Inżynieria produkcji PŁ

Inżynieria produkcji – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka należy do grona najważniejszych uczelni technicznych w kraju i oferuje kandydatom szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Inżynieria produkcji, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Inżynieria produkcji na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na Wydziale Mechanicznym. Najważniejszym założeniem nauki jest przygotowanie do rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z dziedziny mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn i inżynierii materiałowej. Studenci poznają inżynierię mechaniczną, zagadnienia konstrukcyjne, zarządzanie i planowanie w obszarze inżynierii produkcji. Inżynieria produkcji na Politechnice Łódzkiej to także nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych i budowy nowoczesnych urządzeń technicznych.

Studia na kierunku Inżynieria produkcji na Politechnice Łódzkiej nie dzielą się na specjalności, a na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: mechanika techniczna, nauka o materiałach, metrologia, specjalne techniki wytwarzania, matematyka stosowania, organizacja systemów produkcji, automatyzacja produkcji, zarządzanie procesowe i rachunek kosztów wytwarzania. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii produkcji mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zakładach przemysłowych, organizacjach o charakterze naukowo-badawczym.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Kuba, student Inżynierii produkcji mówi:

„Bardzo długo nie mogłem zdecydować się na odpowiedni kierunek studiów. Niemal w losowaniu wypadło na Inżynierię produkcji i dobrze się stało, bo to naprawdę świetny, innowacyjny kierunek, po ukończeniu którego nie będę miał problemu ze znalezieniem fajnej pracy.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię produkcji na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Inżynierii produkcji na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod numerycznych stosowanych w inżynierii produkcji,
 • budowy nowoczesnych urządzeń technicznych,
 • projektowania złożonych urządzeń, obiektów, systemów i procesów,
 • projektowania i nadzoru technicznego procesów produkcyjnych,
 • wdrażania nowoczesnych metod zarządzania.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Inżynieria produkcji na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • w przedsiębiorstwach handlowo-produkcyjnych,
 • w zakładach przemysłowych,
 • w organizacjach o charakterze naukowo-badawczym,
 • jako projektant,
 • jako technolog,
 • jako konstruktor,
 • jako inżynier utrzymania ruchu,
 • jako inżynier procesu.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Inżynieria produkcji są matematyka i język obcy. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się fizyka i chemia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria produkcji - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym PŁ