Studia stacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 4 lata) 
BUDOWNICTWO
ARCHITEKTURA (ARCHITEKTURA)
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
ARCHITEKTURA (ARCHITEKTURA WNĘTRZ)
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
ARCHITEKTURA (INŻYNIERIA ARCHITEKTONICZNA) w języku angielskim*
* - kierunek prowadzony w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
 
Studia II stopnia (czas trwania 1,5 roku)
BUDOWNICTWO specjalności:
 • konstrukcje budowlane
 • konstrukcje inżynierskie
ARCHITEKTURA (ARCHITEKTURA)
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 4 lata)** 
BUDOWNICTWO 
ARCHITEKTURA (ARCHITEKTURA) (wieczorowe)
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
 
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)* 
BUDOWNICTWO specjalności:
 • konstrukcje budowlane
 • konstrukcje inżynierskie
ARCHITEKTURA (ARCHITEKTURA) (wieczorowe)
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
* - studia na kierunku architektura są wieczorowe, a na kierunkach budownictwo oraz inżynieria środowiska są prowadzone w systemie zaocznym
** - wyjątek: studia niestacjonarne I stopnia na kierunku budownictwo trwają 4,5 roku; 

Al. Politechniki 6

90-924 Łódź

tel. 42 631 35 02

e-mail: w-6@adm.p.lodz.pl

www.bais.p.lodz.pl

  • ARCHITEKTURA (ARCHITEKTURA WNĘTRZ)

   To kierunek, na którym zapoznasz się z zagadnieniami takimi jak:

   • kształtowanie wyobraźni przestrzennej i przygotowanie do tworzenia różnorodnych form obiektów architektonicznych w ramach przedmiotów kierunkowych, takich jak np.: projektowanie architektoniczne – zabudowa mieszkaniowa, małe obiekty użyteczności publicznej, projektowanie urbanistyczne, projektowanie terenów zielonych, projektowanie osadnictwa wiejskiego, konserwacja i ochrona zabytków;
   • zajęcia plastyczne, w tym: rysunek i kompozycja, malarstwo, grafika i rzeźba pozwalające rozwinąć wyobraźnię przestrzenną oraz wrażliwość na kolor, proporcję czy grę światła;
   • podstawowa wiedza ogólnobudowlana w ramach takich przedmiotów jak: materiały budowlane, budownictwo ogólne, mechanika budowli, geotechnika, konstrukcje budowlane;
   • przygotowanie do twórczej działalności zawodowej w zakresie architektury wnętrz, podstaw wzornictwa, wystawiennictwa i scenografii;
   • współdziałanie ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych i artystycznych;
   • techniki komputerowe w projektowaniu;
   • zarządzanie oraz ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego pozwalające zdobyć podstawową wiedzę ekonomiczną.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • sprawdzian uzdolnień plastycznych, polegający na wykonaniu ołówkiem wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków  odręcznych dotyczących zadanych tematów 

  • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

   Tutaj zdobędziesz wiedzę z obszarów takich jak:

   • kształtowanie wyobraźni przestrzennej i przygotowanie do tworzenia różnorodnych form obiektów architektonicznych w ramach przedmiotów kierunkowych, takich jak np.: projektowanie architektoniczne – zabudowa mieszkaniowa, małe obiekty użyteczności publicznej, projektowanie urbanistyczne, projektowanie terenów zielonych, projektowanie osadnictwa wiejskiego, konserwacja i ochrona zabytków;
   • techniki komputerowe w projektowaniu;
   • rysunek i kompozycja, malarstwo, grafika i rzeźba pozwalające rozwinąć wyobraźnię przestrzenną oraz wrażliwość na kolor, proporcję czy grę światła;
   • materiały budowlane, budownictwo ogólne, mechanika budowli, geotechnika, konstrukcje budowlane;
   • zarządzanie oraz ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego pozwalające zdobyć podstawową wiedzę ekonomiczną.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • sprawdzian uzdolnień plastycznych, polegający na wykonaniu ołówkiem wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów

  • BUDOWNICTWO

   To kierunek, na którym poznasz:

   • przedmioty z zakresu wytrzymałości materiałów, budownictwa ogólnego, mechaniki budowli, materiałów budowlanych i technologii betonu;
   • kompetencje niezbędne projektantowi dzięki zajęciom z konstrukcji betonowych, metalowych oraz drewnianych, mechaniki gruntów i fundamentowania, metod komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu;
   • podstawowe przedmioty techniczne, nowe techniki obliczeniowe, niezawodności konstrukcji, automatyzacji i projektowania;
   • możliwości twórczej pracy w zakresie wszelkich obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, do pracy w wykonawstwie budowlanym, jak też do zarządzania procesami budowlanymi i ich nadzorowania;
   • koordynację dużych przedsięwzięć budowlanych.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

   Na tym kierunku zapoznasz się z zagadnieniami takimi jak:

   • kształtowanie środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego;
   • analizy przestrzenne do celów gospodarczych i przestrzennych;
   • konstruowanie lokalnych strategii rozwoju i opracowywanie programów podwyższających konkurencyjność miast, gmin i regionów;
   • plany zagospodarowania terenu, plany miejscowe oraz specjalistyczne, inżynierskie analizy transformacji przestrzennej czy oferty inwestycyjne;
   • doradztwo w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz ustalanie lokalizacji inwestycji;
   • współpraca przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko;
   • współuczestniczenie w opracowywaniu planów rozwoju regionów i euroregionów.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka, chemia lub geografia (do wyboru)

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

   To kierunek na którym zapoznasz się z zagadnieniami takimi jak:

   • projektowanie systemów ochrony środowiska naturalnego, a także kształtowanie środowiska wewnętrznego obiektów budowlanych, z uwzględnieniem wymagań jakości oraz optymalizacji gospodarki energetycznej i materiałowej;
   • systemy zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków, usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci i instalacje gazowe, a także systemy centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, urządzeń do oczyszczania powietrza i ciepłownictwa, w tym sieci cieplne.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

 

 

łódź akademicka