ekonomia uniwersytet łódzki studia w Łodzi

Ekonomia – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki kształci studentów na 12 wydziałach, 80 kierunkach oraz 167 specjalnościach. Jedną z dziedzin kształcenia jest Ekonomia, prowadzona na studiach I i II stopnia.

Kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Celem kształcenia jest, przede wszystkim, zrozumienie mechanizmów ekonomicznych funkcjonujących we współczesnych gospodarkach oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim przygotowuje do odgrywania aktywnej roli w życiu gospodarczym.

Studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Ekonomika i finansowanie działalności gospodarczej, Inwestycje kapitałowe, Kierowanie małą i średnią firmą, Kreowanie kompetencji menedżerskich, Zaawansowania analiza ekonomiczna i finansowa, Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Studia ekonomiczne nie należą do najłatwiejszych, a studenci muszą zmierzyć się z długą listą przedmiotów. Widnieją na niej, między innymi: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Ekonometria, Statystyka opisowa, Polityka fiskalna, Prognozowanie procesów gospodarczych, czy Zakładanie i prowadzenie własnej firmy.

Wszystkie przedmioty realizowane w ramach studiów na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim mają za zadanie przekazać wiedzę umożliwiającą prowadzenie samodzielnych analiz ekonomicznych, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w grupie realizującej określone cele społeczno- ekonomiczne, a także rozwinięcie umiejętności w zakresie interpretacji zjawisk ekonomicznych i prognozowania procesów i zjawisk gospodarczych. To wszystko składa się na kierunek Ekonomia. Zdobytą wiedze, absolwenci mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, administracji centralnej i lokalnej, firmach konsultingowych. Uzyskane kompetencje przygotowują także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Tomek, student I- stopnia Ekonomii mówi:

„Ekonomia to bardzo złożona nauka, dlatego żeby poradzić sobie na tych studiach należy interesować się różnymi dziedzinami; od socjologii po politykę. Dlatego wybrałem studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim bo w przyszłości chciałbym realnie istnieć w polskiej gospodarce.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów ekonomicznych występujących we współczesnych gospodarkach,
 • podejmowania racjonalnych decyzji w warunkach niepewności i ryzyka,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych, społecznych i finansowych,
 • wskazywania przyczyn i skutków podejmowanych decyzji gospodarczych,
 • kierowania zespołem ludzi, dobierania środków i metod pracy,
 • kreatywności w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach,
 • w bankach,
 • w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • administracji centralnej i lokalnej,
 • firmach konsultingowych,
 • organizacjach non- profit.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Aby dostać się na studia na kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim należy przyłożyć się do nauki następujących przedmiotów: język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego