administracja Uniwersytet Łódzki studia w Łodzi

Administracja – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki kształci studentów na 12 wydziałach, 80 kierunkach oraz 167 specjalnościach. Wśród nich znajduje się Administracja, prowadzona na studiach I i II- stopnia.

Kierunek Administracja na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji. Celem nauki jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Dlatego kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z różnych dziedzin, takich jak prawo, finanse, czy socjologia. Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Łódzkim prowadzą do posługiwania się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji.

Studia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w trakcie II stopnia dzielą się na specjalności. Są to: Bezpieczeństwo, porządek publiczny, wymiar sprawiedliwości, Administracja gospodarcza, Finanse publiczne, Administracja społeczna. Bogaty program nauczania zawiera różne przedmioty, z którymi studenci muszą się zmierzyć. W tym gronie znajdują się: prawo konstytucyjne, teoria organizacji i zarządzania, ustrój sądownictwa, podstawy prawa karnego, prawo samorządowe.

Wszystkie przedmioty zespolone w programie nauczania mają za zadanie nauczyć analizowania i interpretowania tekstów prawnych i naukowych oraz wykorzystywania orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać pracując w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych, organizacjach międzynarodowych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Paulina, studentka IV- stoku Administracji mówi:

„Studiowanie Administracji to zdobycie wiedzy, wiadomo – ale mnie najbardziej te studia pomogły w pokonaniu własnej nieśmiałości. Musisz nauczyć się występować publicznie, wygłaszać własne opinie, wyraźnie podkreślać ważne informacje. Polecam te studia nie tylko tym, którzy są zainteresowani po prostu tą drogą zawodową, ale także tym, którzy chcą przełamać w sobie jakieś kompleksy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • analizowania, interpretowania i projektowania strategii działań w administracji,
  • analizowania i interpretowania tekstów prawnych i naukowych,
  • samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych,
  • wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie:

  • w administracji rządowej i samorządowej,
  • w firmach doradczych i firmach konsultingowych,
  • w organizacjach pozarządowych,
  • w organizacjach międzynarodowych,
  • w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich,

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Biletem wstępu na studia na kierunku Administracja jest oczywiście konkurs świadectw. Aby realnie myśleć o nauce należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak: historia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski i język obcy. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego