Inżynieria chemiczna i biochemiczna – Politechnika Łódzka rekrutacja

Studia na kierunku Inżynieria chemiczna i biochemiczna na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Inżynieria chemiczna i biochemiczna jest złożoną dyscypliną, która zajmuje się przetwarzaniem surowców w użyteczne produkty, poprzez opracowywanie nowoczesnych technologii oraz ulepszanie istniejących procesów. To także kierunek studiów skierowany do osób lubiących przedmioty ścisłe. W której uczelni można go studiować? Na Politechnice Łódzkiej.

 

Nabywane Umiejętności

Kształcenie na kierunku Inżynieria chemiczna i biochemiczna na Politechnice Łódzkiej umożliwia pozyskanie wiedzy z takich obszarów jak: biotechnologia, nanotechnologia, technologia chemiczna i inżynieria mechaniczna.

 

Sprawdź

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Politechnika Łódzka rekrutacja

Rekrutacja na studia w Łodzi

 

Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami z zakresu chemii, mechaniki, automatyki, informatyki oraz, co najistotniejsze, z zakresu rozdzielania substancji. Ponadto, uczą się stosować wiedzę z zakresu biologii, chemii i inżynierii prowadzenia procesów oraz wytwarzania różnych produktów metodami biotechnologicznymi.

 

Program studiów i przedmioty

Inżynieria chemiczna i biochemiczna główne przedmioty:

 • aparatura przemysłowa,
 • biochemia,
 • bioprodukty,
 • bioreaktory,
 • chemia analityczna,
 • chemia fizyczna,
 • dokumentacja techniczna,
 • fizyka i fizyka współczesna,
 • mechanika i wytrzymałość materiałów,
 • mechanika płynów,
 • mikrobiologia przemysłowa,
 • obliczenia inżynierskie,
 • procesy mechaniczne,
 • techniki pomiarowe w biotechnologii,
 • termodynamika.

 

Praca po studiach

Absolwenci Inżynierii chemicznej i biochemicznej uzyskują praktyczne i teoretyczne przygotowanie do realizacji i nadzoru zintegrowanych procesów technologicznych występujących w przemyśle chemicznym oraz w branżach pokrewnych. Ponadto, mogą pracować w przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle energetycznym.

 

Opinie

Łódź należy do grona największych ośrodków akademickich, zatem wybór dyscyplin które można studiować jest w tym mieście bardzo szeroki. Planując podjąć naukę na kierunku Inżynieria chemiczna i biochemiczna należy zwrócić uwagę na omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Sylwia, studentka Inżynierii chemicznej i biochemicznej mówi:

„Studia na Politechnice Łódzkiej nie są łatwe, ale za to przyjemne i satysfakcjonujące. Każdy może znaleźć dziedzinę dla siebie i rozwijać swoje zainteresowania. Polecam tę uczelnię wszystkim przyszłym inżynierom.”

 

Gdzie studiować kierunek inżynieria chemiczna i biochemiczna na Politechnice Łódzkiej 

Studia na kierunku inżynieria chemiczna i biochemiczna prowadzone są przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej zlokalizowany przy ul. Wólczańskiej 213 w Łodzi.

Kontakt:

tel. 42 631 37 41

www.wipos.p.lodz.pl

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

INŻYNIERIA CHEMICZNA I BIOCHEMICZNA - ważne informacje

Inżynieria chemiczna i biochemiczna studia Łódź