Matematyka stosowana PŁ

Matematyka stosowana – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to znaczący punkt na edukacyjnej mapie kraju. Na długiej liście oferowanych kierunków kształcenia znajduje się także Matematyka stosowana, prowadzona studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Matematyka stosowana na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z dwóch obszarów- nauk ścisłych i nauk technicznych. Studenci nabywają umiejętności w obrębie zastosowań matematyki w nowoczesnych działach gospodarki, a także z zakresu matematyki aplikacyjnej przy użyciu narzędzi informatycznych typu R-Studio, Java, Excel i bazy danych.

Studia na kierunku Matematyka stosowana na Politechnice Łódzkiej dzielą się na następujące specjalności: Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Matematyczne metody analizy danych biznesowych, Zastosowania matematyki w biomedycynie i ekonomii, Zastosowania współczesnej analizy matematycznej, Analiza danych w biznesie i logistyce, Matematyka z zastosowaniami, Modelowanie matematyczne i optymalizacja, Zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach. Długa lista przedmiotów do zaliczenia zawiera następujące zagadnienia: analiza matematyczna, funkcje zespolone, matematyka ubezpieczeń życiowych, algebra liniowa z geometrią analityczną, topologia w zastosowaniach, równania różniczkowe, zaawansowane techniki programowania. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Matematyki stosowanej mogą wykorzystać w roli analityka giełdowego, analityka kredytowego, specjalisty do spraw ubezpieczeń, doradcy emerytalnego, statystyka.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Łukasz, student Matematyki stosowanej mówi:

„Matematyka to moje życie, moja największa pasja, więc wybór studiów był oczywisty. Nie wiedziałem tylko gdzie się uczyć. Po porównaniu ofert edukacyjnych różnych uczelni, po prostu wybrałem najlepszą, czyli Politechnikę Łódzką.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Matematykę stosowana na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Matematyki stosowanej na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • budowy i analizy modeli procesów w technice, ekonomii i biomedycynie,
  • prowadzenia rachunkowości ubezpieczeniowej z wykorzystaniem programów komputerowych,
  • zarządzania ryzykiem finansowym i funkcjonowania rynku finansowego,
  • modelowania zagadnień grafowych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Matematyka stosowana:

Absolwent kierunku Matematyka stosowana na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie jako:

  • analityk giełdowy,
  • analityk kredytowy,
  • analityk trendów rynkowych,
  • specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
  • doradca emerytalny,
  • analityk baz danych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami priorytetowymi w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Matematyka stosowana są: matematyka i język obcy.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia matematyczne wybrać

Studia na kierunku Matematyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia matematyczne w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki matematyczne i statystyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ