Inżynieria wzornictwa przemysłowego PŁ

Inżynieria wzornictwa przemysłowego – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to znacząca szkoła wyższa, kształcąca w obszarze nauk technicznych. W gronie oferowanych kierunków kształcenia znajduje się Inżynieria wzornictwa przemysłowego, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Celem kształcenia jest pozyskanie głębokiej wiedzy z zakresu innowacyjnego materiałoznawstwa, optymalizacji konstrukcji i przemysłowych technik wytwarzania. Studenci poznają metody analizy zachowania konsumentów, działań konkurencji oraz kosztów produkcji, a także rozwijają umiejętności warsztatowe z zakresu rysunku prezentacyjnego, fotografii promocyjnej, czy budowy makiet.

Studia na kierunku Inżynieria wzornictwa przemysłowego na Politechnice Łódzkiej nie dzielą się na specjalności, a na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: historia i teoria designu, rysunek techniczny i komunikacja wizualna, techniki szybkiego prototypowania, inżynieria jakości, fizyka, rysunek interdyscyplinarny. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii wzornictwa przemysłowego mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach przemysłu lekkiego, przedsiębiorstwach przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemyśle opakowań.

Okres rekrutacji na studia bywa dla niektórych bardzo niepewny i pełny pytań. Jednym z najważniejszych pytań, jakie kandydat zadać sobie powinien, jest: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Piotrek, student Inżynierii wzornictwa przemysłowego mówi:

„Politechnika Łódzka to prestiżowa uczelnia, której dyplom może otworzyć wiele drzwi, a na pewno stawia na dobrej pozycji na wymagającym rynku pracy.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię wzornictwa przemysłowego na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Inżynierii wzornictwa przemysłowego na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • metodologii projektowania oraz wiedzy o wzornictwie,
  • plastycznego warsztatu kształtowania formy produktu,
  • materiałoznawstwa i technik wytwarzania,
  • ekonomiki produkcji oraz rynkowych zasad działania,
  • ergonomii projektowej.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria wzornictwa przemysłowego:

Absolwent kierunku Inżynieria wzornictwa przemysłowego na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach przetwórstwa tworzyw sztucznych,
  • przemyśle lekkim,
  • przemyśle opakowań.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego są matematyka i język obcy. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się fizyka i chemia. Aby otrzymać indeks na Inżynierii wzornictwa przemysłowego należy także przejść sprawdzian uzdolnień plastyczno-konstrukcyjnych.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria wzornictwa przemysłowego - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ