Gospodarka przestrzenna PŁ

Gospodarka przestrzenna – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to jedna z największych uczelni technicznych, oferująca kandydatom bogatą paletę kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Gospodarka przestrzenna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Gospodarka przestrzenna na Politechnice Łódzkiej realizowany jest przez Kolegium Gospodarki Przestrzennej na pierwszym stopniu, oraz na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, na drugim stopniu. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Studenci uczą się dokonywania analiz dla celów gospodarczych i poznają zasady konstruowania lokalnych strategii rozwoju oraz opracowywania programów podwyższających konkurencyjność gmin i regionów. Gospodarka przestrzenna na Politechnice Łódzkiej to także nauka tworzenia planów zagospodarowania terenu i ofert inwestycyjnych.

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna na Politechnice Łódzkiej nie dzielą się na specjalności, a na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: historia urbanistyki, ekonomika miast i regionów, psychologia miast, geografia ekonomiczna, projektowanie urbanistyczne, modele w gospodarce przestrzennej, planowanie regionalne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Gospodarki przestrzennej mogą wykorzystać w agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych, pracowniach urbanistycznych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Czy wybór kierunku kształcenia to jedyna decyzja jaką należy podjąć w związku z naszą edukacją? Nie. Należy jeszcze wybrać odpowiednią uczelnię. Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Gospodarkę przestrzenną, a nasza uwaga skierowana jest na centralną Polskę, warto zadać pytanie: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Karolina, studentka Gospodarki przestrzennej mówi:

„Zawsze interesowały mnie miasta. Jak powstają metropolie, jak najlepiej wykorzystać miejską przestrzeń i co jest w niej najważniejsze. Gospodarka przestrzenna była oczywistym wyborem, jeśli chodzi o kierunek moich studiów. A Politechnikę Łódzką wybrałam, bo to po prostu najlepsza uczelnia.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Gospodarkę przestrzenną na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Gospodarki przestrzennej na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • kształtowania środowiska przestrzennego ludzi,
  • rozwoju zrównoważonego,
  • przygotowywania analiz przestrzennych,
  • opracowywania programów podwyższających konkurencyjność miast, gmin i regionów,
  • tworzenia planów zagospodarowania terenu.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie w:

  • agencjach rozwoju,
  • agencjach nieruchomości,
  • firmach konsultingowych i firmach doradczych,
  • pracowniach urbanistycznych,
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Gospodarka przestrzenna są matematyka i język obcy. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się fizyka, chemia i geografia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ