Politechnika Łódzki studia – informatyczne

Studia informatyczne w Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku bądź 4 lata (studia pierwszego stopnia) lub 1,5 roku albo 2 lata (studia drugiego stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.