Logistyka – Politechnika Łódzka 2020/2021

Studia na kierunku logistyka na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Podstawy zarządzania projektami
  • Koncepcje zarządzania logistycznego
  • Prawo gospodarcze i cywilne
  • Matematyka II (Moduł 10: Elementy rachunku p-stwa i statystyki matematycznej)
  • Matematyka II (Elementy matematyki finansowej)
  • Technologie informatyczne
  • Bazy danych w praktyce biznesowej
  • Komputerowe wspomaganie projektowania
  • Elementy marketingu
  • Podstawy normalizacji

 

Politechnika Łódzka to jedna z największych uczelni technicznych, oferująca kandydatom szeroką gamę kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Logistyka, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie wszechstronnej wiedzy z różnych dyscyplin, które składają się na tę dziedzinę. Studenci poznają zasady zarządzania nowoczesnymi systemami logistycznymi, a także zaznajamiają się z podstawami zarządzania i ekonomii, towaroznawstwa, zarządzania produkcją i usługami, finansów i rachunkowości oraz prawa. Logistyka na Politechnice Łódzkiej to wiedza i umiejętności, które odpowiadają współczesnym wymaganiom stawianym inżynierom logistyki.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: projektowanie procesów, infrastruktura logistyczna, matematyczne podstawy procesów decyzyjnych, logistyka dystrybucji, komunikacja i negocjacje w biznesie, zaawansowane techniki programowania. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Logistyki na PŁ mogą wykorzystać w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, jednostkach projektowych i doradczych, centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Sebastian, student Logistyki mówi:

„Logistyka to coraz popularniejsza dziedzina, więc rzeczą oczywistą jest, że będzie rosła konkurencja wśród przyszłych pracowników tej branży. Dlatego trzeba starać się być najlepszym. Trzeba starać się być prawdziwy specjalistą. Studia na Politechnice Łódzkiej bez wątpienia stanowią milowy krok do osiągnięcia takich założeń.”