Studia stacjonarne

Studia I stopnia
TECHNIKI DENTYSTYCZNE
 
Studia II stopnia
TECHNIKI DENTYSTYCZNE
 
Jednolite
KIERUNEK LEKARSKI
KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
 

Studia niestacjonarne

Jednolite
KIERUNEK LEKARSKI
KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
 

Podyplomowe

ELEMENTY METODOLOGII BADAŃ EMPIRYCZNYCH W MEDYCYNIE I ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH BIOMEDYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Oddział Stomatologiczny

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

informacja: Dział Rekrutacji i Kształcenia

pl. gen. J. Hallera 1B, 90-647 Łódź

e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl

tel.: (42) 272 51 77, 272 51 78

www.lekarski.umed.lodz.pl

www.stomatologia.umed.lodz.pl

 

  • KIERUNEK LEKARSKI

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów lekarski

   Celem kształcenia na kierunku lekarskim jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu lekarza poprzez nauczanie podstawowych teorii i zasad praktyki medycznej oraz umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem. W programie nauczania znajdują się przedmioty przedkliniczne (m.in. anatomia, fizjologia, histologia, genetyka), nauczane głównie na latach I-III, oraz przedmioty kliniczne (m.in. choroby wewnętrzne, chirurgia, pediatria, psychiatria, ginekologia i położnictwo) nauczane na latach IV-VI. Dla studentów przygotowany jest szeroki wachlarz zajęć fakultatywnych, dzięki którym mogą rozwijać indywidualne zainteresowania. Ponieważ teoria to zdecydowanie za mało, umiejętności przyszłych lekarzy szlifowane są też podczas praktyk wakacyjnych.

   Po ukończeniu 6-letnich studiów absolwenci przystępują do stażu podyplomowego, po którym zdają Lekarski Egzamin Końcowy. Wynik tego egzaminu jest podstawą wyboru specjalizacji.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   Aby móc kandydować na kierunek lekarski wymagane są wyniki dwóch przedmiotów maturalnych z podanych:

   • biologia (poziom rozszerzony)
   • chemia (poziom rozszerzony)
   • matematyka (poziom rozszerzony)
   • fizyka (poziom rozszerzony) 

   * wymagany j. polski – poziom co najmniej podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej

   Dowiedz się więcej

  • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów lekarsko dentystyczny

   Poza podstawami medycyny ogólnej program studiów obejmuje kliniczne nauki kierunkowe, m.in.: chirurgię stomatologiczną, chirurgię szczękowo-twarzową, endodoncję czy ortodoncję. Aby uzyskać tytuł lekarza dentysty, po skończeniu studiów należy odbyć roczny staż podyplomowy, a następnie zdać Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

   Oddział Stomatologii posiada jedną z najlepiej wyposażonych baz dydaktycznych w kraju – studenci uczą się zawodu m.in. w nowoczesnych salach fantomowych imitujących kontakt z pacjentem. Łódzkie kierunki stomatologiczne znajdują się w pierwszej trójce rankingu kierunków studiów „Perspektywy” 2017.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • biologia (poziom rozszerzony)
   • chemia (poziom rozszerzony)
   • matematyka (poziom rozszerzony)
   • fizyka (poziom rozszerzony) 

   * wymagany j. polski – poziom co najmniej podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej

   Dowiedz się więcej

  • TECHNIKI DENTYSTYCZNE

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów techniki dentystyczne

   Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie technik dentystycznych, wykonywania protez stałych, ruchomych, nietypowych oraz aparatów ortodontycznych zaprojektowanych przez lekarza. Wprowadzenie nowoczesnych technik i technologii w protetyce stomatologicznej, stomatologii estetycznej i ortodoncji ma dziś kluczowe znaczenie dla postępowania rehabilitacyjnego w stomatologii.

   Wydział jest obecnie jedyną w kraju jednostką naukowo-dydaktyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia na kierunku techniki dentystyczne na poziomie studiów magisterskich II stopnia, prowadzonych we współpracy z Politechniką Łódzką. 

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    

   W postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • biologia lub chemia na poziomie co najmniej podstawowym

   * kandydatów obowiązuje sprawdzian zdolności manualnych (egzamin z rysunku oraz rzeźby)

   Dowiedz się więcej

    

    

   Studia II stopnia
    

   Wymagania rekrutacyjne na studia II stopnia:

   • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku techniki dentystyczne
   • rozmowa kwalifikacyjna

  • ELEMENTY METODOLOGII BADAŃ EMPIRYCZNYCH W MEDYCYNIE I ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH BIOMEDYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych
   Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i StatSoft Polska. Celem studiów jest przekazanie podstawowej wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie projektowania badań empirycznych w medycynie oraz naukach przyrodniczych, przygotowywania publikacji naukowych, umiejętności wyboru odpowiednich metod opracowania wyników badań, poprawnej interpretacji wyników analiz oraz ich prezentacji w publikacjach naukowych.
   Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się różnymi aspektami badań empirycznych w medycynie klinicznej oraz pokrewnych naukach biomedycznych i przyrodniczych. Są to jedyne takie studia w Polsce, które dają unikalne połączenie wiedzy pracowników renomowanych polskich uczelni i PANowskich instytutów naukowych z praktycznymi warsztatami prowadzonymi przez specjalistów w zakresie statystycznej analizy danych ze StatSoft Polska. Pod egidą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi udało się zebrać grono uznanych specjalistów pracujących na co dzień na różnych uczelniach w Polsce, m.in.: Collegium Medicum UJ, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
   Słuchacze studiów będą mieli okazję uzyskać wiedzę na temat statystycznych aspektów projektowania badań empirycznych w medycynie, wyboru odpowiednich metod statystycznych, poprawnej interpretacji wyników analiz statystycznych oraz ich umiejętnego „przełożenia” na wnioski merytoryczne. Bardzo praktyczną umiejętnością wyniesioną ze studiów będzie umiejętność minimalizowania lub unikania błędów popełnianych powszechnie przy statystycznej analizie danych w dziedzinach medycznych i przyrodniczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Elementy metodologii badań empirycznch w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych wymagane są ukończone studia wyższe, kandydaci powinni mieć podstawową wiedzę na temat statystyki. 

 

 

łódź akademicka