Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską UŁ

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Język łaciński
 • Język starogrecki lub język włoski
 • Literatura grecka i łacińska
 • Historia starożytna obszaru Śródziemnomorza
 • Filozofia starożytna
 • Religioznawstwo
 • Mitologia
 • Sztuka antyczna
 • Teatr antyczny
 • Recepcja antyku

 

Niektóre kierunki kształcenia zdają się być interesującą podróżą w przeszłość. Takim kierunkiem jest Filologia klasyczna, ponieważ odsyła do początków europejskiej cywilizacji, dając możliwość dogłębnego poznania greki i łaciny, czyli języków klasycznych dla naszej kultury. Co oczywiste, Filologia klasyczna jest najstarszą z nauk filologicznych. Zapoczątkowana przez renesansowych humanistów, została opracowana jako odrębna gałąź nauk humanistycznych w XVIII wieku, przez niemieckiego filologia Fryderyka Augusta Wolfa. Obok zagadnień czysto językowych, omawiana przez nas dyscyplina zajmuje się wszystkimi elementami historii, kultury i sztuki, jak również zagadnieniami politycznymi i socjologicznymi związanymi z obszarem i zakresem oddziaływań języków klasycznych. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto zwrócić uwagę na kierunek Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską, który oferowany jest przez Uniwersytet Łódzki i prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, a także języka nowożytnego z obszaru śródziemnomorskiego. Studenci zagłębiają się w aspekty językowe i literackie, jak również historyczne, kulturowe i polityczne. Kierunek kształci specjalistów odznaczających się wysokim poziomem wykształcenia ogólnego, humanistycznego, posiadających nie tylko wiedzę z zakresu filologii, ale również znajomość europejskich procesów cywilizacyjnych i kulturowych.

W programie nauczania zawarte są, między innymi takie przedmioty jak: język łaciński, literatura grecka i łacińska, historia starożytna obszaru śródziemnomorza, filozofia starożytna, mitologia, sztuka antyczna, język starogrecki, religioznawstwo, teatr antyczny, recepcja antyku, translatoria łacińskie, starożytne korzenie współczesnej Europy, łacina średniowieczna i nowożytna, teoria przekładu tekstów starożytnych.

Należy przyznać, że kierunki takie jak filologia klasyczna nie należą do najłatwiejszych, szczególnie dla osób, które nigdy nie spotkały się z łaciną i greką. Jeśli podczas nauki w szkole nie mieliśmy zajęć związanych z tymi językami, jedynym sposobem aby je poznać są kursy, bądź korepetycje – inaczej będzie ciężko odnaleźć się na tym kierunku, który może być naprawdę bardzo ciekawy. A co można robić po zakończeniu nauki? Należy nadmienić, że absolwenci omawianego przez nas kierunku posiadają znajomość języków klasycznych i języka włoskiego oraz wiedzę o literaturze, kulturze i historii obszaru językowego starożytnej Grecji i Rzymu, jak również umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji dzieła literackiego. Co za tym idzie osoby, które ukończyły kierunek Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską na Uniwersytecie Łódzkim będą mogły znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach, bibliotekach, muzeach, archiwach, środkach masowego przekazu, instytucjach kultury oraz instytucjach oświatowych.

Łódź jest miastem, które może bardzo wiele zaoferować studentom. Co ciekawe, niektórzy miewają kłopoty ze studiami jeszcze przed ich rozpoczęciem, a wynika to z niezdecydowania. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pojawią się pytania związane z uczelnią.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Kornelia, studentka Filologii klasycznej z kulturą śródziemnomorską mówi:

„Przyjechałam do Łodzi na studia i od razu poczułam, że podjęłam najlepszą decyzję. Wspaniałe miasto i świetna uczelnia, która oferuje bardzo wiele kierunków, których próżno szukać w innych szkołach wyższych. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię klasyczną z kulturą śródziemnomorską na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury greckiej,
 • literatury łacińskiej,
 • gramatyki opisowej języka greckiego,
 • sztuki antycznej,
 • języka włoskiego,
 • teorii przekładu tekstów starożytnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską:

Absolwent kierunku Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • bibliotekach,
 • muzeach,
 • archiwach,
 • środkach masowego przekazu,
 • instytucjach kultury,
 • instytucjach oświatowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską na Uniwersytecie Łódzkim obowiązują następujące przedmioty: język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, geografia, matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 


 

# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego