Studia stacjonarne

Studia I stopnia
MECHATRONIKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN w języku angielskim*
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
INŻYNIERIA PRODUKCJI 
ENERGETYKA
TRANSPORT
 
Studia II stopnia
MECHATRONIKA
MECHATRONIKA w języku angielskim*
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN specjalności:
 • konstrukcja i eksploatacja maszyn
 • mechanika stosowana
 • technologia budowy maszyn
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA specjalności:
 • inżynieria powierzchni
 • inżynieria biomateriałów
 • materiały i kompozyty polimerowe
 • materiały i techniki dentystyczne
 • nanomateriały
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
INŻYNIERIA PRODUKCJI 
ENERGETYKA specjalności:
 • systemy i maszyny energetyczne
 • elektroenergetyka
 • chłodnictwo i klimatyzacja
TRANSPORT
* - kierunki prowadzone w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) (czas trwania na I stopniu – 4 lata; czas trwania na II stopniu – 2 lata)

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 4 lata) inżynierskie bez podziału na specjalności
MECHATRONIKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
INŻYNIERIA PRODUKCJI 
ENERGETYKA
TRANSPORT
 
Studia II stopnia (czas trwania 1,5 roku)
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN specjalności:
 • konstrukcja i eksploatacja maszyn
 • mechanika stosowana
 • technologia budowy maszyn

 


ul. Stefanowskiego 1/15

tel. 42 631 22 00, 42 631 22 03; 42 631 22 04

fax. 42 636 14 85

e-mail: w-1@adm.p.lodz.pl

www.mechaniczny.p.lodz.pl

  • AUTOMATYKA I ROBOTYKA

   To kierunek, na którym zapoznasz się z zagadnieniami takimi jak:

   • robotyka, informatyka, regulacja automatyczna, projektowanie mechanicznych układów automatyki, algorytmów obliczeniowych i sztucznej inteligencji;
   • projektowanie, uruchamianie i eksploatowanie systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach;
   • wykorzystywanie profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego oraz tworzenie własnych prostych aplikacji, a także oprogramowywanie sterowników PLC i maszyn technologicznych sterowanych numerycznie;
   • nowe techniki komputerowe Cax, takie jak: AUTO-CAD, Mechanical Desktop, MicroStation, Solid-Edge i PRO-ENGINEER, które wspomagają prace inżynierskie.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • ENERGETYKA

   To kierunek, na którym zapoznasz się z zagadnieniami takimi jak:

   • problematyka niekonwencjonalnych, odnawialnych źródeł energii i zmniejszania zagrożeń środowiska;
   • nowoczesne technologie w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji maszyn wirnikowych – turbin parowych i gazowych, silników lotniczych, sprężarek, pomp;
   • nowoczesne technologie w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
   • ekonomia, zarządzanie i marketing, nowoczesne narzędzia informatyczne stosowane
    w praktyce inżynierskiej;
   • przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją energii.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

   To kierunek, na którym zapoznasz się z zagadnieniami takimi jak:

   • projektowanie, wytwarzanie i doskonalenie materiałów inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych;
   • przeprowadzanie ekspertyz materiałowych;
   • zarządzanie i kierowanie zespołami ludzkimi w przemyśle wraz ze strategiami zarządzania przedsiębiorstwem oraz technikami negocjacji; informatyka, w tym grafika i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • INŻYNIERIA PRODUKCJI

   Studia obejmują zagadnienia takie jak:

   • inżynieria mechaniczna, zagadnienia konstrukcyjne;
   • zarządzanie i planowanie w obszarze inżynierii produkcji;
   • matematyka, fizyka, prawo gospodarcze, marketing, zarządzanie, nauki o materiałach, procesy produkcyjne;
   • informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

   Studia obejmują zagadnienia takie jak:

   • technologia budowy maszyn i urządzeń;
   • projektowanie i wykonywanie konstrukcji mechanicznych (maszyn przemysłowych i roboczych, silników samochodowych, obrabiarek, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
   • aparatura i sprzęt medyczny, biomechanika, technologia biomateriałów, informatyka stosowana, eksploatacja maszyn;
   • zaawansowane techniki komputerowego wspomagania prac inżynierskich.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • MECHATRONIKA

   Studia obejmują zagadnienia takie jak:

   • układy automatyki przemysłowej, roboty przemysłowe, obrabiarki sterowane numerycznie oraz aparatura kontrolno-pomiarowa;
   • mechanika, informatyka, elektronika, elektrotechnika, techniki mikroprocesorowe, sterowanie, automatyka;
   • projektowanie i eksploatacja produktów i urządzeń mechatronicznych;
   • zarządzanie i techniki negocjacji.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • TRANSPORT

   Studia obejmują zagadnienia takie jak:

   • logistyka, bezpieczeństwo ruchu oraz zmniejszanie zagrożeń dla środowiska;
   • problematyka ekonomii w transporcie, analiza i projektowanie systemów transportowych,
   • eksploatacja środków technicznych, a także sterowanie ruchem – wszystko w odniesieniu do transportu drogowego i szynowego.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

 

 

łódź akademicka