Studia stacjonarne

Studia I stopnia
LOGISTYKA
 

ul. Wólczańska 215

90-924 Łódź

tel. 42 631 36 05

e-mail: kol.logistyki@adm.p.lodz.pl

www.ftims.p.lodz.pl

  • LOGISTYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Logistyka
   Studia na kierunku logistyka prowadzone są przez międzywydziałową jednostkę Politechniki Łódzkiej – Kolegium Logistyki. Logistyka jako dziedzina interdyscyplinarna, prowadzona na studiach technicznych, wymaga połączenia wiedzy ekonomiczno-menadżerskiej z techniczno-informatyczną. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe odpowiadające aktualnym, współczesnym wymaganiom stawianym inżynierom logistyki. Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu zarządzania nowoczesnymi systemami logistycznymi, a także z podstaw zarządzania i ekonomii, towaroznawstwa, zarządzania produkcją i usługami, finansów i rachunkowości oraz prawa. Na przedmiotach kierunkowych zapoznają się z logistyką produkcji i dystrybucji, zarządzaniem zapasami i łańcuchem dostaw, projektowaniem procesów logistycznych, ekonomiką transportu, infrastrukturą logistyczną oraz ekologistyką. Ponadto studenci zapoznają się z nowoczesnymi systemami informatycznymi w logistyce, a także z procesem projektowania, powstawania i wdrażania aktualnych technologii informatycznych w przedsiębiorstwach logistycznych.
   SPECJALNOŚCI:
   • Systemy informatyczne w logistyce
   Program specjalności zawiera dodatkowe przedmioty, takie jak: projektowanie aplikacji logistycznych, modelowanie w logistyce, handel elektroniczny, audyt i doskonalenie systemów logistycznych oraz hurtownie danych. Dzięki temu studenci są przygotowani do korzystania z nowoczesnych systemów informatycznych logistyki, a także współuczestniczenia w projektowaniu i wdrażaniu technologii informatycznych w przedsiębiorstwach logistycznych.
   • Zarządzanie logistyczne
   Program specjalności kładzie nacisk na takie przedmioty jak: planowanie, budżetowanie i optymalizację kosztów, zarządzanie środkami trwałymi i gospodarką naprawczą, systemy magazynowania, opakowania w systemach logistycznych, rynek usług logistycznych oraz eurologistykę. Studenci kończąc naukę na tej specjalności, uzyskują kwalifikacje niezbędne do dokonywania analiz i podejmowania decyzji gospodarczych dotyczących procesów logistycznych w przedsiębiorstwach.
   Absolwent:
   Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do pracy w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką. Mogą też pracować w jednostkach gospodarczych, centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, informatyczna, techniczna i ekonomiczna oraz umiejętności organizacyjne. Studia na tym kierunku otwierają wiele perspektyw i możliwości, ponieważ logistyka jest obecnie jednym z kluczowych obszarów rozwoju. Uzyskane kwalifikacje są poszukiwane na rynku pracy i bez wątpienia pozostaną takimi w dającej się przewidzieć przyszłości. Potwierdzają to analizy i prognozy rynku pracy oraz doświadczenia naszych absolwentów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

 

 

łódź akademicka