Studia stacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3,5 roku) *
ELEKTROTECHNIKA specjalności: 
 • elektroenergetyka
 • przetworniki elektromechaniczne
 • automatyka i metrologia
ENERGETYKA
TRANSPORT
INFORMATYKA specjalności: 
 • bazy danych i systemy ekspertowe
 • technologie internetowe
 • systemy sieciowe
 • inżynieria oprogramowania 
INFORMATYKA w języku angielskim**
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA w języku angielskim**
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
MECHATRONIKA
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA specjalności:
 • elektronika medyczna i tekstronika
 • inżynieria biomateriałów
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA w języku angielskim**
* - wyjątek: studia stacjonarne na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy trwają 4 lata 
** - kierunki prowadzone w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
 
Studia II stopnia (czas trwania 1,5 roku) 
ELEKTROTECHNIKA specjalności:
 • elektroenergetyka
 • technologie internetowe w mechatronice
 • automatyka i metrologia
ENERGETYKA
TRANSPORT
INFORMATYKA specjalności:
 • inteligentne systemy baz danych
 • interaktywna grafika komputerowa
 • korporacyjne sieci komputerowe
 • systemy rozproszone i platformy mobilne
 • środowiskowe aplikacje dla platformy Java EE
INFORMATYKA w języku angielskim**
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA profile:
 • elektronika
 • telekomunikacja
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA w języku angielskim** (2 lata)
MECHATRONIKA
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA w języku angielskim na EEIA
** - kierunki prowadzone w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 4 lata) *
ELEKTROTECHNIKA specjalności:
 • elektroenergetyka
 • przetworniki elektromechaniczne
 • automatyka i metrologia
ENERGETYKA
TRANSPORT
INFORMATYKA specjalności:
 • bazy danych i systemy ekspertowe
 • technologie internetowe
 • systemy sieciowe
 • inżynieria oprogramowania 
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
MECHATRONIKA
* - wyjątek: studia niestacjonarne I stopnia na kierunku transport trwają 3,5 roku 
 
Studia II stopnia (czas trwania 1,5 roku)
ELEKTROTECHNIKA specjalności:
 • elektroenergetyka 
 • technologie internetowe w mechatronice
 • automatyka i metrologia
INFORMATYKA specjalności:
 • inteligentne systemy baz danych
 • interaktywna grafika komputerowa
 • korporacyjne sieci komputerowe
 • systemy rozproszone i platformy mobilne
 • środowiskowe aplikacje dla platformy Java EE

ul. Stefanowskiego 18/22

90-924 Łódź

tel. 42 631 25 00, 42 631 25 03

e-mail: deanelec@adm.p.lodz.pl

http://www.weeia.p.lodz.pl/

  • AUTOMATYKA I ROBOTYKA

   To kierunek, na którym poznasz zagadnienia takie jak:

   • automatyzacja i robotyka wraz z elementami automatyki i automatycznego sterowania;
   • podstawy techniki cyfrowej, przetworniki pomiarowe, systemy mikroprocesorowe, układy napędu elektrycznego, sterowanie i oprogramowanie robotów;
   • podstawy psychologii i socjologii, zagadnienia związane z finansami i rynkiem kapitałowym oraz prawem gospodarczym.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

   Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z obszarów takich jak:

   • projektowanie, realizacja i eksploatacja układów i systemów elektronicznych (w tym również aparatury medycznej), przyrządów półprzewodnikowych;
   • zastosowanie techniki cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem techniki mikroprocesorowej oraz technik przesyłania informacji za pomocą fal;
   • analiza i projektowanie analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, technika mikroprocesorowa i optoelektronika, nowoczesne sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • ELEKTROTECHNIKA

   To kierunek, na którym:

   • dowiesz się jakie są sposoby przesyłu, rozdziału i przetwarzania energii elektrycznej od wytwórcy do gniazdka w domu;
   • nauczysz się instalować urządzenia takie jak np.: transformator, zasilacz czy kuchenka mikrofalowa;
   • poznasz, jakie są metody przetwarzania energii elektrycznej na energię mechaniczną, cieplną czy chemiczną stosowaną w przemyśle lub w domu;
   • poznasz zagadnienia z metrologii, elektroniki, techniki mikroprocesorowej, automatyki, informatyki czy przesyłu informacji;
   • zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, prawa inżynierskiego i ochrony własności intelektualnej, ergonomii.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • ENERGETYKA

   Na tym kierunku poznasz zagadnienia takie jak:

   • energetyka, techniki cieplne oraz prace źródeł energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym;
   • problematyka zrównoważonego rozwoju kraju w dziedzinie energetyki i problemy związane z ekologicznymi aspektami wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii;
   • przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych oraz w zakładach wytwarzających czy przetwarzających energię;
   • problemy energetyki w jednostkach samorządowych;
   • umiejętności korzystania z nabytej wiedzy, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, w tym kierowania podległymi pracownikami oraz przygotowanie niezbędne do podjęcia działalności gospodarczej.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • INFORMATYKA

   Studiując ten kierunek poznasz:

   • zasady funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;
   • sprawne programowanie i posługiwanie się narzędziami informatyki w środowiskach wielu systemów operacyjnych;
   • działy matematyki i fizyki, algorytmikę oraz podstawy elektroniki, elektrotechniki oraz metrologii;
   • sieci komputerowe, inżynierię oprogramowania, grafikę komputerową, bazy danych i systemy sztucznej inteligencji.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

   To kierunek, na którym zapoznasz się z zagadnieniami takimi jak:

   • projektowanie i monitorowanie stanu warunków pracy, organizacji pracy i zachowań pracowników w celu zapobiegania i eliminowania wypadków, awarii i chorób zawodowych;
   • prowadzenie szkoleń i dokumentacji BHP;
   • wykonywanie analiz bezpieczeństwa i ryzyka, kontrolowanie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny oraz warunków pracy;
   • matematyka, fizyka oraz mechanika techniczna.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

   Studiując ten kierunek poznasz:

   • elementy informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej oraz inżynierii biomateriałów;
   • nowoczesną aparaturę oraz systemy diagnostyczne wykorzystujące metody, techniki i technologie teleinformatyczne, elektroniczne i materiałowe;
   • zasady współpracy z lekarzami w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej;
   • sposoby projektowania i wytwarzania aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

   Po studiach możesz znaleźć pracę w szpitalach klinicznych, poradniach oraz w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych, atestacyjnych i akredytacyjnych urządzeń medycznych.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka, chemia lub biologia (do wyboru)

  • MECHATRONIKA

   To kierunek interdyscyplinarny pozwalający zdobyć wiedzę z obszarów takich jak:

   • elektrotechnika, mechanika, automatyka, elektronika i informatyka;
   • sztuczna inteligencja i inżynieria komputerowa niezbędna do projektowania i wdrażania systemów mechatronicznych;
   • programowanie i tworzenie systemów mechatronicznych, a także samodzielne ich budowanie;
   • przygotowanie do podjęcia pracy wymagającej stosowania zaawansowanych narzędzi i technik informatycznych.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • TRANSPORT

   To kierunek, na którym zapoznasz się z zagadnieniami takimi jak:

   • systemy transportowe, takie jak: transport samochodowy (w tym o napędzie elektrycznym i hybrydowym), transport kolejowy czy transport wodny;
   • projektowanie i eksploatowanie rozwiązywanie problemów logistycznych i ekonomicznych w transporcie;
   • sposoby sterowania urządzeniami transportowymi;
   • logistyka i ekonomika transportu oraz automatyka i sterowanie ruchem.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

 

 

łódź akademicka