Pedagogika – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku pedagogika to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 150
 • studia stacjonarne II stopnia: 100
 • studia niestacjonarne I stopnia: 70
 • studia niestacjonarne II stopnia: 50

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 4000 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Studia na Kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim stawiają, przede wszystkim, na poznanie uwarunkowania i przebieg procesów rozwoju człowieka i procesów edukacyjnych. Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim przygotowuje do pracy z ludźmi w różnym wieku i różnym położeniu życiowym. Dlatego studenci uczą się prowadzenia działań opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, socjalno- wspierających, sportowych i artystycznych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Studia i uczelnie w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Pedagogika nastawiony jest na pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk pedagogicznych, które charakteryzują się różnorodnością oraz interdyscyplinarnością, jak również tym, że modyfikują się wraz z postępującymi zmianami zachodzącymi nie tylko w nauce, ale i w społeczeństwie oraz na rynku pracy.

Studenci poznają uwarunkowania i przebieg procesów rozwoju człowieka oraz procesów edukacyjnych, rodzaje struktur społecznych, funkcje systemu edukacji, a także zagadnienia związane z edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Ponadto, zaznajamiają się z problemami resocjalizacji, zasadami działalności edukacyjnej na rzecz osób dorosłych, zasadami pracy opiekuńczej i socjalno- wychowawczej, jak również opieki i terapii pedagogicznej.

Osoby kończące studia mają posiadać określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje. Mają wyróżniać się umiejętnościami badawczymi, diagnostycznymi oraz umiejętnością dobierania metod i środków odpowiednich do rozwiązywania problemów występujących w ich przyszłej przestrzeni zawodowej, a ta może być szeroka, bowiem absolwenci mogą pracować między innymi w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, placówkach animacji kulturalnej, czy ośrodkach resocjalizacji.

 

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Pedagogika ogólna
 • Historia opieki i wychowania
 • Pedagogika specjalna
 • Dydaktyka ogólna
 • Edukacja estetyczno-kulturowa
 • Technologie informatyczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Psychologia ogólna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

 

Studia pedagogiczne nie należą do najłatwiejszych, a studenci muszą zmierzyć się z długą listą zajęć. Widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: podstawy pedagogiki penitencjarnej, projektowanie andragogiczne i gerontologiczne, metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, teoria i metodyka sportów zespołowych, formy upowszechniania sztuki.

Wszystkie przedmioty realizowane w ramach studiów pedagogicznych mają za zadanie przekazanie wiedzy pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, która jest niezbędna do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej.

Absolwent pedagogiki w Łodzi powinien posługiwać się warsztatem diagnostycznym, posiadać umiejętności komunikacji społecznej, dysponować gruntowną wiedzą praktyczną. To wszystko składa się na kierunek Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim. Zdobytą wiedzę, absolwenci mogą wykorzystać w instytucjach edukacji dorosłych, instytucjach wsparcia społecznego, przedszkolach, szkołach, zakładach opiekuńczych, gabinetach specjalistycznych.

Kandydaci na studia pedagogiczne w Łodzi, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Kasia, studentka II stopnia Pedagogiki mówi:

„To nie są studia dla każdego, dlatego że część wiedzy płynie z własnych obserwacji a nie wyłącznie z przeczytanych podręczników. Pedagogika to kierunek wymagający, ale dający dużo satysfakcji. To studia dla ludzi wrażliwych, otwartych i co bardzo ważne, cierpliwych. Wybrałam ten kierunek, bo chcę po prostu pomagać innym.”