Inżynieria wzornictwa przemysłowego – Politechnika Łódzka 2020/2021

Studia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Chemia
  • Historia sztuki i designu
  • Struktury wizualne
  • Nauka o materiałach
  • Inżynieria jakości
  • Techniki szybkiego prototypowania
  • Modelowanie i przetwarzanie obiektów 3 D1, Podst. modelowania
  • Matematyka
  • Fizyka

 

Politechnika Łódzka to znacząca szkoła wyższa, kształcąca w obszarze nauk technicznych. W gronie oferowanych kierunków kształcenia znajduje się Inżynieria wzornictwa przemysłowego, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie głębokiej wiedzy z zakresu innowacyjnego materiałoznawstwa, optymalizacji konstrukcji i przemysłowych technik wytwarzania. Studenci poznają metody analizy zachowania konsumentów, działań konkurencji oraz kosztów produkcji, a także rozwijają umiejętności warsztatowe z zakresu rysunku prezentacyjnego, fotografii promocyjnej, czy budowy makiet.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: historia i teoria designu, rysunek techniczny i komunikacja wizualna, techniki szybkiego prototypowania, inżynieria jakości, fizyka, rysunek interdyscyplinarny. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii wzornictwa przemysłowego mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach przemysłu lekkiego, przedsiębiorstwach przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemyśle opakowań.

Okres rekrutacji na studia bywa dla niektórych bardzo niepewny i pełny pytań. Jednym z najważniejszych pytań, jakie kandydat zadać sobie powinien, jest: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Piotrek, student Inżynierii wzornictwa przemysłowego mówi:

„Politechnika Łódzka to prestiżowa uczelnia, której dyplom może otworzyć wiele drzwi, a na pewno stawia na dobrej pozycji na wymagającym rynku pracy.”