studia psychologia Uniwersytet Łódzki w Łodzi

Psychologia – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych uczelni w kraju, kształcącą na 80 kierunkach studiów. Wśród nich swoje miejsce zajmuje Psychologia, prowadzona w jednolitym, pięcioletnim systemie.

Kierunek Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim prowadzony jest na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Celem kształcenia jest, przede wszystkim, przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii, wykształcenie umiejętności pracy z osobami w różnych okresach rozwoju, czy też wykształcenie umiejętności przeprowadzania badań empirycznych. Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim opiera się na poznaniu takich zagadnień, jak osobowość, różnice indywidualne, procesy poznawcze, procesy emocjonalno- motywacyjne, czy też funkcjonowanie społeczne człowieka.

Studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim, od III roku kształcenia, dzielą się na następujące specjalności: Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka, Psychologia zdrowia i kliniczna, Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji. Siatka przedmiotów nie należy do najmniejszych, a widnieją na niej, między innymi: psychologia społeczna, psychologia stresu, psychologia rozwoju człowieka, czy psychopatologia i psychologia kliniczna. Wszystkie prowadzone przedmioty mają za zadanie rozwinąć umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym, oraz aplikacyjnym w dziedzinie psychologii. Absolwent zostaje przygotowany do prowadzenia działań badawczych, i diagnostycznych, rozwiązywania problemów dotyczących jednostki i grup społecznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci mogą wykorzystać w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach leczenia uzależnień, ośrodkach adopcyjnych, ośrodkach doradztwa zawodowego, ośrodkach badania opinii publicznej.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Karolina, studentka IV- roku Psychologii mówi:

„Jeśli ktoś zapytałby mnie czy żałuję wyboru studiów, odpowiedziałabym: „nie”. Rynek pracy się zmienia. Potrzebę współpracy z wykwalifikowanym psychologiem coraz częściej dostrzegają lekarze, menedżerowie dużych firm i korporacji. Co więcej, gdzie niegdzie powstaje pewna nisza dla psychologów i żeby ją dobrze wykorzystać, należy najpierw zdobyć dobre wykształcenie. Dlatego studiuję właśnie tutaj.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia ludzkich zachowań wyznaczonych różnicami indywidualnego rozwoju w perspektywie uwarunkowań socjalizacyjnych,
 • rozpoznawania i interpretacji zjawisk oraz mechanizmów zakłócających optymalny rozwój jednostki,
 • technik pomocy psychologicznej stosowanej w przypadku zaburzeń związanych ze zdrowiem,
 • stosowania odpowiednich technik terapeutycznych,
 • zarządzania personelem,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie:

 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w ośrodkach medycyny pracy,
 • w firmach szkoleniowych i doradztwa biznesowego,
 • w ośrodkach diagnostycznych,
 • w szkołach,
 • w urzędach pracy,
 • w hospicjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Aby dostać się na studia na kierunek Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim należy przyłożyć się do nauki następujących przedmiotów: język polski, biologia, matematyka, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Studia na kierunku psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego