uniwersytet łódzki studia podyplomowe

Uniwersytet Łódzki - studia podyplomowe

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim są szansą na dalsze poszerzenie umiejętności i wiedzy niezbędnej w wymarzonej pracy. Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych polskich uniwersytetów i oferuje naukę na 80 kierunkach i 167 specjalnościach. Uczelnia ściśle współpracuje z zagranicznymi szkołami, posiada najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców i jedną z najnowocześniejszych Bibliotek Uniwersyteckich. 
Studiując na Uniwersytecie Łódzkim, można zdobyć kompetencje kluczowe w życiu zawodowym, a także poznać renomowane firm partnerskie uczelni. UŁ oferuje także studia podyplomowe na 141 kierunkach w ramach 12 wydziałów.