Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Rachunkowość sektora publicznego
  • Zaawansowane zagadnienia MSSF
  • Finansowe aspekty zarządzania operacyjnego
  • Zarządzanie strategiczne
  • Fuzje i przejęcia
  • Zarządzanie wartością
  • Inżynieria finansowa

 

Celem kształcenia jest pozyskiwanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, instrumentów i rynków finansowych, rachunkowości podmiotów gospodarczych, realizacji operacji bankowych. Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim to nauka jak wykorzystywać wiedzę teoretyczną do działań kreatywnych i przedsiębiorczych.

W gronie przedmiotów, które można wyróżnić w programie nauczania, znajdują się, między innymi: rynki finansowe, zarządzanie płynnością finansową, makroekonomia, bankowość, finanse instytucji finansowych, analiza biznesowa w zarządzaniu. Istotą zagadnień znajdujących się w siatce zajęć jest nauka właściwego analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów gospodarczych i zjawisk finansowych, oraz ich prognozowania. Ponadto, absolwenci uzyskują wiedzę o systemie finansowym państwa i o poszczególnych jego elementach, o normach i regułach organizujących system finansowy, o procesach zmian oraz ich przyczynach.

Zdobyte kompetencje i rozwinięte umiejętności, absolwenci mogą wykorzystać w bankach, funduszach inwestycyjnych, domach maklerskich, zakładach ubezpieczeń, firmach doradztwa finansowego i podatkowego. 

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Krzysiek, student Finansów i rachunkowości mówi:

„Finanse i rachunkowość to zbiór różnych umiejętności, które są coraz częściej szukane na rynku pracy. Poza tym, czyż nie przyjemnie jest pracować z pieniędzmi? „