Studia stacjonarne

Studia I stopnia
FIZYKA TECHNICZNA
INFORMATION TECHNOLOGY
INFORMATYKA STOSOWANA
MATEMATYKA STOSOWANA
MODELLING AND DATA SCIENCE
 
Studia II stopnia
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
FIZYKA TECHNICZNA
INFORMATYKA STOSOWANA
MATEMATYKA STOSOWANA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
INFORMATYKA STOSOWANA
 
Studia II stopnia
INFORMATYKA STOSOWANA
 

Podyplomowe

ADMINISTRACJA SYSTEMAMI GNU/LINUX - STUDIA PODYPLOMOWE
DATA SCIENCE - STUDIA PODYPLOMOWE
NOWOCZESNE APLIKACJE BIZNESOWE JAVA/JAKARTA EE - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Wólczańska 215

90-924 Łódź

tel. 42 631 36 05

e-mail: w-7@adm.p.lodz.pl

www.ftims.p.lodz.pl

  • COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów computer science and information technology

   Kierunek jest prowadzony całkowicie w języku angielskim i przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny, jaką jest informatyka. Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych.

   Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.

   GŁÓWNE PRZEDMIOTY w ramach zajęć na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki: 

   • Advanced Object Programming in Java
   • Computing Methods and Optimization
   • Modelling and Analysis of Information Systems         
   • Computational Intelligence
   • Advanced Networking Technology
   • Pervasive Computing

  • FIZYKA TECHNICZNA

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów fizyka techniczna

   Celem kształcenia na kierunku fizyka techniczna jest wyposażenie absolwenta zarówno w podstawową, jak i zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie fizyki technicznej. Zajęcia na tym kierunku obejmują, min., elementy fizyki komputerowej, optykę, fizykę półprzewodników, optoelektronikę, fotonikę czy technologię światłowodową.

   Student poznaje metody symulacji komputerowych i modelowania zjawisk fizycznych. W nowoczesnych laboratoriach nabywa umiejętności praktyczne oraz ćwiczy zaawansowane metody analizy danych doświadczalnych. Zdobywa również podstawową wiedzę na temat metod matematycznych oraz o fizyce teoretycznej.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Przedmioty do wyboru spośród: Fizyka, chemia, biologia lub informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATION TECHNOLOGY

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów information technology

   Kierunek INFORMATION TECHNOLOGY realizowany jest w ramach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Studiując INFORMATION TECHNOLOGY można nabyć umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, rozwinąć zdolności rozwiązywania abstrakcyjnych problemów oraz poznać tajniki pracy w środowisku najnowszych technologii.

   Studenci zostają specjalistami posiadającymi szeroką wiedzę merytoryczną, popartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Uczestniczą w programach wiodących producentów oprogramowania Microsoft Academy oraz Oracle Academy, dzięki którym mogą pracować z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez firmy, a po zakończeniu zajęć mają szansę otrzymać odpowiednie certyfikaty. Uczą się pracy indywidualnej oraz współpracy poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć programistycznych.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Information technology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA STOSOWANA

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów informatyka stosowana

   Studia inżynierskie I stopnia pozwalają na nabycie umiejętności projektowania i tworzenia aplikacji, gier komputerowych i systemów informatycznych wykorzystujących do swojego działania takie technologie jak sieci komputerowe, bazy danych i grafikę komputerową.

   W czasie studiów główny nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności. Wydział prowadzący kształcenie na tym kierunku ściśle współpracuje z firmami branży informatycznej, a dzięki tej współpracy w sposób ciągły unowocześnia program studiów i dostosowuje go do potrzeb rynku pracy.

   Studenci informatyki stosowanej biorą udział w programach akademickich wiodących producentów oprogramowania, takich jak: Microsoft Academy, Oracle Academy oraz Cisco Network Academy, dzięki czemu mają możliwość pracy przy użyciu materiałów szkoleniowych przygotowanych przez te firmy, a po zakończeniu zajęć, najlepsi studenci otrzymują odpowiednie certyfikaty. Studenci uczą się pracy indywidualnej i zespołowej poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć programistycznych. Biorą udział, z sukcesami, w międzynarodowych konkursach informatycznych, takich jak np. Microsoft Imagine Cup.

   Rozwojowi zainteresowań sprzyja doskonała infrastruktura Wydziału – w nowoczesnym Centrum Technologii Informatycznych, studenci mają dostęp do najnowszych technologii, związanych między innymi z rzeczywistością mieszaną, technikami filmowymi, biometrią, sztuczną inteligencją, inżynierią oprogramowania, sieciami komputerowymi i systemami mobilnymi.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia lub informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka stosowana jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • MATEMATYKA STOSOWANA

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów matematyka stosowana
   Studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka stosowana kształcą umiejętności  praktyczne w obrębie zastosowań matematyki w nowoczesnych działach gospodarki. Studenci zdobywają umiejętności z zakresu matematyki aplikacyjnej przy użyciu narzędzi informatycznych typu R-Studio, Java, Excel, bazy danych.
   Głównym komponentem wykształcenia na tym kierunku są umiejętności praktyczne w ramach zastosowań matematyki, elementem dopełniającym są wiedza i umiejętności informatyczne niezbędne do realizacji praktycznych zastosowań matematyki. Studenci, w szczególności w ramach zastosowań matematyki, sprawnie posługują się VBA, R-Studio, SQL oraz obsługą baz danych, posiadają więc umiejętności niezwykle cenne na rynku pracy.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • MODELLING AND DATA SCIENCE

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów modelling and data science

   Chcesz zdobyć jedne z najbardziej pożądanych kompetencji w XXI wieku? Chcesz pracować w sektorze informatycznym, ale nie interesuje Cię tworzenie stron internetowych? Chcesz poznać najnowocześniejsze technologie, które ukształtują świat najbliższej przyszłości: uczenie maszynowe, przemysł 4.0, komputery kwantowe?

   Jeżeli Twoja odpowiedź na powyższe pytania brzmi TAK, to kierunek Modelling and Data Science jest dla Ciebie! Jest on prowadzony całkowicie w języku angielskim. W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności w dziedzinie nauki o danych (data science) i modelowania komputerowego w oparciu zarówno o dane, jak i fundamentalne reguły rządzące światem.

   Program pozwala na zdobycie zaawansowanych kompetencji informatycznych oraz wykraczających poza nie i obejmujących symulacje komputerowe, fizykę współczesną, fotonikę, technologie laserowe i obliczenia kwantowe.

   Po ukończeniu studiów na kierunku Modeling and Data Science będziesz specjalistą w zakresie modelowania procesów, analizy danych, komputerowego projektowania materiałów, oraz symulacji komputerowych. Będziesz też osobą o szerokich horyzontach, ukształtowanych poprzez kursy z tych dziedzin nauki, w których analiza danych odgrywa istotną rolę, np. fizyki materiałowej lub fotoniki, a także poprzez zajęcia z umiejętności miękkich, np. pracy zespołowej.

  • ADMINISTRACJA SYSTEMAMI GNU/LINUX - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Administracja systemami GNU/Linux
   Tematyka pierwszego etapu studiów obejmuje ogólną wiedzę dotyczącą zasad działania systemów GNU/Linux oraz metod i narzędzi stosowanych do ich instalacji i podstawowej konfiguracji.
   W dalszej części studia mają charakter specjalistyczny i dotyczą zagadnień związanych z zaawansowaną administracją systemów Linux, w szczególności w zakresie przechowywania i przetwarzania danych w systemie operacyjnym, wirtualizacji i kontenerów aplikacyjnych, konfigurowania usług sieciowych opartych na Linuksie, wykorzystywania systemów Linux jako elementów infrastruktury sieci TCP/IP (ruter, zapora sieciowa, przełącznik), a także stosowania technologii zapewniających bezpieczeństwo sieciowe (monitorowanie i wykrywanie zdarzeń i zagrożeń, metody zapobiegania niepożądanej interakcji użytkowników z systemem, funkcjonowanie infrastruktury klucza publicznego).
   Cel studiów:
   Podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej administrowania systemami operacyjnymi GNU/Linux i sieciami komputerowymi działającymi w oparciu o te systemy.

  • DATA SCIENCE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Data Science jest pojęciem łączącym kompetencje statystyczne, analityczne i programistyczne. Data scientist to osoba, która nie tylko umie przetwarzać dane i wykonywać na nich analizy statystyczne, ale potrafi także analizować olbrzymie ilości danych i zaobserwować w nich zależności i trendy niewidoczne dla zwykłych analityków.

   Wymaga to posiadania rozległej wiedzy statystycznej, doświadczenia analitycznego, umiejętności zrozumienia problemu biznesowego, a także bardzo dobrych umiejętności programistycznych i znajomości elastycznych narzędzi pozwalających na efektywną analizę dużych ilości danych. Program studiów przygotowuje słuchaczy do nowoczesnej pracy analitycznej na przykładach realnych problemów biznesowych.

   W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do budowy zaawansowanych modeli analitycznych i prognostycznych. W programie studiów znajdują się przedmioty wprowadzające do programowania w języku Python, statystycznej i eksploracyjnej analizy danych, wizualizacji i raportowania oraz zaawansowanych technik związanych z algorytmami genetycznymi, sztucznymi sieciami neuronowymi i uczeniem głębokim.

   Dowiedz się więcej

  • NOWOCZESNE APLIKACJE BIZNESOWE JAVA/JAKARTA EE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych uzyskaniem wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania i budowy aplikacji przeznaczonych dla biznesu w języku Java.
   Cel studiów:
   Rozszerzenie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej programowania w języku Java z użyciem komponentów i wzorców projektowych oraz projektowania i budowania aplikacji biznesowych w oparciu o architekturę zorientowaną na usługi.

 

 

łódź akademicka