Zarządzanie – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Język angielski w biznesie
  • Prawo cywilne i handlowe
  • Podstawy marketingu
  • Społeczne aspekty zarządzania
  • Wprowadzenie do finansów i rachunkowości
  • Podstawy zarządzania procesami operacyjnymi
  • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu
 

Kierunek Zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim skierowany jest on do wszystkich tych, którzy chcieliby wiedzieć jak rozwijać i udoskonalać organizację. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy poprzez przedmioty ogólno- menedżerskie tak, by znać podstawy działalności biznesowej, rachunkowość, prawo handlowe.

Zarządzanie nie należy do grona najłatwiejszych kierunków studiów, a siatka zajęć składa się z wielu przedmiotów. Należą do nich, między innymi: podstawy działalności biznesowej, podstawy zarządzania, systemy informatyczne zarządzania, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, relacje organizacyjne, społeczne aspekty zarządzania.

Przedmioty realizowane w programie nauczania mają za zadanie przekazać wiedzę o człowieku jako podmiocie działającym w organizacji. Studenci otrzymują wiedzę na temat organizacyjnych, społecznych i indywidualnych norm i reguł rządzących organizacjami, poznają zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, posiadają umiejętność analizowania zjawisk i procesów organizacyjnych. Dzięki zdobytej wiedzy i rozwiniętym umiejętnościom, absolwenci będą przygotowani do pracy na samodzielnych stanowisku lub w charakterze członka zespołu. Absolwenci znajdują zatrudnienie na stanowisku doradcy, konsultanta, analityka systemowego, specjalisty do spraw badań.

Zanim wybierze się konkretny kierunek studiów, warto zapytać

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Aneta, studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Podczas studiów na kierunku Zarządzanie otrzymujesz pokaźną porcję wiedzy z różnych dziedzin. To oczywiście sprawia, że rosną twoje notowania na rynku pracy. . Dzięki tej różnorodności przedmiotów wiem, że wybiorę dla siebie dodatkowe drogi zawodowe.”