uniwersytet łódzki

Szerokie horyzonty

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych. Każdego roku monitorujemy zachodzące przemiany i staramy się, aby proponowane przez nas formy i treści kształcenia były oparte na współczesnych nurtach i reprezentowały wysoki europejski poziom.
Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznawany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 
Prowadzimy prestiżowe Międzyobszarowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze i Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne. Uczymy na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych oraz kształcimy na kierunkach prowadzonych w całości w językach obcych. Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi na Uniwersytecie Łódzkim można studiować na kierunkach menedżerskich (w tym Executive MBA czy w zakresie komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć i nowych technologii) lub prawniczych, których ukończenie gwarantuje otrzymanie podwojnego dyplomu – Uniwersytetu Łódzkiego oraz uczelni zagranicznej: Université Jean Moulin Lyon III, Universités de Tours, R.H. Smith School of Business, University of Maryland, Central University of Applied Sciences, University of Texas, Universität Regensburg.