politechnika łódzka nowe kierunki studiów

Politechnika Łódzka - nowe kierunki studiów

Rekrutacja na studia w Politechnice Łódzkiej na studia I stopnia rozpocznie się 2 czerwca i potrwa do 14 lipca, a dokumenty na studia II stopnia będą przyjmowane od 1 czerwca do 20 września.
Nowością w ofercie kształcenia są trzy kierunki studiów: rewitalizacja miast, inżynieria wzornictwa przemysłowego oraz anglojęzyczne biomateriały inspirowane naturą.
Rewitalizacja miast to unikatowy, interdyscyplinarny kierunek II stopnia o profilu praktycznym, który uruchamiany jest na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. W trakcie studiów rozwijana i pogłębiana jest wiedza z zakresu m.in.: ekonomii, finansów, gospodarki przestrzennej, zarządzania, prawa, pracy socjalnej, socjologii, pedagogiki społecznej, animacji kulturowej oraz architektury i urbanistyki, budownictwa, inżynierii środowiska. Studenci uczą się analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru. Interdyscyplinarność studiów przejawia się w równorzędnym traktowaniu zagadnień z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych. Jednym z podstawowych celów kształcenia jest podejście projektowe, które koncentruje się na zarządzaniu specyficznymi, kompleksowymi projektami rewitalizacyjnymi dedykowanymi miastom. Są to studia magisterskie, stacjonarne, prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim.
Inżynieria wzornictwa przemysłowego to kierunek uruchamiany na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Celem studiów jest przygotowanie młodych ludzi do prowadzenia projektowej działalności zawodowej w obszarze wzornictwa przemysłowego, które odpowiedzialne jest za tworzenie produktów i usług. Program studiów obejmuje rozwój kompetencji inżynierskich z zakresu m.in.: materiałoznawstwa, konstrukcji i technik wytwarzania. Studenci rozwijają także umiejętności z rysunku, malarstwa, rzeźby, a także fotografii. Projektowanie produktów wymaga również znajomości podstaw ekonomii, zarządzania i marketingu. Studenci inżynierii wzornictwa przemysłowego poznają w teorii i praktyce, jak badać i przewidywać zachowania konsumentów oraz jak projektować ergonomicznie. Są to studia I stopnia, inżynierskie, o profilu praktycznym, trwające 4 lata.
Biomateriały inspirowane naturą (Advanced Biobased and Bioinspired Materials ) to kierunek studiów prowadzony w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) we współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Studia mają na celu nauczenie projektowania, wytwarzania i analizy właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym, ich zastosowania oraz metod utylizacji. Program kształcenia uwzględnia także wiedzę o  procesach technologicznych opartych na surowcach odnawialnych. Studia prowadzone są  całkowicie w języku angielskim, mają charakter interdyscyplinarny i łączą wybrane zagadnienia chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych. W rekrutacji na ten kierunek uwzględniane są wyniki z matury z matematyki, języka angielskiego (matura rozszerzona) oraz fizyki lub chemii (do wyboru). Są to studia inżynierskie, stacjonarne trwające 8 semestrów.