zarządzanie Uniwersytet Łódzki studia Łódź

Zarządzanie – Uniwersytet Łódzki

Kierunek Zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim prowadzony jest na Wydziale Zarządzania. Skierowany jest on do wszystkich tych, którzy chcieliby wiedzieć jak rozwijać i udoskonalać organizację. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy poprzez przedmioty ogólno- menedżerskie tak, by znać podstawy działalności biznesowej, rachunkowość, prawo handlowe.

Studia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na dwie specjalności: Analityka systemowa i technologie e-biznesu, Zarządzanie projektami. Zarządzanie nie należy do grona najłatwiejszych kierunków studiów, a siatka zajęć składa się z wielu przedmiotów. Należą do nich, między innymi: podstawy działalności biznesowej, podstawy zarządzania, systemy informatyczne zarządzania, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, relacje organizacyjne, społeczne aspekty zarządzania.

Przedmioty realizowane w programie nauczania mają za zadanie przekazać wiedzę o człowieku jako podmiocie działającym w organizacji. Studenci otrzymują wiedzę na temat organizacyjnych, społecznych i indywidualnych norm i reguł rządzących organizacjami, poznają zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, posiadają umiejętność analizowania zjawisk i procesów organizacyjnych. Dzięki zdobytej wiedzy i rozwiniętym umiejętnościom, absolwenci będą przygotowani do pracy na samodzielnych stanowisku lub w charakterze członka zespołu. Absolwenci znajdują zatrudnienie na stanowisku doradcy, konsultanta, analityka systemowego, specjalisty do spraw badań.

Zanim wybierze się konkretny kierunek studiów, warto zapytać jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Aneta, studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Podczas studiów na kierunku Zarządzanie otrzymujesz pokaźną porcję wiedzy z różnych dziedzin. To oczywiście sprawia, że rosną twoje notowania na rynku pracy. . Dzięki tej różnorodności przedmiotów wiem, że wybiorę dla siebie dodatkowe drogi zawodowe.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • obserwacji i interpretacji zjawisk organizacyjnych,
 • modelowania sytemu informatycznego organizacji,
 • istoty i znaczenia kapitału społecznego,
 • tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych,
 • metodyki tworzenia oprogramowania,
 • wdrażania rozwiązań mających na celu rozwój organizacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie:

 • jako specjalista do spraw baz danych i sieci komputerowych,
 • jako projektant baz danych,
 • specjalista do spraw zarządzania,
 • specjalista do spraw doskonalenia organizacji,
 • doradca,
 • konsultant,
 • specjalista do spraw planowania strategicznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Jeśli chcesz dostać się na Zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim, najmocniej przyłożyć się musisz do takich przedmiotów jak: język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego