Inżynieria środowiska PŁ

Inżynieria środowiska – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka oferuje kandydatom bogatą ofertę kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Inżynieria środowiska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Inżynieria środowiska na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na dwóch wydziałach: Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Celem kształcenia jest przygotowanie do planowania, projektowania i realizacji inwestycji oraz eksploatacji instalacji ochrony środowiska. Studenci poznają technologie energetyczne, eksploatację urządzeń energetycznych, systemy dystrybucji ciepła, energetyczne wykorzystanie paliw alternatywnych, ogrzewnictwo, a także nabywają umiejętności w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków, usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, czy systemów centralnego ogrzewania.

Studia na kierunku Inżynieria środowiska, na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, dzielą się, na drugim stopniu, na następujące specjalności: Bezpieczeństwo przemysłowe, Ekologiczne źródła energii, Wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja, Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji. A jakie przedmioty składają się na program nauczania na Inżynierii środowiska? Na przykład: biologia z ekologią, mechanika płynów i hydraulika, hydrologia i nauki o Ziemi, geodezja, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, modelowanie procesów inżynierii środowiska, systemy zarządzania środowiskiem, statystyka i teoria pomiarów. Absolwenci Inżynierii środowiska znajdą zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, organach administracji państwowej i samorządowej związanych z ochroną środowiska, biurach projektów, przedsiębiorstwach instalacyjnych wykonawczych i eksploatacyjnych, służbach komunalnych, laboratoriach analitycznych.

Zanim wybierze się konkretny kierunek studiów, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Agnieszka, studentka Inżynierii środowiska mówi:

„Środowisko to temat, o którym coraz więcej się mówi, lecz wciąż niewiele z tego wynika. Może mnie uda się to zmienić? Z takim nastawieniem szłam na studia i wiem, że gdy ukończę Inżynierię środowiska na Politechnice Łódzkiej będę przygotowana do tego, by rzeczywiście mieć realny wpływ na sytuację związaną ze środowiskiem.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię środowiska na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Inżynierii środowiska na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • gospodarki odpadami,
 • gospodarki wodnej i ochrony wód,
 • eksploatacji urządzeń energetycznych,
 • instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • rozwiązywania problemów inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
 • wykonywania i koordynowania prac badawczych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie w:

 • instytutach naukowo-badawczych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej związanych z ochroną środowiska,
 • biurach projektów,
 • przedsiębiorstwach instalacyjnych wykonawczych i eksploatacyjnych,
 • służbach komunalnych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • specjalistycznych przedsiębiorstwach produkcyjno- handlowych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Inżynieria środowiska są matematyka i język obcy. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się fizyka i chemia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ