Studia stacjonarne

Studia I stopnia
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
CHEMIA
CHEMIA BUDOWLANA
NANOTECHNOLOGIA
ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS
ANALITYKA CHEMICZNA
INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
CHEMIA
CHEMIA BUDOWLANA
NANOTECHNOLOGIA
CHEMIA W KRYMINALISTYCE
 

ul. Żeromskiego 116

90-924 Łódź

tel. 42 631 31 00

e-mail: w-3@adm.p.lodz.pl

www.chemia.p.lodz.pl

  • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów technologia chemiczna
   Jeśli jesteś kreatywny, kontaktowy, lubisz pracę w grupie i masz zacięcie inżynierskie, a przy tym chemia jest Twoją pasją, to TECHNOLOGIA CHEMICZNA będzie dla Ciebie najlepszym wyborem! To kierunek z pogranicza chemii oraz inżynierii chemicznej i procesowej, który w praktyczny sposób łączy wiedzę o syntezie produktów chemicznych ze znajomością metod ich wytwarzania z wykorzystaniem dostępnych surowców i aparatury chemicznej.
   W czasie studiów nauczysz się zasad bezpiecznego i ekonomicznego gospodarowania surowcami, produktami i odpadami chemicznymi, poznasz zasady zrównoważonego rozwoju promowane w nowoczesnych technologiach oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska.
   Wiele zajęć prowadzonych będzie w formie projektowej, w grupach studenckich, w których będziesz miał przypisane różne role, co ułatwi ci późniejszą adaptację w miejscu pracy. Wiele zajęć laboratoryjnych odbywać się będzie w halach technologicznych, na urządzeniach, jakie spotkasz w przemyśle, co pozwala na rozwiązywanie rzeczywistych problemów produkcyjnych.
   W toku studiów odbywać się będą wizyty studyjne w zakładach przemysłowych, wykłady eksperckie, wygłaszane przez pracowników z przemysłu, a także zorganizowane zostaną dodatkowe kursy obsługi urządzeń przemysłowych, kończące się certyfikacją. Dużym atutem tego kierunku studiów jest możliwość wyboru specjalności spośród pięciu proponowanych: gospodarki odpadami, technologii barwników i środków chemii gospodarczej, technologii chemicznej organicznej, technologii polimerów oraz technologii biomedycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    
   Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu maturalnego OKE z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji: matematyki, języka obcego, fizyki lub chemii - do wyboru. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów.
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Do rekrutacji mogą przystąpić kandydaci posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny. Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia jest liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

   Dowiedz się więcej

  • CHEMIA

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów chemia
   Jeśli czujesz, że między Tobą a tablicą Mendelejewa jest prawdziwa chemia, to ten kierunek jest strzałem w dziesiątkę!

   Chemia to nauka nie tylko teoretyczna, ale przede wszystkim eksperymentalna! Dlatego w ramach studiowania tego kierunku, po zdobyciu podstaw chemii, technologii chemicznej i ochrony środowiska, zajmiesz się badaniem składu i właściwości substancji chemicznych, opracowywaniem nowych metod ich syntezy, opracowywaniem nowych zastosowań zaawansowanych metod pomiarowych w chemii, inżynierii, medycynie, itp.

   Jeśli przedkładasz pracę z komputerem nad badania laboratoryjne, możesz rozwijać się w  nowoczesnych metodach chemii teoretycznej, symulowaniu procesów chemicznych lub w matematycznych metodach opracowywania wyników. Badanie substancji i ich przemian nie będzie miało przed Tobą tajemnic.

   Program realizowany na kierunku CHEMIA kształtuje umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod identyfikacji związków chemicznych, interpretacji zjawisk oraz stosowania metod obliczeniowych do badania struktury i oddziaływań związków chemicznych.  Celem badań jest poszukiwanie nowych substancji chemicznych o pożądanych właściwościach.

   Zdobyta wiedza ma wymiar praktyczny, odpowiadający na zapotrzebowanie działów R&D firm chemicznych, kosmetycznych i farmaceutycznych oraz nowoczesnych laboratoriów analitycznych i ochrony środowiska. Na naszym Wydziale nauczysz się, m.in., otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, a także kierowania zespołami wykonującymi zadania zlecone. Jeśli planujesz karierę naukową w kraju lub za granicą, to idealny kierunek dla Ciebie!

   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia

   Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Chemia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu maturalnego OKE z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji: matematyki, języka obcego, fizyki lub chemii - do wyboru. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów.
    

    
    
   Studia II stopnia
    
   Do klasyfikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia mogą przystąpić kandydaci posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny. Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia jest liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  • CHEMIA BUDOWLANA

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów chemia budowlana

   Chemia budowlana to kierunek, który został utworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy i w ścisłej współpracy z przedstawicielami przemysłu! To kierunek szyty „na miarę”, gdzie w kształceniu studentów biorą czynny udział technolodzy z branży! Jeśli chcesz związać swoją karierę zawodową z wytwórstwem i rynkiem materiałów budowlanych, to propozycja właśnie dla Ciebie!

   Chemia materiałów budowlanych jest interdyscyplinarną nauką techniczną, z pogranicza chemii, technologii, inżynierii materiałowej oraz budownictwa. Stanowi specyficzny, nowy, ale dobrze zdefiniowany przez przemysł obszar, obejmujący projektowanie, modyfikację, wytwarzanie oraz analitykę produktów chemicznych, stosowanych w przemyśle budowlanym.

   Producenci materiałów budowlanych zgłaszają ciągłe zapotrzebowanie na inżynierów wykwalifikowanych w zakresie komponowania i analizy materiałów chemii budowlanej, przetwórstwa oraz projektowania wyrobów gotowych, ze znajomością procedur i metod ich atestacji i certyfikacji.

   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia

   Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Chemia budowlana następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu maturalnego OKE z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji: matematyki, języka obcego, fizyki lub chemii - do wyboru. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów.
    

    
    
   Studia II stopnia
    
   Do klasyfikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia budowlana mogą przystąpić kandydaci posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny. Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia jest liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  • NANOTECHNOLOGIA

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów nanotechnologia
   Chcesz zostać inżynierem, pracować nad nowoczesnymi rozwiązaniami polepszającymi komfort życia oraz stan środowiska naturalnego? Chcesz mieć stabilną i dobrze płatną pracę? Chcesz łączyć pasję inżynierską z wiedzą chemiczną i fascynacją nowymi materiałami? Jeśli odpowiedź na przynajmniej jedno z tych pytań brzmi "tak", to kierunek nanotechnologia jest właśnie dla Ciebie!

   Praca w przemyśle kosmicznym czy w medycynie? Dla absolwentów nanotechnologii nie ma rzeczy niemożliwych! Podróże kosmiczne i kolonizacja Marsa wymagać będą używania superszybkich i ultralekkich komputerów, wytrzymałych i lekkich kombinezonów zaopatrzonych w odporne i stabilne systemy podtrzymywania życia oraz stabilnie działających, wydajnych i ultralekkich baterii słonecznych, bo wyniesienie w przestrzeń kosmiczną każdego kilograma jest drogie.

   Proste, zminiaturyzowane i wszechstronne zestawy medyczne do diagnostyki i leczenia zabezpieczą kosmicznych kolonizatorów przed chorobami, a zrównoważona dieta i urządzenia sportowe podtrzymają ich dobrą kondycję fizyczną i sprawność ich mięśni. Nie, to nie jest science-fiction!

   Aparatura polskich firm, do zaprojektowania i wykonania której potrzebne były nanomateriały i nanotechnologie, już pracuje na Marsie, m.in. na pokładzie sondy InSight. Również na Ziemi potrzebujemy nowych materiałów dla elektroniki. Słyszałeś o nanorurkach i nanowłóknach z naturalnych surowców używanych zamiast stali? Może i Ty chcesz uczestniczyć w tworzeniu takich wynalazków?

   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia

   Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Nanotechnologia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu maturalnego OKE z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji: matematyki, języka obcego, fizyki lub chemii - do wyboru. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów.
    

    
    
   Studia II stopnia
    
   Do klasyfikacji na studia II stopnia na kierunku Nanotechnologia mogą przystąpić kandydaci posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny. Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia jest liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

  • ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów advanced biobased and bioinspired materials

   ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS realizowany jest w ramach Wydziału Chemicznego. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim, ma charakter interdyscyplinarny i łączy wybrane zagadnienia chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych. 

   Studia mają na celu nauczenie projektowania, wytwarzania i analizy właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym, ich zastosowania oraz metod utylizacji. Program kształcenia uwzględnia także wiedzę o  procesach technologicznych opartych na surowcach odnawialnych.

   Program kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials jest realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia opartych na rozwiązywaniu realnych problemów oraz pracę w grupie.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Advanced biobased and bioinspired materials brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język angielski
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

  • ANALITYKA CHEMICZNA

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów analityka chemiczna

   Jeśli chcesz pracować w laboratorium analitycznym i poznawać sposoby badania składu wyrobów chemicznych, kosmetycznych i farmaceutycznych, próbek środowiskowych oraz próbek biologicznych, to ten kierunek jest strzałem w dziesiątkę. Zyskasz wiedzę z chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej i matematyki, dzięki czemu poprawnie będziesz dobierał metody badawcze i interpretował uzyskane wyniki.

   Poznasz nowoczesne i często unikatowe w skali kraju metody instrumentalne, wykorzystywane do analizy nowoczesnych materiałów, leków, kosmetyków i próbek biologicznych. W czasie studiów nauczysz się również jak postępować z odpadami i w jaki sposób promować zrównoważony rozwój.

   Zdobędziesz wiedzę na temat metod organizacji pracy w laboratorium. Pod okiem fachowców rozwiniesz umiejętności analitycznego myślenia, samodzielnego rozwiązywania problemów i odpowiedzialności za pracę własną, jak i pracę w zespole. Jeśli marzysz o stworzeniu własnego laboratorium analitycznego, właśnie dla Ciebie przygotowaliśmy pakiet przedmiotów z prowadzenia działalności gospodarczej i z prawa pracy.

   Jeśli marzysz o praktycznej nauce zawodu analityka chemicznego to zapraszamy na Wydział Chemiczny! Ponad połowę Twoich zajęć będą stanowiły praktyczne zajęcia na laboratoriach oraz projekty realizowane pod okiem fachowców!

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

  • CHEMIA W KRYMINALISTYCE

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów chemia w kryminalistyce

   Studia kształcą absolwentów zdolnych do posługiwania się specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii sądowej, analizy materiałów dowodowych oraz technik stosowanych w kryminalistyce. Program studiów ma za zadanie zintegrowanie wiedzy z zakresu pracy laboratoryjnej z materiałami dowodowymi, z wiedzą dotyczącą zagadnień chemicznych, biologicznych, toksykologicznych i informatycznych.

   Studia oferują nowoczesne formy kształcenia bazujące na dużej liczbie zajęć o charakterze praktycznym (m.in. PBL/DT), umożliwiających studentom rozwiązywanie realnych problemów oraz rozwój umiejętności miękkich i pracy w grupie. Studia prowadzi Politechnika Łódzka wspólnie z ekspertami z AGH, krakowskim Instytutem Ekspertyz Sądowych oraz Laboratorium Kryminalistycznym KWP z Krakowa.

   W czasie pierwszego semestru w Politechnice Łódzkiej, studenci wprowadzeni zostaną w tematykę chemii sądowej, technik kryminalistycznych, nowoczesnych technik analitycznych i obrazowania w kryminalistyce. Ponadto, studiować będą podstawy chemometrii i logiki, a także biometrii w kryminalistyce oraz chemii i detekcji związków psychoaktywnych.

  • INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów informatyka w ochronie środowiska

   Absolwent ma szeroką wiedzę z zakresu procesów i technologii ochrony środowiska, systemów elektrycznych, elektronicznych i teleinformatycznych, w tym baz danych i podstaw programowania. Posługuje się specjalistycznym językiem prawa ochrony środowiska, korzysta z cyfrowych repozytoriów informacji o środowisku.

   Rozwiązuje samodzielnie podstawowe problemy związane z gospodarką odpadami oraz dokumentacją środowiskową i koniecznymi pozwoleniami administracyjnymi koniecznymi do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Potrafi planować i wdrażać systemy teleinformatyczne związane z ochroną środowiska oraz innymi potrzebami przedsiębiorstw i organów administracji publicznej.

   Posiada wiedzę oraz uprawnienia do wykonywania raportów oraz prognoz oceny oddziaływania na środowisko. Absolwent jest specjalistą z zakresu informatyki oraz praktycznej ochrony środowiska na szczeblu przedsiębiorstwa i organów administracji publicznej.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka w ochronie środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • fizyka, biologia, chemia, geografia lub informatyka

   Dowiedz się więcej

 

 

łódź akademicka