozwijać indywidualność artystyczną.

   Egzamin magisterski jest dwuczłonowy i składa się z pisemnej pracy magisterskiej oraz prezentacji ról w spektaklach dyplomowych. Pozytywne zaliczenie egzaminu magisterskiego skutkuje nadaniem absolwentowi tytułu magistra sztuki.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Przygotowanie repertuaru

   • I etap- ocena: warunków scenicznych, głosu i słychu, wymowy, interpretacji wiersza i prozy
   • II etap- interpretacja: wiersza klasycznego i spółczesnego, monologu, prozy klasycznej i współczesnej, utworu wokalnego
   • III etap- elementarne zadania aktorskie, zadania aktorskie przed kamerą, rozmowa na temat współczesnego życia kulturalnego w Polsce i na świecie, sprawdzian sprawności fizyczjej, sprawdzian umiejętności tanecznych, poczucia rytmu i umuzykalnienia

 

 

łódź akademicka