Dlaczego warto być inżynierem?

Obecnie na rynku pracy w Polsce i w Europie poszukiwani są dobrze wykształceni inżynierowie, a my wiemy jak przygotować Was do podejmowania odpowiednich zadań i wyzwań.
  • Inżynier to prestiżowy zawód z przyszłością.
  • Praktyki i staże w renomowanych firmach krajowych i zagranicznych.
  • Szansa na wysokie stypendium.
  • Stypendia w ramach programu MŁODZI W ŁODZI.
  • Nasi studenci otrzymali najwięcej stypendiów spośród łódzkich uczelni.
Z ostatnich danych wynika, że co drugi prezes dużej firmy w Polsce jest absolwentem uczelni technicznej. Wierzymy, że dzięki studiom na Politechnice Łódzkiej, wielu z Was dołączy do grona inżynierów.