Inżynieria bezpieczeństwa pracy PŁ

Inżynieria bezpieczeństwa pracy – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to bogata oferta dydaktyczna, skupiona wokół pięćdziesięciu kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Inżynieria bezpieczeństwa pracy, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na czterech wydziałach: Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Celem nauki jest wykształcenie wysokokwalifikowanych kadr BHP dla potrzeb firm i instytucji państwowych. Studenci nabywają umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji organizatorskich związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem, prowadzenia dokumentacji BHP, realizacji szkoleń, wykonywania analizy bezpieczeństwa i ryzyka, skutecznego kontrolowania przestrzegania przepisów, a także racjonalnego zarządzania ryzykiem zawodowym i procesowym.

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy na Politechnice Łódzkiej nie dzielą się na specjalności, a w programie nauczania znajdują się następujące zagadnienia: fizyka, elektrotechnika, nauka o bezpieczeństwie, czynniki zagrożeń elektrycznych, czynniki zagrożeń oświetleniowych, czynniki zagrożeń mechanicznych, czynniki zagrożeń pożarowych, czynniki zagrożeń chemicznych, czynniki zagrożeń biologicznych. A gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci Inżynierii bezpieczeństwa pracy? Mogą pracować w państwowych instytucjach nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem technicznym, placówkach badawczych, przedsiębiorstwach sektora państwowego i prywatnego.

Podejmowanie decyzji związanych z kształceniem nierzadko sprawia problemy. Kandydaci na studia porównują oferty dydaktyczne, listę przedmiotów do zaliczenia, a nawet nazwiska wśród grona absolwentów. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Łukasz, student Inżynierii bezpieczeństwa pracy mówi:

„Studiowanie Inżynierii bezpieczeństwa pracy na Politechnice Łódzkiej to poczucie bezpieczeństwa w procesie poszukiwania ciekawej pracy. „

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię bezpieczeństwa pracy na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Inżynierii bezpieczeństwa pracy na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego,
  • projektowania i monitorowania technicznych warunków pracy,
  • prowadzenia badań i określenia okoliczności awarii i wypadków przy pracy,
  • przestrzegania standardów bezpieczeństwa,
  • prowadzenia szkoleń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  • prowadzenia dokumentacji BHP.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy:

Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie w:

  • państwowych instytucjach nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem technicznym,
  • placówkach badawczych,
  • przedsiębiorstwach sektora państwowego i prywatnego.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy są matematyka i język obcy. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się fizyka i chemia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczństwa pracy - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ