Studia stacjonarne

Studia I stopnia
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BUSINESS, SOCIETY AND TECHNOLOGY
ENERGETYKA
MATERIAŁY I TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI
MECHANICAL ENGINEERING
TRANSPORT
 
Studia II stopnia
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
FUTURE MOBILITY
MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING
MATERIAŁY I TECHNOLOGIE
SMART MANUFACTURING
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 
Studia II stopnia
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 

Podyplomowe

3D.MED - TECHNOLOGIE 3D W MEDYCYNIE - STUDIA PODYPLOMOWE
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Stefanowskiego 1/15

tel. 42 631 22 00, 42 631 22 03; 42 631 22 04

e-mail: w-1@adm.p.lodz.pl

www.mechaniczny.p.lodz.pl

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów mechanika i budowa maszyn
   Mechanika i budowa maszyn to nowoczesność i tradycja. Studenci Politechniki Łódzkiej uczyli się mechaniki od samego początku istnienia naszej uczelni. Inżynier mechanik potrafi nie tylko dokręcać śruby, ale także projektować nowoczesne maszyny i urządzenia, a nawet znajdować rozwiązania, które ułatwią życie innym ludziom.
   Na zajęciach zobaczysz z bliska, jak z kawałka metalu można wykonać prawdziwe dzieło sztuki użytkowej. W czasie studiów będziesz mógł się zastanowić, który kierunek dyplomowania wybierzesz: mechanikę stosowaną, konstrukcję maszyn i systemów mechanicznych, technologie wiórowe lub bezwiórowe.
    
    

    

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • AUTOMATYKA I ROBOTYKA

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów automatyka i robotyka
   Automatyka i robotyka to kierunek, który pozwala odkryć fundamentalne zasady rządzące światem maszyn. Studenci rozwijają umiejętności z zakresu metodyki prac projektowo-konstrukcyjnych oraz projektowania i programowania w systemach CAD/CAM. Poznają również zagadnienia z zakresu robotyki, regulacji automatycznej czy projektowania mechanicznych układów automatyki i algorytmów obliczeniowych. Podczas studiów odkrywają tajniki mechaniki, wytrzymałości materiałów i zyskują solidne podstawy konstrukcji maszyn, umożliwiające projektowanie urządzeń na potrzeby automatyzacji we wszystkich gałęziach przemysłu.
   Studia na kierunku automatyka i robotyka przygotowują do uruchamiania i programowania układów automatycznego sterowania oraz nadzoru z wykorzystaniem systemów mikroprocesorowych, robotów i innych dostępnych współcześnie technologii. Zajęcia praktyczne w nowoczesnych laboratoriach oraz nauka programowania robotów i systemów automatyki oparte są na produktach światowych liderów, takich jak ABB, Motoman, Mitsubishi oraz Siemens.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   Dowiedz się więcej

  • BUSINESS, SOCIETY AND TECHNOLOGY

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów business, society and technology

   Program studiów Business, Society and Technology ma na celu kształcenie profesjonalnej kadry inżynierskiej, przygotowanej do działania w dobie gospodarki cyfrowej. Poszerzona wiedza i umiejętności z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk technicznych pozwalają studentom na zdobycie kluczowych zdolności takich jak: ocena procesów przedsiębiorstwa pod kątem zaawansowania technologicznego, projektowanie metod oraz narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem czy wykorzystywanie odpowiedniego oprogramowania do zintegrowanego zarządzania procesami. 

   Dzięki połączeniu przedmiotów z zakresu nauk technicznych, humanistycznych i ścisłych studenci są w pełni przygotowani do podjęcia pracy zawodowej. Zarządzanie, ekonomia czy przedmioty skupiające się na współczesnym Przemyśle 4.0, pozwalają im poznać najważniejsze zagadnienia z branży, a zajęcia z inżynierii, automatyki i robotyki pomagają projektować zmodernizowane obszary produkcyjne.

   W ramach realizacji strategii nakreślonej przez konsorcjum European Consortium of Innovative Universities (ECIU), program studiów zawiera wszystkie elementy elastycznego modelu kształcenia, które umożliwią uczestnictwo w ofercie mikromodułów oferowanych przez konsorcjum. Umożliwiają zdobycie konkretnej wiedzy, dobranej indywidualnie do studenta. Możliwość uczestnictwa w kursach, modułach i innych zasobach edukacyjnych z oferty ECIU, poza obowiązkowym programem studiów, zapewnia spersonalizowane doświadczenie edukacyjne.

  • ENERGETYKA

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów energetyka

   Energetyka to kierunek prowadzony na dwóch wydziałach: Wydziale Mechanicznym i Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyk. Program zajęć skonstruowany jest tak, aby czerpać z każdego z nich to, co najlepsze dla studenta. Celem nauczania jest wykształcenie najwyższej jakości kadry dla branży energetycznej.

   Studenci poznają procesy wytwarzania energii i przesyłania jej na duże odległości. Umieją projektować oraz wykorzystywać maszyny i urządzenia w energetyce, przemyśle paliwowym, a także znają specyfikę urządzeń cieplnych i chłodniczych. Znają tajniki energii odnawialnej (pompy ciepła, turbiny wiatrowe, fotowoltaika), a także zagadnienia związane z pomiarami i automatyką przemysłową.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • FUTURE MOBILITY

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów future mobility

   Kierunek Future Mobility to interdyscyplinarne studia dla inżynierów chcących zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu projektowania, optymalizacji i zarządzania przyszłą oraz obecną infrastrukturą mobilności. Naszą misją jest wykształcenie specjalistów, którzy będą tworzyć nowy, łatwy, produktywny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska transport.

   Wykładowcy pomagają studentom zrozumieć działanie świata budowy i eksploatacji pojazdów. Poznają oni różne typy pojazdów, w tym pojazdy elektryczne i autonomiczne, a także tradycyjne środki transportu, takie jak samochody, autobusy, a nawet samoloty. Dzięki zajęciom z zakresu dynamiki czy mechatroniki wiedzą, w jaki sposób pilot steruje śmigłowcem i samolotem. Poznają również materiały i technologie stosowane w projektowaniu i budowie pojazdów.

   Zdobywają również wiedzę z zakresu elektrycznych i autonomicznych pojazdów. Dzięki temu wiedzą, jakie są korzyści i wyzwania związane z pojazdami elektrycznymi i autonomicznymi. Poznają infrastrukturę potrzebną do obsługi tych pojazdów, w tym systemy magazynowania energii, stacje ładowania i sieci komunikacyjne.

   Poznają także zagadnienia związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji w mobilności, w tym możliwości aplikacyjne sztucznej inteligencji w zakresie predykcyjnej konserwacji i optymalizacji ruchu pojazdów. Zagadnienia takie jak uczenie maszynowe, rozpoznawanie obrazów oraz przetwarzanie języka naturalnego nie są im obce.

   Umieją także stosować metody i wzorce z zakresu analityki danych, a nawet wykorzystywać technologie 5G i ICT w komunikacji między pojazdami oraz między pojazdami a infrastrukturą, a także jako wsparcie zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym i zdalnej kontroli pojazdów.

  • MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów master in mechanical engineering

   Inżynieria mechaniczna to bardzo szeroka i niezwykle dynamicznie rozwijająca się dyscyplina wiedzy technicznej. Ta sfera naukowa obejmuje swoim zasięgiem projektowanie maszyn i urządzeń, technologię produkcji oraz procesy nadzoru i utrzymania ruchu maszyn i linii produkcyjnych.

   Studia Master in Mechanical Engineering odbywają się w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w ramach Wydziału Mechanicznego. Program studiów realizowany jest w przeważającej większości metodą projektową. Studenci zachęcani są do wyboru problemów projektowych z różnych przedmiotów i proponowania własnych zagadnień do rozwiązania.

   Dzięki temu studia na Master in Mechanical Engineering pozwalają na rozwój zainteresowań studentów i zdobywanie kompetencji w wybranym przez siebie obszarze z pomocą otwartych i posiadających doświadczenie w realizacji projektów we współpracy z przemysłem wykładowców Wydziału Mechanicznego.

   Duża liczba projektów grupowych i indywidualne podejście do każdego studenta pozwala stworzyć warunki do pracy naukowej i rozwoju umiejętności współpracy i komunikacji w zespołach, również z udziałem studentów z zagranicy.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Advanced mechanical engineering jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   Dowiedz się więcej

  • MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów materiały i technologie

   Kierunek materiały i technologie skupia się na strukturze, właściwościach i zastosowaniu materiałów. o różnym przeznaczeniu. Przygotowuje studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów, w tym doskonalenia technologii wytwarzania oraz funkcjonalnego kształtowania materiałów. Absolwenci samodzielnie przeprowadzają badania i dokonują ekspertyzy przyczyn niszczenia oraz zużycia materiałów. Posiadają umiejętności kierowania procesami przetwarzania materiałów, ich doskonalenia, zarządzania procesami technologicznymi oraz prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. 

   W czasie studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez realizację kilku projektów z różnych obszarów inżynierii materiałowej m.in.:

   • druku 3D - z zakresu materiałów, a także obsługi urządzeń i programów służących do przygotowania modeli w technologiach wytwarzania metodami przyrostowymi;
   • inżynierii powierzchni - wytwarzanie oraz modyfikacja powierzchni materiałów w celu uzyskania pożądanych efektów eksploatacyjnych, badanie składu chemicznego, struktury i właściwości warstw wierzchnich materiałów stosowanych w urządzeniach, maszynach oraz narzędziach wykorzystywanych m.in. w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym i lotniczym;
   • inżynierii biomateriałów - projektowanie, wytwarzanie, modyfikacja, badania składu i struktury chemicznej oraz właściwości biologicznych materiałów. Ocena bezpieczeństwa stosowania i możliwości aplikacyjnego wykorzystania materiałów w zastosowaniach biomedycznych. Studenci zyskają również wiedzę na temat podstaw prawnych wymaganych przy wprowadzaniu wyrobu medycznego do obrotu na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

    

  • MATERIAŁY I TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów materiały i technologie przyszłości

   Materiały i technologie przyszłości to kierunek interdyscyplinarny obejmujący zagadnienia związane z wytwarzaniem oraz badaniem właściwości materiałów pod kątem ich zastosowań w takich gałęziach przemysłu jak motoryzacja, lotnictwo, przemysł kosmiczny, energetyka czy rozwiązania na potrzeby medycyny i ochrony zdrowia. Program kierunku obejmuje również projektowanie procesów dostosowywania właściwości materiałów i rozwiązań technologicznych do określonych wymagań środowiskowych, eksploatacyjnych czy wytrzymałościowych.

   Studia na kierunku materiały i technologie przyszłości pozwalają zdobywać wiedzę i nowe umiejętności przy wykorzystaniu metod projektowych, w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesowo-przemysłowym. Studenci mają nie tylko ma możliwość stworzenia prototypu rozwiązania zadanego problemu, ale także prowadzą weryfikację jego funkcjonalności. Dzięki pracy projektowej rozwijają umiejętności twarde, a także niezwykle cenione przez pracodawców kompetencje miękkie – współdziałanie, współpracę w zespole, odpowiednią organizacja pracy, opracowywanie i prezentację uzyskanych wyników.

   Program studiów obejmuje zagadnienia związane z najnowocześniejszymi technologiami wytwarzania materiałów, włączając technologie przyrostowe i druk 3D, syntezę nano- i biomateriałów czy technologie plazmowe oraz porusza aspekty związane z tematyką magazynowania energii i transportu przyszłości. Jest skonstruowany w ten sposób, aby pobudzić i rozwinąć kreatywność studenta do odkrywania nowatorskich podejść i zgłaszania własnych rozwiązań. Specjaliści w dziedzinie materiałów i technologii posiadają kompetencje, czyniące z nich poszukiwanych pracowników w różnych branżach przemysłu.

  • MECHANICAL ENGINEERING

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów mechanical engineering

   Mechanical Engineering to kierunek dla osób poszukujących szerokich możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów. Program zajęć zakłada zdobycie uniwersalnego wykształcenia – nie tylko wiedzy inżynierskiej, ale również umiejętności z zakresu informatyki, podstaw zarządzania czy języków obcych. Studenci uczą się wykorzystywania zasobów z dziedzin mechaniki i automatyki, aby móc tworzyć nowoczesne rozwiązania mechatroniczne.

   Poznają metody projektowania urządzeń mechaniczno-elektronicznych, podstawy inżynierii biomedycznej oraz zaawansowane technologie i nowe materiały. Nabywają także umiejętności z zakresu posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym. Absolwenci kierunku Mechanical Engineering zdobywają zatrudnienie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. motoryzacyjnym, lotniczym czy elektromaszynowym.

   Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają również na założenie prywatnych firm wytwórczych lub usługowych. Mechanika jako wykorzystywana przy projektowaniu każdego urządzenia i maszyny, a jako inżynier będziesz mieć możliwość kreatywnego tworzenia nowych rozwiązań i zmieniać świat na lepszy!

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanical engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Język angielski
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

  • SMART MANUFACTURING

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów smart manufacturing

   Kierunek Smart Manufacturing nastawiony jest na rozwijanie menadżersko-inżynierskich kompetencji XXI wieku, które pozwolą sprostać wymaganiom szybko zmieniającego się otoczenia technologicznego. Studenci stają się biegli w korzystaniu z technologii oraz jej najnowszych osiągnięć. Umieją pracować z innymi specjalistami, w tym projektantami, architektami i kierownikami projektów, a także skutecznie prowadzić oraz zarządzać projektami, zespołami oraz zasobami, uwzględniając nowe technologie i zmieniające się środowiska. 

   Kierunek wpisuje się również w założenia strategii kształcenia promowanej przez konsorcjum European Consortium of Innovative Universities (ECIU), którego Politechnika Łódzka jest członkiem. Głównym filarem tej strategii jest wdrożenie elastycznych ścieżek kształcenia nakierowanych na zdobywanie różnorodnych kompetencji.

   Będziesz mógł skorzystać z innych form kształcenia oferowanych nie tylko w Politechnice Łódzkiej, ale również w ramach konsorcjum ECIU. Są to m.in. mikromoduły online, mikropoświadczenia i cyfrowe odznaki, nauka w miejscu pracy oraz edukacja oparta na kompetencjach. Program studiów Smart Manufacturing został zaprojektowany w innowacyjny sposób, przewidujący jedynie trzy moduły kompetencyjne w każdym semestrze, skupiając Twoją uwagę na wybranych zbiorach umiejętności.

  • TRANSPORT

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów transport

   Żadna gospodarka nie mogłaby funkcjonować bez transportu i jego podstawowych funkcji usługowych, dlatego tak ważne jest, aby wykształcić specjalistów odpowiedzialnych za budowę i obsługę środków oraz systemów transportu, a także za sprawne zarządzanie firmą transportową.

   Transport to kierunek, który pozwala opanować w stopniu zaawansowanym wiedzę z inżynierii mechanicznej, zagadnień sterowania ruchem, automatyki prowadzenia pojazdów, ekonomiki transportu, a także zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa transportowego i łańcucha dostaw. Wiele zajęć laboratoryjnych i projektowych prowadzonych jest przez specjalistów, którzy pomagają przekuć teorię w praktykę.

   Studenci poznają tajniki hybrydowych układów napędowych i komputerów sterujących pracą silników, a także zdobywają wiedzę o tym, jak działają algorytmy sterujące układami ASR, ABS, ESP. Dzięki temu uruchamianie, eksploatacja środków i systemów transportu, a także planowanie usług przewozowych, nie stanowią dla naszych absolwentów trudności, zarówno na drogach i szynach, jak i w halach przemysłowych. Studenci potrafią rozwiązywać problemy transportowe z uwzględnieniem warunków techniczno-ekonomicznych, prawnych, technologicznych i logistycznych, z zachowaniem bezpieczeństwa i wymagań środowiskowych.

  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy
   Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:
   • kontrolować i oceniać stan bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzić postępowanie powypadkowe oraz opracować wnioski wynikające z zaistniałych wypadków i chorób zawodowych,
   • doradzać i szkolić w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • opracowywać, przedstawiać, podejmować działania eliminujące lub ograniczające oddziaływanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych,
   • organizować, podejmować efektywną współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi organizacjami w celu zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • prowadzić dokumentację związaną z ochroną pracy.
   Cel studiów:
   Przygotowanie uczestników do realizacji zadań służb bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) z późn. zmianami. Studia uprawniają absolwentów do pracy na stanowiskach służb BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.U.nr 246 poz.2468).

 

 

łódź akademicka