Mechanika i budowa maszyn Politechnika łódzka

Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to 47 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Łódzkiej prowadzony jest na Wydziale Mechanicznym. Celem kształcenia jest rozwijanie wiedzy i umiejętności związanych z  technologią budowy maszyn i urządzeń. Istotą kierunku jest projektowanie i wykonywanie konstrukcji mechanicznych, takich jak silniki samochodowe, urządzenia chłodnicze, czy obrabiarki. Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Łódzkiej to projektowanie procesów technologicznych wytwarzania części maszyn, a także posługiwanie się zaawansowanymi systemami komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Konstrukcja i eksploatacja maszyn, Mechanika stosowana, Technologia budowy maszyn. Lista przedmiotów do zaliczenia w trakcie studiów nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi: mechanika ciała stałego, grafika inżynierska, techniki wytwarzania, termodynamika, roboty medyczne i montażowe, projektowanie maszyn i urządzeń. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent Mechaniki i budowy maszyn może wykorzystać we wszystkich gałęziach przemysłu, jako inżynier na stanowiskach: konstruktorów, technologów, eksploatatorów, głównych mechaników.

Kandydaci na studia bardzo często zadają wiele pytań, związanych z wybraną uczelnią. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Kuba student II- stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Mechanika i budowa maszyn to bardzo niejednolita dziedzina. Na studiach uczysz się wielu rzeczy, bo one wszystkie mają wpływ na to, czym będziesz zajmować się w przyszłości. Czy studia są trudne? Może nie ma bardzo dużo egzaminów, ale za to są bardzo konkretne i trzeba solidnie się do nich przygotować. Ale cóż, to studia dla najwytrwalszych.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod pomiarowych i prowadzenia pomiarów,
 • klasyfikacji elementów maszyn,
 • budowy układów mechaniczno- elektroniczno- informatycznych,
 • konstruowania maszyn, urządzeń i obiektów technicznych,
 • komputerowego wspomagania projektowania,
 • opracowywania dokumentacji technicznej,
 • trendów rozwojowych z zakresu konstrukcji i eksploatacji maszyn,
 • analizowania i obliczania podstawowych przypadków procesów przepływowych,
 • tworzenia programów do sterowania i obliczeń wykorzystywanych w mechanice i budowie maszyn.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

Absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunku Mechanika i budowa maszyn znajdzie zatrudnienie:

 • jako konstruktor,
 • jako technolog,
 • jako główny mechanik,
 • w jednostkach naukowo- badawczych,
 • w biurach projektowo- konstrukcyjnych,
 • w firmach konsultingowych,
 • w szkolnictwie wyższym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszym przedmiotem branym pod uwagę podczas procesu rekrutacji na kierunek Mechanika i budowa maszyn jest matematyka. Następnie, należy przyłożyć się do nauki języka obcego oraz zdecydować się na jeden przedmiot do wyboru – fizykę albo chemią. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym PŁ