finanse i rachunkowość uniwersytet łódzki studia Łódź

Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki kształci studentów na 12 wydziałach, 80 kierunkach oraz 167 specjalnościach. Jedną z dziedzin kształcenia jest kierunek o nazwie Finanse i rachunkowość.

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim realizowane są na dwóch wydziałach; Wydziale Zarządzania i Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Celem kształcenia jest pozyskiwanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, instrumentów i rynków finansowych, rachunkowości podmiotów gospodarczych, realizacji operacji bankowych. Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim to nauka jak wykorzystywać wiedzę teoretyczną do działań kreatywnych i przedsiębiorczych.

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym prowadzone są tylko w stopniu licencjackim i dzielą się na następujące specjalności: Audyt i kontrola wewnętrzna, Bankowość, Strategie podatkowe, Ubezpieczenia, Usługi i doradztwo finansowe, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. 

Finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania prowadzone są tylko w stopniu magisterskim i dzielą się na specjalności: Doradca finansowy, Rachunkowość i zarządzanie finansami, Rachunkowość zarządcza/controlling.

W gronie przedmiotów, które można wyróżnić w programie nauczania, znajdują się, między innymi: rynki finansowe, zarządzanie płynnością finansową, makroekonomia, bankowość, finanse instytucji finansowych, analiza biznesowa w zarządzaniu. Istotą zagadnień znajdujących się w siatce zajęć jest nauka właściwego analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów gospodarczych i zjawisk finansowych, oraz ich prognozowania. Ponadto, absolwenci uzyskują wiedzę o systemie finansowym państwa i o poszczególnych jego elementach, o normach i regułach organizujących system finansowy, o procesach zmian oraz ich przyczynach. Zdobyte kompetencje i rozwinięte umiejętności, absolwenci mogą wykorzystać w bankach, funduszach inwestycyjnych, domach maklerskich, zakładach ubezpieczeń, firmach doradztwa finansowego i podatkowego. 

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Krzysiek, student Finansów i rachunkowości mówi:

„Finanse i rachunkowość to zbiór różnych umiejętności, które są coraz częściej szukane na rynku pracy. Poza tym, czyż nie przyjemnie jest pracować z pieniędzmi? „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim: 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • różnych typów organizacji gospodarczych oraz finansowych,
 • interpretacji procesów i zdarzeń gospodarczych, 
 • więzi społecznych występujących w procesie przetwarzania i dostarczania informacji finansowych o podmiotach gospodarczych oraz o rządzących nimi prawidłowościach,
 • zasad budowy efektywnych portfeli inwestycyjnych,
 • modelowania i prognozowania złożonych procesów gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim: 

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • bankach,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • firmach leasingowych,
 • firmach doradztwa rachunkowego i podatkowego,
 • organizacjach społecznych,
 • administracji publicznej. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Aby dostać się na studia na kierunek Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim należy najmocniej przyłożyć się do matematyki. Oprócz „królowej nauk” warto zadbać o kondycję języka obcego nowożytnego.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego