Pedagogika – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku pedagogika to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Studia na Kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim stawiają, przede wszystkim, na poznanie uwarunkowania i przebieg procesów rozwoju człowieka i procesów edukacyjnych. Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim przygotowuje do pracy z ludźmi w różnym wieku i różnym położeniu życiowym. Dlatego studenci uczą się prowadzenia działań opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, socjalno- wspierających, sportowych i artystycznych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Pedagogika ogólna
  • Historia opieki i wychowania
  • Pedagogika specjalna
  • Dydaktyka ogólna
  • Edukacja estetyczno-kulturowa
  • Technologie informatyczne
  • Wychowanie fizyczne
  • Psychologia ogólna
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

 

Studia pedagogiczne nie należą do najłatwiejszych, a studenci muszą zmierzyć się z długą listą zajęć. Widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: podstawy pedagogiki penitencjarnej, projektowanie andragogiczne i gerontologiczne, metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, teoria i metodyka sportów zespołowych, formy upowszechniania sztuki.

Wszystkie przedmioty realizowane w ramach studiów pedagogicznych mają za zadanie przekazanie wiedzy pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, która jest niezbędna do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Absolwent powinien posługiwać się warsztatem diagnostycznym, posiadać umiejętności komunikacji społecznej, dysponować gruntowną wiedzą praktyczną. To wszystko składa się na kierunek Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim. Zdobytą wiedzę, absolwenci mogą wykorzystać w instytucjach edukacji dorosłych, instytucjach wsparcia społecznego, przedszkolach, szkołach, zakładach opiekuńczych, gabinetach specjalistycznych.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Kasia, studentka II stopnia Pedagogiki mówi:

„To nie są studia dla każdego, dlatego że część wiedzy płynie z własnych obserwacji a nie wyłącznie z przeczytanych podręczników. Pedagogika to kierunek wymagający, ale dający dużo satysfakcji. To studia dla ludzi wrażliwych, otwartych i co bardzo ważne, cierpliwych. Wybrałam ten kierunek, bo chcę po prostu pomagać innym.”