uczelnie łódź politechnika
 

Wysoko notowana w rankingach

W Rankingu Szkół Wyższych 2018 przygotowywanym przez Fundację Perspektywy Politechnika Łódzka zajmuje:

  • 6. miejsce wśród 23 uczelni technicznych
  • 3. miejsce wśród uczelni akademickich pod względem innowacyjności

Nasza uczelnia jest najbardziej cenioną przez pracodawców uczelnią w regionie łódzkim. Poza tym Politechnika Łódzka jest 4. najchętniej wybierana uczelnia w Polsce - raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także najbardziej kreatywną i innowacyjną Uczelnią w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych - konkurs Akademickiego Centrum Informacyjnego. 

 

Otwarta na świat

Wykształciliśmy już ponad 1300 absolwentów na studiach prowadzonych wyłącznie językach obcych - jako jedyna uczelnia w Polsce mamy je tak licznie i kompleksowo zorganizowane w Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Poza tym na wszystkich wydziałach wybrane przedmioty z programu studiów prowadzone są w języku angielskim.

Co roku kilkuset naszych studentów – najwięcej wśród uczelni technicznych wyjeżdża na zagraniczne uniwersytety. Tak intensywna wymiana została doceniona przez Narodową Agencję Programu Erasmus, która przyznała Politechnice Łódzkiej tytuł „Uczelnia przyjazna mobilności”.

Realizujemy  prawie  30% krajowej wymiany wakacyjnych praktyk studenckich w ramach programu IAESTE, przyjmując i wysyłając największą w Polsce liczbę studentów na zagraniczne praktyki. Jako jedna z dwóch polskich uczelni uczestniczymy też w sieci wymiany studenckiej Campus Europae.

 

Transferuje naukę do przemysłu

Jako jedna z największych polskich uczelni technicznych Politechnika Łódzka odgrywa ważną rolę w budowaniu konkurencyjności gospodarki nie tylko regionu łódzkiego, ale także w kraju i poza jego granicami. Efektywną współpracę środowiska naukowego z przemysłem wspiera  Centrum Transferu Technologii. Stanowi to przykład twórczego myślenia i działania w zakresie prowadzenia badań naukowych, jak również w zakresie transferu i komercjalizacji nowoczesnych technologii i rozwiązań.

 

Kształci nie tylko studentów

W 2008 roku dla dzieci w wieku 7-12 lat powstał Łódzki Uniwersytet Dziecięcy - pierwszy w kraju działający przy uczelni technicznej. Jego misją jest rozwijanie dziecięcej ciekawości świata i przekazywanie wiedzy technicznej w prosty i zabawny sposób. W 2007 roku powołano przy naszej uczelni Liceum Ogólnokształcące, a w 2013 także Gimnazjum. Większość jego absolwentów zostaje naszymi studentami. 

Mamy także ofertę dla seniorów. Od 2006 roku przy Politechnika Łódzka działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Powstał, by włączyć osoby starsze do systemu kształcenia ustawicznego oraz umożliwić im dalszy rozwój intelektualny i psychofizyczny.

Szczycimy się wyjątkowym, tętniącym życiem, 32-hektarowym kampusem, pełnym zieleni. Mamy własny park, fabrykanckie wille o wyjątkowej architekturze, zrewitalizowane budynki pofabryczne, przystosowane do potrzeb kształcenia i prowadzenia badań, galerie sztuki oraz sale koncertowe. W naszym osiedlu akademickim studenci mają do dyspozycji 3000 miejsc w 9 akademikach.