Studia stacjonarne

Studia I stopnia
BIOGOSPODARKA
BIOTECHNOLOGIA
INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY
MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 
Studia II stopnia
BIOGOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONA
BIOTECHNOLOGIA
INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY
TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 

Podyplomowe

STUDIUM KOSMETOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE
TECHNOLOGIE I JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE CUKROWNICZYM - STUDIA PODYPLOMOWE
TECHNOLOGIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Wólczańska 171/173

90-924 Łódź

tel. 42 631 34 00

e-mail: deanbiof@adm.p.lodz.pl

www.snack.p.lodz.pl

  • BIOGOSPODARKA

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów biogospodarka

   Biogospodarka to zrównoważone wykorzystanie biologicznych zasobów odnawialnych w celu tworzenia dóbr i usług. Czy wiesz, że ta gałąż gospodarki z roku na rok zyskuje coraz większe znaczenie w Polsce i na świecie?

   Ten kierunek został uruchomiony w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu innowacyjnych procesów, ograniczających uzależnienie od paliw kopalnych oraz przyczyniających się do poprawy równowagi ekonomicznej i środowiskowej produkcji podstawowej i przemysłu przetwórczego. Jeśli  chcesz zostać specjalistą poszukiwanym na rynku pracy to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!

   Biogospodarka to kierunek dla mobilnych. To unikatowy kierunek międzyuczelniany, realizowany w ramach porozumienia o współpracy UT3, pomiędzy trzema uczelniami technicznymi, tj. Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną.

   Każda z uczelni prowadzi rekrutację na ten kierunek indywidualnie, a studenci będą realizować wspólny program kształcenia: trzy pierwsze semestry w macierzystej uczelni, następne trzy semestry, tzw. rotacyjne, będą realizowane odpowiednio: w PŁ (sem. IV), PW (sem. V) i WAT (sem. VI). Ostatni semestr, dyplomowy (sem. VII), będzie realizowany w  macierzystej uczelni. Absolwenci kierunku biogospodarka otrzymają wspólny dyplom ukończenia studiów inżynierskich trzech uczelni. Jeśli jesteś otwarty na nowe wyzwania, to kierunek właśnie dla Ciebie!

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biogospodarka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biogospodarka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   Dowiedz się więcej

  • BIOGOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONA

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów biogospodarka zrównoważona

   Biogospodarka zrównoważona to interdyscyplinarny kierunek o unikatowych celach i efektach kształcenia. Ideą kierunku studiów jest nie tylko przekazanie specjalistycznej wiedzy, ale przede wszystkim wykształcenie umiejętności kreatywnego myślenia ukierunkowanego na budowanie konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki opartej na technologiach wykorzystujących najnowsze osiągnięcia nauki i techniki.

   Kierunek biogospodarka zrównoważona został stworzony z uwzględnieniem sugestii przedstawicieli przemysłu na temat zmieniającego się rynku pracy i wymagań w stosunku do przyszłych absolwentów. Jest odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu nowych uregulowań prawnych, ekonomii bioproduktu i procesów zachodzących w gospodarce.

  • BIOTECHNOLOGIA

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów biotechnologia

   Jeśli interesujesz się najnowszymi osiągnięciami biologii, chemii, farmacji, czy medycyny i do tego jesteś ambitny, a przede wszystkim chcesz się rozwijać – to studia na kierunku biotechnologia są właśnie dla Ciebie. Biotechnologia uważana jest za jedną z najbardziej innowacyjnych i strategicznych dziedzin nauki dla rozwoju gospodarczego oraz cywilizacyjnego.

   Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które umożliwią swobodne poruszanie się w interdyscyplinarnym obszarze, jakim jest biotechnologia. Poznasz tajniki biochemii, mikrobiologii, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, czy bioinformatyki. Konstrukcja programu kształcenia uwzględnia najnowsze rozwiązania technologiczne oraz osiągnięcia naukowe związane z biotechnologią.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów industrial biotechnology

   Program jest realizowany w ramach Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Industrial Biotechnology jest kierunkiem prowadzonym całkowicie w języku angielskim, który łączy nauki biologiczne i techniczne w celu praktycznego wykorzystania zdolności enzymów, organizmów i komórek dla otrzymywania produktów o wartości dodanej.

   Industrial Biotechnology to kierunek dla osób, które interesują się wykorzystywaniem układów biologicznych, żywych organizmów oraz enzymów do tworzenia lub modyfikowania określonych produktów lub procesów technologicznych.

   Na tych studiach, poznając molekularne mechanizmy rządzące procesami zachodzącymi w żywych organizmach, oddziałujących na środowisko, student będzie potrafił skonstruować nowoczesne, ekologiczne bioprodukty, wytworzyć bioenergię i zaprojektować zrównoważone procesy w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym i ochronie środowiska.

   Interdyscyplinarny program kształcenia został dobrze oceniony przez pracodawców z sektora life-science i pozwala studentowi tego kierunku na sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz świadome podjęcie decyzji o dalszym rozwoju zawodowym.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Industrial biotechnology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język angielski
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia lub biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Industrial biotechnology jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   Dowiedz się więcej

  • MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów menedżer żywności i żywienia

   Jeśli chcesz organizować przedsięwzięcia w branży hotelarskiej i gastronomicznej, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Wiedzę zdobędziesz od specjalistów z dwóch wydziałów Politechniki Łódzkiej: Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

   Dzięki temu zyskasz pogłębioną wiedzę z zakresu technologii żywności i żywienia, jak i zarządzania i marketingu. W przyszłości będziesz mógł zarządzać obsługą firm gastronomicznych z branży hotelarskiej, kateringowej, agroturystycznej, itp., a także przygotowywać ofertę handlową dla różnych grup odbiorców. Konstruowanie posiłków zgodnie z zaleceniami żywieniowymi i dietetycznymi nie będzie miało przed Tobą tajemnic.

   Z powodzeniem poprowadzisz produkcję gastronomiczną w oparciu o systemy kontroli jakości, a także pokierujesz pracą zespołu pracowników. A jeśli zdecydujesz się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, nie braknie ci kreatywności i wiedzy marketingowej, by skutecznie promować swoją firmę.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Menedżer żywności i żywienia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia lub biologia

   Dowiedz się więcej

  • TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów technologia kosmetyków
    

   Marzysz o pracy w laboratorium kosmetycznym, ale brakuje Ci wiedzy i doświadczenia?

   Chcesz otworzyć własną firmę kosmetyczną, ale nie wiesz jak to zrobić?

   A może komponujesz kosmetyki dla siebie, a planujesz zająć się tym zawodowo?

   Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałaś/-łeś twierdząco, mamy dla Ciebie propozycję. To studia II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Technologia kosmetyków – pierwszym i wciąż jedynym takim w Polsce.

   Nauczymy Cię recepturowania oraz kompleksowej analizy kosmetyków. Dowiesz się jak zaplanować etapy procesu produkcyjnego oraz jak zadbać o efektywną dystrybucję gotowych produktów, a wszystko w zgodzie z obowiązującym w Polsce i Europie prawem kosmetycznym. Zdobytą wiedzę wykorzystasz podczas trzymiesięcznych praktyk zawodowych, oferowanych przez partnerów studiów – prestiżowe firmy z branży kosmetycznej.

   Niezależnie od tego czy jesteś po studiach inżynierskich czy licencjackich, dajemy Ci szansę zdobycia dyplomu magistra inżyniera w ciągu odpowiednio 3 lub 4 semestrów nauki.

   Oferujemy różnorodny system edukacji, obejmujący wykłady, ćwiczenia oraz seminaria, ale przede wszystkim liczne zajęcia laboratoryjne i projektowe, prowadzone przez wybitnych wykładowców, od lat ściśle współpracujących z branżą kosmetyczną.

   Tego typu interdyscyplinarne studia znajdziesz tylko na Politechnice Łódzkiej.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia kosmetyków jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów technologia żywności i żywienie człowieka

   Interesują Cię sekrety żywności i odżywiania? Lubisz przeprowadzać eksperymenty i chciałbyś opracować zupełnie nowe produkty i procesy? Studia inżynierskie z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka są dla Ciebie idealne! Zostaniesz inżynierem specjalistą w branży spożywczej, poznasz wszystkie zasady zdrowego żywienia!

   Duża ilość zajęć laboratoryjnych pozwoli Ci na zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej oraz nabycie umiejętności praktycznych. Zostaniesz specjalistą w zakresie wytwarzania, utrwalania, przechowywania, analizy i oceny jakości surowców oraz produktów spożywczych.

   Poznasz tajniki technologii skrobi i cukiernictwa, piekarstwa, owocowych i warzywnych, produktów zapachowych i surowców kosmetycznych oraz wielu innych. Przechowywanie oraz dystrybucja żywności nie będą miały przed Tobą tajemnic. Poznasz zasady tworzenia, projektowania nowych produktów żywnościowych na rynku.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywnienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • STUDIUM KOSMETOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

   Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy pracują lub planują związać się z szeroko pojętym przemysłem kosmetycznym.
   Cel studiów:
   Przygotowanie  specjalistów dla przemysłu kosmetycznego i perfumeryjnego.

    

  • TECHNOLOGIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z technologią produkcji piwa, wina, spirytusu surowego/destylatu rolniczego, spirytusu rektyfikowanego oraz napojów spirytusowych (m. in. wódek), z uwzględnieniem aspektów mikrobiologicznych produkcji napojów alkoholowych (drobnoustroje wykorzystywane do prowadzenia fermentacji alkoholowej i stawianie im wymagania, źródła zakażeń mikrobiologicznych i ich konsekwencje), nowoczesnych technik analitycznych, jak również metod analizy sensorycznej napojów alkoholowych. Ponadto celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych i ekonomicznych produkcji napojów alkoholowych.

   Dowiedz się więcej

 

 

łódź akademicka