Gestion et Technologie – Politechnika Łódzka rekrutacja

Gestion et Technologie to kierunek kształcenia, odpowiadający na zapotrzebowanie współczesnego świata i globalnej gospodarki. Co to dokładnie oznacza? Gospodarka globalna to system, który obejmuje gospodarki narodowe państw, które powiązane są ze sobą poprzez handel, finanse, produkcję i technologię. To organizm, który reaguje na różnego rodzaju zjawiska, w tym konflikty, kryzysy, czy wojny. Ogólnoświatowy proces wymiany towarów oraz produkcji to zagadnienie złożone z wielu elementów, a zatem by móc w nim uczestniczyć należy posiadać określoną wiedzę i konkretne umiejętności i kompetencje. Pozyskanie ich oferuje właśnie Gestion et Technologie, co można tłumaczyć jako Zarządzanie i technologię, czyli realizowany w językach obcych kierunek na Politechnice Łódzkiej.

 

Sprawdź

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Politechnika Łódzka rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Kształcenie na kierunku Gestion et Technologie na Politechnice Łódzkiej umożliwia pozyskanie wiedzy, stanowiącej połączenie licznych zagadnień między innymi z obszarów zarządzania, ekonomii, finansów, techniki i technologii, czy marketingu. Studenci zaznajamiają się z systemami zarządzania jakością, technikami wytwarzania, zarządzaniem zasobami ludzkimi, prawem gospodarczym, zarządzaniem produkcją, czy logistyką. Co ważne, kształcenie oparte jest na nowoczesnych modelach nauczania, wśród których wymienić można: Design Thinking, Problem Based Learning oraz Flipped Education.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Gestion et Technologie na Politechnice Łódzkiej charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • Construction assistée par l'ordinateur,
 • Gestion et organisation,
 • Mathématiques,
 • Physique moderne, 
 • Introduction a l'apprentissage par probleme,
 • Bases de l'ingénierie,
 • Systemes de management de la qualité,
 • Calcul des couts de processus,
 • Standards et gestion de la conformité,
 • Esprit d'ingenierie et d’entreprise,
 • Macroéconomie,
 • Systeme de management de la sécurité et santé au travail et ergonomie

Co warto podkreślić, każdy student kierunku Gestion et Technologie realizuje tzw. mobility semester, czyli szósty semestr w partnerskiej uczelni zagranicznej. Dodatkowo, otrzymuje możliwość uczestnictwa w programie podwójnego dyplomu.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Gestion et Technologie na Politechnice Łódzkiej będą mogli znaleźć zatrudnienie zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Będą mogli pracować w firmach i przedsiębiorstwach funkcjonujących w ramach międzynarodowych łańcuchów wytwarzania produktów, instytutach naukowych, centrach usług należących do koncernów międzynarodowych.

 

Opinie

Politechnika Łódzka jest uczelnią, która oferuje nowoczesne kierunki kształcenia, dostosowane do potrzeb i wymagań rynku i prowadzone w językach obcych. Przykładem jest francuskojęzyczny Gestion et Technologie, kształcący profesjonalnie przygotowaną kadrę do funkcjonowania w życiu społecznym i gospodarczym w dobie gospodarki globalnej i wielokulturowym otoczeniu. Czy warto podjąć naukę właśnie tutaj? Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Agnieszka, studentka Gestion et Technologie mówi:

„Wiedza inżynierska, umiejętności menedżerskie i jeszcze umiejętności językowe. To mój przepis na sukces na rynku pracy. Każdy, kto ma podobną receptę powinien wybrać studia na Politechnice Łódzkiej, uczelni, która oferuje kierunki innowacyjne, dopasowane do panujących realiów.”

 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku Gestion et Technologie prowadzone są przez Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej zlokalizowany przy ul. Stefanowskiego 1/15 w Łodzi.

Kontakt:

tel. 42 631 22 00

www.mechaniczny.p.lodz.pl