Ekonomia – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Mikroekonomia
 • Historia ekonomii
 • Matematyka
 • Podstawy prawa
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Makroekonomia
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Socjologia
 • Techniki informatyczne
 • Zarządzanie i marketing
 • Język obcy
 

Celem kształcenia jest, przede wszystkim, zrozumienie mechanizmów ekonomicznych funkcjonujących we współczesnych gospodarkach oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim przygotowuje do odgrywania aktywnej roli w życiu gospodarczym.

Studia ekonomiczne nie należą do najłatwiejszych, a studenci muszą zmierzyć się z długą listą przedmiotów. Widnieją na niej, między innymi: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Ekonometria, Statystyka opisowa, Polityka fiskalna, Prognozowanie procesów gospodarczych, czy Zakładanie i prowadzenie własnej firmy.

Wszystkie przedmioty realizowane w ramach studiów na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim mają za zadanie przekazać wiedzę umożliwiającą prowadzenie samodzielnych analiz ekonomicznych, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w grupie realizującej określone cele społeczno- ekonomiczne, a także rozwinięcie umiejętności w zakresie interpretacji zjawisk ekonomicznych i prognozowania procesów i zjawisk gospodarczych. To wszystko składa się na kierunek Ekonomia. Zdobytą wiedze, absolwenci mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, administracji centralnej i lokalnej, firmach konsultingowych. Uzyskane kompetencje przygotowują także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Tomek, student I- stopnia Ekonomii mówi:

„Ekonomia to bardzo złożona nauka, dlatego żeby poradzić sobie na tych studiach należy interesować się różnymi dziedzinami; od socjologii po politykę. Dlatego wybrałem studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim bo w przyszłości chciałbym realnie istnieć w polskiej gospodarce.”