Prawo – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Łódzkim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Doktryny polityczno-prawne
  • Powszechna historia państwa i prawa
  • Prawo rzymskie
  • Prawa i wolności człowieka i obywatela
  • Prawo cywilne
  • Prawo międzynarodowe publiczne
  • Prawo karne
  • Prawo administracyjne
  • Postępowanie karne
  • Prawo finansowe
 

Studia przygotowują, przede wszystkim, do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach wymagającej dużej prawniczej wiedzy. Prawo na Uniwersytecie Łódzkim opiera się na nauce obserwacji, oceny i interpretacji zjawisk społecznych, a następnie analizowania ich powiązań z różnymi obszarami działalności prawnej.

Studia prawnicze należą do grona najbardziej wymagających, dlatego lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza. Widnieją na niej taki przedmioty jak: logika dla prawników, prawo konstytucyjne, doktryny polityczne, prawo gospodarcze i handlowe, teoria i filozofia prawa, etyka zawodów prawniczych.

Wszystkie przedmioty umieszczone w programie nauczania mają za zadanie nauczyć wykorzystywania i łączenia wiedzy teoretycznej z zakresu prawa i powiązanych z nim dziedzin w celu analizy problemów oraz dochodzenia do jego rozwiązania. Ukończone studia dają absolwentom wiele możliwości, na czele z ubieganiem się o aplikację: ogólną, adwokacką, radcowską, notarialną. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać także w administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Weronika, studentka IV- roku Prawa mówi:

„Jeśli ktoś planuje wybrać studia prawnicze to musi przygotować się na długą drogę i długą naukę. Studia to dopiero początek. Muszę przyznać otwarcie, że część kolegów zrezygnowało – ale muszę też podkreślić, że warto wytrzymać, warto się uczyć. Te studia dają bardzo ważny i szlachetny zawód.”

Studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim to czas aktywnie spędzony. Studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę oraz działać praktycznie w różnych organizacjach studenckich, których najlepszym przykładem są: „Klinika Prawa”, czyli organizacja świadcząca nieodpłatną pomoc prawną osobom niezamożnym, oraz „Znam swoje prawa”, czyli program mający na celu poszerzanie wiadomości z zakresu różnych gałęzi prawa wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.