Psychologia – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Łódzkim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Socjologia ogólna
  • Procesy poznawcze
  • Emocje i motywacja
  • Psychologia różnic indywidualnych 
  • Emocje i motywacja
  • Technologie informacyjne
  • Język angielski

 

Celem kształcenia jest, przede wszystkim, przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii, wykształcenie umiejętności pracy z osobami w różnych okresach rozwoju, czy też wykształcenie umiejętności przeprowadzania badań empirycznych. Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim opiera się na poznaniu takich zagadnień, jak osobowość, różnice indywidualne, procesy poznawcze, procesy emocjonalno- motywacyjne, czy też funkcjonowanie społeczne człowieka.

Siatka przedmiotów nie należy do najmniejszych, a widnieją na niej, między innymi: psychologia społeczna, psychologia stresu, psychologia rozwoju człowieka, czy psychopatologia i psychologia kliniczna. Wszystkie prowadzone przedmioty mają za zadanie rozwinąć umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym, oraz aplikacyjnym w dziedzinie psychologii. Absolwent zostaje przygotowany do prowadzenia działań badawczych, i diagnostycznych, rozwiązywania problemów dotyczących jednostki i grup społecznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci mogą wykorzystać w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach leczenia uzależnień, ośrodkach adopcyjnych, ośrodkach doradztwa zawodowego, ośrodkach badania opinii publicznej.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Karolina, studentka IV- roku Psychologii mówi:

„Jeśli ktoś zapytałby mnie czy żałuję wyboru studiów, odpowiedziałabym: „nie”. Rynek pracy się zmienia. Potrzebę współpracy z wykwalifikowanym psychologiem coraz częściej dostrzegają lekarze, menedżerowie dużych firm i korporacji. Co więcej, gdzie niegdzie powstaje pewna nisza dla psychologów i żeby ją dobrze wykorzystać, należy najpierw zdobyć dobre wykształcenie. Dlatego studiuję właśnie tutaj.”