budownictwo studia politechnika łódzka kierunki

Budownictwo – Politechnika Łódzka

Kierunek Budownictwo na Politechnice Łódzkiej każdego roku przyciąga ośmiuset chętnych, starających się o przyjęcie na studia. Należy on do najpopularniejszych kierunków studiów w ofercie łódzkiej uczelni technicznej.

Politechnika Łódzka kierunki techniczne wnosi wyżej każdego roku. Podobnie jest z Budownictwem. Treści programów nauczania konsultowane są z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa, Łódzką Okręgową Izbą Budowlaną, a także z reprezentantami środowiska zawodowego.

Studia na kierunku Budownictwo na Politechnice Łódzkiej realizowany są na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Studenci zdobywają podstawową wiedzę budowlaną w ramach przedmiotów z zakresu wytrzymałości materiałów, budownictwa ogólnego, mechaniki budowli, materiałów budowlanych i technologii betonu. Kompetencje niezbędne projektantom uzyskują na zajęciach z konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych i drewnianych, mechaniki gruntów i fundamentowania, a także otrzymują solidną wiedzę z zakresu matematyki i mechaniki, nowych technik obliczeniowych, niezawodności konstrukcji i organizacji produkcji.

Budownictwo na Politechnice Łódzkiej to przygotowanie do pracy twórczej w zakresie wszelkich obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich; do działalności w wykonawstwie budowlanym, jak i do zarządzania procesami budowlanymi i ich nadzorowania.

Politechnika Łódzka kierunek Budownictwo to szeroka oferta edukacyjna, która na drugim stopniu rozdziela się na dwie specjalności. Są to: Budownictwo mostowe i drogowe, oraz Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Absolwenci, po odbyciu stażu zawodowego, mogą ubiegać się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w nieograniczonym zakresie, w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Budownictwo na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej,
  • komputerowych metod stosowanych w projektowaniu i zarządzaniu

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Budownictwo:

Absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunku Budownictwo znajdzie zatrudnienie jako:

  • pracownik biura projektowego,
  • pracownik jednostki badawczo- rozwojowej,
  • koordynator realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych,

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Biletem wstępu na studia na kierunku Budownictwo na Politechnice Łódzkiej jest tzw. konkurs świadectw. Przedmioty kwalifikacyjne to matematyka, język obcy, a także fizyka lub chemia, do wyboru. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj