architektura politechnika łódzka studia

Architektura – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to 10 wydziałów, na których prowadzonych jest 47 kierunków studiów. Jednym z nich jest Architektura, realizowana na studiach I i II stopnia, także w języku angielskim.

Kierunek Architektura na Politechnice Łódzkiej to sztandarowy kierunek Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Na tych, którzy chcą podjąć studia w języku obcym czeka kierunek Architecture Engineering, w Centrum Kształcenia Międzynarodowego – International Faculty of Engineering.

Najważniejszym celem tego kierunku jest wykształcenie przyszłego architekta, a ciekawe zajęcia mają ukształtować wyobraźnię przestrzenną i przygotować do innowacyjnego tworzenia. Studia to możliwość poznania takich dyscyplin jak: projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne zabudowy mieszkaniowej, projektowanie terenów zielonych, projektowanie architektoniczne małych obiektów użyteczności publicznej, projektowanie osadnictwa wiejskiego, konserwacja i ochrona zabytków. Ponadto, studia to zdobycie wiedzy, jak w pracy projektowej współdziałać ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych i artystycznych oraz umiejętności kierowania procesem wykonawczym.

Aby rozwiać ewentualne wątpliwości, jaki kierunek wybrać, jaką obrać potem drogę zawodową, jakie ma Politechnika Łódzka opinie – wystarczy posłuchać Bartka z Kalisza, absolwenta kierunku: „Studia na Architekturze to wyzwanie, ale nikt nie idzie na Politechnikę Łódzką po to, aby zająć się obojętnie czym i jakąkolwiek pracę wykonywać w przyszłości. Czy są to studia łatwe? Nie. Czy są to studia satysfakcjonujące? Tak. Zdecydowanie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Architekturę na PŁ

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • potrafi współdziałać ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych i artystycznych,
  • potrafi umiejętnie kierować procesem wykonawczym w zakresie architektury wnętrz, zarówno w obiektach nowo projektowanych, jak i adaptowanych,
  • przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Architektura:

  • pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych,
  • jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
  • instytutach naukowo – badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych,
  • jednostkach zajmujących się doradztwem.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Najważniejszym przedmiotem w procesie rekrutacji na kierunek Architektura, na Politechnice Łódzkiej, jest matematyka. Ponadto, bardzo istotnym przedmiotem jest język obcy. Należy pamiętać jednak, że aby dostać się na studia architektoniczne należy przejść egzamin, polegający na sprawdzianie uzdolnień plastycznych. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj