Automatyka i robotyka Politechnika łódzka

Automatyka i robotyka – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to 47 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Automatyka i robotyka, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Automatyka i robotyka na Politechnice Łódzkiej prowadzony jest na dwóch wydziałach:

Automatyka i robotyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki to zdobywanie wiedzy z zakresu automatyzacji i robotyzacji, a także wykształcenie umiejętności umożliwiających rozwiązywanie problemów występujących w sterowaniu różnorodnych urządzeń i procesów technologicznych. Istotą kierunku jest nauka skutecznego wykorzystania metod matematycznych do projektowania systemów sterowania, modelowania i symulacji cyfrowej. Automatyka i robotyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki to przygotowanie do uruchamiania układów automatycznego sterowania, projektowania systemów przestrzennie rozłożonych, a także programowania robotów przemysłowych oraz projektowania robotów mobilnych.

Automatyka i robotyka na Wydziale Mechanicznym to zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin, wśród których znajdują się: robotyka, informatyka, regulacja automatyczna, projektowanie mechanicznych układów automatyki, algorytmów obliczeniowych i sztucznej inteligencji. Istotą kierunku jest nauka projektowania, uruchamiania i eksploatowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach, a także wykorzystywania profesjonalnego oprogramowania oraz tworzenia własnych aplikacji.

Studia na kierunku Automatyka i robotyka na Politechnice Łódzkiej nie posiadają specjalności. Patrząc na listę przedmiotów, które należy zaliczyć w toku studiów, można odnaleźć takie zagadnienia jak: metrologia, wytrzymałość materiałów, chemia techniczna, napędy i sterowanie pneumatyczne i hydrauliczne, sygnały i systemy dynamiczne, programowalne sterowniki logiczne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Automatyki i robotyki mogą wykorzystać w przemyśle maszynowym, przemyśle spożywczym, chemicznym, przetwórczym, włókienniczym. Posiadają także kompetencje do pełnienia funkcji konstruktora, technologa, programisty, automatyka, robotyka czy projektanta.

Kandydaci na studia bardzo często zadają wiele pytań, związanych z wybraną uczelnią. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Krzysiek, student II- stopnia Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechanicznym mówi:

„Automatyka i robotyka to bardzo rozwijające studia. Co ważne, wszystko czego się nauczyłeś na studiach możesz wykorzystać w pracy w różnych branżach i sektorach. Automatyka i robotyka na Politechnice Łódzkiej to świetny wybór i mocny fundament przyszłej kariery. Wiem, co mówię, bo na studia przyjechałem aż z Przemyśla.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Automatykę i robotykę na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • programowania robotów przemysłowych,
 • projektowania urządzeń  do automatyzacji z gotowych podzespołów,
 • projektowania systemów sterowania,
 • projektowania, uruchamiania i eksploatowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach,
 • projektowania i programowania obrabiarek sterowanych komputerowo,
 • planowania i przeprowadzania symulacji komputerowych,
 • stosowania metod analitycznych i eksperymentalnych do identyfikacji i badania zachowań układów lub systemów dynamicznych,
 • zestawiania oprogramowania i doboru nastaw układów automatyki przemysłowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Automatyka i robotyka:

Absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunku Automatyka i robotyka znajdzie zatrudnienie:

 • w przemyśle maszynowym,
 • w przemyśle spożywczym,
 • w przemyśle chemicznym,
 • w sektorze automatyki przemysłowej,
 • w sektorze logistycznym,
 • jako konstruktor,
 • jako programista,
 • jak projektant.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszym przedmiotem branym pod uwagę podczas procesu rekrutacji na kierunek Automatyka i robotyka jest matematyka. Następnie, należy przyłożyć się do nauki języka obcego oraz zdecydować się na jeden przedmiot do wyboru – fizykę albo chemią. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Automatyka i robotyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

Studia na Wydziale Mechanicznym PŁ