Studia stacjonarne

Studia I stopnia
FIZYKA TECHNICZNA
INFORMATYKA
MATEMATYKA STOSOWANA
 
Studia II stopnia
FIZYKA TECHNICZNA
INFORMATYKA
MATEMATYKA STOSOWANA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
INFORMATYKA
 
Studia II stopnia
INFORMATYKA
 

Podyplomowe

ADMINISTRACJA SYSTEMAMI GNU/LINUX - STUDIA PODYPLOMOWE
NOWOCZESNE APLIKACJE BIZNESOWE JAVA EE - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Wólczańska 215

90-924 Łódź

tel. 42 631 36 05

e-mail: w-7@adm.p.lodz.pl

www.ftims.p.lodz.pl

  • FIZYKA TECHNICZNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Fizyka techniczna
   Studia na tym kierunku umożliwiają zapoznanie się zagadnieniami związanymi z fizyką komputerową, metodami numerycznymi, optyką, fizyką powierzchni i cienkich warstw, fizyką półprzewodników, fizyką kryształów stałych i ciekłych oraz technikami laserowymi. Pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu biofizyki, podstaw anatomii i histologii, terapii medycznej oraz fizykalnych metod diagnostyki. Poznasz optoelektronikę, fotonikę, technologię światłowodową, analizę sygnałów biologicznych oraz cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Student uczy się, jak stosować informatykę w biologii i w medycynie. Uzyskuje również teoretyczne i praktyczne przygotowanie do programowania oraz poznaje metody komputerowej symulacji i modelowania zjawisk fizycznych i analizy danych eksperymentalnych oraz procesów technologicznych. Studia umożliwiają także opanowanie podstaw grafiki komputerowej, a także ergonomii i praw autorskich.
   Specjalności: 
   • fizyka techniczna
   Absolwent:
   Absolwent kierunku posiada  wiedzę, umiejętności i kompetencje  umożliwiające znalezienie interesującej pracy m.in. w branży IT, laboratoriach przemysłowych lub badawczych, branży healthcare, przemyśle optoelektronicznym i telekomunikacyjnym oraz placówkach edukacyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka, chemia, biologia lub informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka
   Studia inżynierskie pozwalają na nabycie umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz na praktyczne zaznajomienie się z sieciami komputerowymi i bazami danych oraz grafiką komputerową. Wydział uczestniczy w programach wiodących producentów oprogramowania Microsoft Academy oraz Oracle Academy, dzięki którym studenci pracują z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez firmy, a po zakończeniu zajęć najlepsi z nich otrzymują odpowiednie certyfikaty. Studenci uczą się pracy indywidualnej i zespołowej poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć programistycznych. Rozwojowi zainteresowań sprzyja doskonała infrastruktura Wydziału - w nowoczesnym Centrum Technologii Informatycznych studenci mają dostęp do najnowszych technologii związanych między innymi z rzeczywistością mieszaną, technikami filmowych, biometrią i systemami mobilnymi. Wydział prowadzi również ten kierunek w języku angielskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego.
   Specjalności: 
   • grafika komputerowa i multimedia
   • inżynieria oprogramowania i analiza danych
   • sieci komputerowe i systemy mobilne
   • systemy informatyczne i bazy danych
   • technologie gier i symulacji komputerowych
   Absolwent:
   Absolwenci kierunku informatyka oferowanego przez Wydział FTIMS nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Zatrudnienie ułatwia program nauczania w pełni zsynchronizowany z oczekiwaniami rynku pracy. Firmy, czyli przyszli pracodawcy, monitorują i opiniują programy kształcenia. Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. jako:
   • programiści,
   • analitycy i inżynierowie systemowi,
   • administratorzy baz danych,
   • graficy komputerowi w agencjach reklamowych, prasie, filmie i telewizji,
   • projektanci i programiści gier komputerowych,
   • testerzy oprogramowania, systemów informatycznych i teleinformatycznych,
   • administratorzy i projektanci sieci komputerowych,
   • specjaliści w systemach instalacji i utrzymania systemów IT.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka, chemia lub informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   Dowiedz się więcej

  • MATEMATYKA STOSOWANA

   Uczelnie Łódź - kierunek Matematyka
   Studia umożliwiają zapoznanie się z zastosowaniami matematyki w nowoczesnych działach gospodarki. Kształcenie prowadzone jest na czterech specjalnościach. W ramach matematyki finansowej  i ubezpieczeniowej studenci uczą się m. in. wyliczać składki i rezerwy ubezpieczeniowe, prowadzić rachunkowość ubezpieczeniową z wykorzystaniem programów komputerowych, szacować koszty kredytów oraz  wyceniać papiery wartościowe. Specjalność matematyczne metody analizy danych  przygotowuje do zawodu  analityka danych poprzez zapoznanie studentów ze statystyką i systemami informatycznymi wykorzystywanymi do statystycznej analizy danych. Modelowanie matematyczne  umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności  w zakresie budowania i analizowania modeli procesów przyrodniczych, technicznych oraz  społecznych. Matematyka procesów decyzyjnych przeznaczona jest dla studentów chcących nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie statystycznej teorii decyzji wraz z zastosowaniami w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej oraz analizą danych przy użyciu narzędzi komputerowych. Dzięki przedmiotom ogólnoekonomicznym studenci opanują zagadnienia związane z prognozowaniem w biznesie, rynkami finansowymi oraz prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Rozwiną również umiejętności pracy w grupie w ramach zajęć dotyczących komunikacji interpersonalnej w firmie.
   Specjalności: 
   • matematyczne metody analizy danych biznesowych
   • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
   • matematyka procesów decyzyjnych
   • modelowanie matematyczne
   Absolwent:
   Absolwent kierunku jest wyposażony w  wiedzę i umiejętności  umożliwiające znalezienie interesującej pracy m.in. jako analityk giełdowy, analityk kredytowy, doradca emerytalny, analityk baz danych, statystyk,  analityk ubezpieczeniowy, doradca ubezpieczeniowy, pracownik instytucji finansowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ADMINISTRACJA SYSTEMAMI GNU/LINUX - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Administracja systemami GNU/Linux
   Tematyka pierwszego etapu studiów obejmuje ogólną wiedzę dotyczącą zasad działania systemów GNU/Linux oraz metod i narzędzi stosowanych do ich instalacji i podstawowej konfiguracji. W dalszej części studia mają charakter specjalistyczny i dotyczą zagadnień związanych z zaawansowaną administracją systemów Linux, w szczególności w zakresie przechowywania i przetwarzania danych w systemie operacyjnym, wirtualizacji i kontenerów aplikacyjnych, konfigurowania usług sieciowych opartych na Linuksie, wykorzystywania systemów Linux jako elementów infrastruktury sieci TCP/IP (ruter, zapora sieciowa, przełącznik), a także stosowania technologii zapewniających bezpieczeństwo sieciowe (monitorowanie i wykrywanie zdarzeń i zagrożeń, metody zapobiegania niepożądanej interakcji użytkowników z systemem, funkcjonowanie infrastruktury klucza publicznego).
   Cel studiów:
   Podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej administrowania systemami operacyjnymi GNU/Linux i sieciami komputerowymi działającymi w oparciu o te systemy.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Administracja i bezpieczeństwo systemów sieciowych wymagane jest:
   • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   • kopia dowodu osobistego,
   • podpisanie "Umowy o warunkach kształcenia na studiach podyplomowych".

  • NOWOCZESNE APLIKACJE BIZNESOWE JAVA EE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Nowoczesne aplikacje biznesowe Java EE
   Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych uzyskaniem wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania i budowy aplikacji przeznaczonych dla biznesu w języku Java.
   Cel studiów:
   Rozszerzenie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej programowania w języku Java z użyciem komponentów i wzorców projektowych oraz projektowania i budowania aplikacji biznesowych w oparciu o architekturę zorientowaną na usługi.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    

   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Nowoczesne aplikacje biznesowe Java EE wymagane jest: 

   • podstawą przyjęcia zgłoszenia jest złożenie kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   • dostarczenie kopii dowodu osobistego,
   • podpisanie "Umowy o warunkach kształcenia na studiach podyplomowych".

 

 

łódź akademicka