Administracja – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Podstawy makro- i mikroekonomii
  • Podstawy prawa karnego
  • Prawo konstytucyjne
  • Podstawy prawa międzynarodowego
  • Postępowanie administracyjne
  • Prawo administracyjne
  • Zarys prawa cywilnego z umowami w administracji
  • Finanse publiczne i prawo finansowe
  • Publiczne prawo gospodarcze

 

Celem nauki jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Dlatego kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z różnych dziedzin, takich jak prawo, finanse, czy socjologia. Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Łódzkim prowadzą do posługiwania się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji.

Bogaty program nauczania zawiera różne przedmioty, z którymi studenci muszą się zmierzyć. W tym gronie znajdują się: prawo konstytucyjne, teoria organizacji i zarządzania, ustrój sądownictwa, podstawy prawa karnego, prawo samorządowe.

Wszystkie przedmioty zespolone w programie nauczania mają za zadanie nauczyć analizowania i interpretowania tekstów prawnych i naukowych oraz wykorzystywania orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać pracując w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych, organizacjach międzynarodowych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Paulina, studentka IV- stoku Administracji mówi:

„Studiowanie Administracji to zdobycie wiedzy, wiadomo – ale mnie najbardziej te studia pomogły w pokonaniu własnej nieśmiałości. Musisz nauczyć się występować publicznie, wygłaszać własne opinie, wyraźnie podkreślać ważne informacje. Polecam te studia nie tylko tym, którzy są zainteresowani po prostu tą drogą zawodową, ale także tym, którzy chcą przełamać w sobie jakieś kompleksy.”