Studia niestacjonarne w Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie oraz magisterskie, których program kształcenia trwa 3, 5 roku lub 4 lata (studia inżynierskie) oraz 1,5 roku albo 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).